Voorwaarden slimme deurbel/camera

  • Galerij- en portiekwoning: geen toestemming vanwege algemene ruimte
  • Eéngezinswoning: het is belangrijk, dat de slimme deurbel/camera echt gericht is op de eigen voordeur. Een camera in de achtertuin, mag alleen gericht zijn op uw eigen tuin.
  • De slimme deurbel/camera  mag niet worden bevestigd aan gevels, daken of schuurtjes. Zorg er ook voor dat u niets beschadigd. (anders onder strikte voorwaarden, zie de informatie bij Zelf aangebrachte voorzieningen)
  • De camera mag alleen uw eigen woning, voordeur of eigendommen binnen de grenzen van uw grond filmen.
  • Zorg dat het duidelijk is, dat mensen gefilmd kunnen worden. Bijvoorbeeld door een sticker te plakken op de deur.
  • Als buren last hebben van de camera, omdat zij het gevoel hebben te worden bekeken, gaan wij met u in gesprek om de camera bij te stellen. Doet u dit niet, dan moet u de slimme deurbel weghalen.

Tip: is uw privacy in het geding door een slimme deurbel/camera van uw buren? Ga dan eerst met hen in gesprek. Komt u er samen niet uit? Dan is buurtbemiddeling inschakelen een optie. Heeft u dit al geprobeerd en komt u er nog niet uit ? Pas dan gaan we met de huurder die de slimme deurbel/camera geplaatst heeft in gesprek.
Lees hier meer privacyregels: Autoriteit Persoonsgegevens : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerp/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren

Heeft u geen toestemming aangevraagd voor het plaatsen van de slimme deurbel/camera?
Het is volgens onze voorwaarden niet toegestaan zonder toestemming een slimme deurbel/camera te plaatsen. Op grond van het huurrecht kan Habeko wonen dan eisen dat u deze verwijdert.

Daarom is het voorstel, dat men officieel toestemming moet vragen om een slimme deurbel/camera te plaatsen. Via de ZAV-aanvraag kunnen er voorwaarden gesteld worden aan het aanbrengen en gebruik van deze slimme deurbellen en camera’s.
Voor alles wat aan de buitenkant van de woning wordt veranderd, moet toestemming worden gevraagd. Als er een verzoek binnenkomt voor het plaatsen van een slimme deurbel, kan dit geadministreerd worden en bij toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld.