Nieuwbouw Nieuwe woningen in Het Anker – Hazerswoude Rijndijk

Midden in het hart van Hazerswoude-Rijndijk staat het voormalige buurthuis Het Anker. Inmiddels staat het gebouw meer dan twee jaar leeg. In Hazerswoude-Rijndijk is een grote behoefte aan betaalbare appartementen, met name voor ouderen en starters. Daarom wil Habeko wonen deze locatie graag benutten voor de bouw van ca. 50 appartementen (ca. 75% sociale- en 25% middenhuur).

Participatie
Habeko wonen start een participatietraject om inwoners en geïnteresseerden te betrekken bij de herontwikkeling van Het Anker.  Wij willen hen zo goed mogelijk informeren en zijn benieuwd naar de reacties op dit initiatief. Zoals de meningen over het behoud van het gebouw, de aanrijroutes, parkeren, verduurzaming en vergroening. Er ligt nog geen concreet plan. Er wordt nu gekeken en onderzocht hoe haalbaar de herontwikkeling is.
Habeko wonen organiseert drie informatiebijeenkomsten. De reacties en ideeën worden verzameld en waar mogelijk meegenomen in de plannen.  

De eerste participatiebijeenkomst is op 21 februari 2023 geweest. Het was een druk bezochte bijeenkomst. De geïnteresseerden hoorden wat de plannen zijn en hoe het proces eruit ziet. Er was voor hen gelegenheid om vragen te stellen aan Habeko wonen, de architect en de gemeente. In juni volgt de volgende bijeenkomst.

Culturele en architectonische waarde

Het Anker is een gebouw met een rijke geschiedenis. Vanaf de jaren ’70 werden er veel maatschappelijke en kerkelijke activiteiten georganiseerd. Bijna iedereen in Hazerswoude- Rijndijk en Koudekerk is weleens in Het Anker geweest. De naam refereert zowel aan het waterrijke gebied en de verankering langs de Oude Rijn. Als aan een rustplaats die zorgt voor een goede balans. Het was letterlijk een anker in de wijk voor de gemeenschap.

Het gebouw is van architectonische waarde. Het is ontworpen door de bekende architect Ton Alberts in zijn beginjaren. Het gebouw vormt een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van zijn architectuur en is te herkennen aan de vele schuine wanden en daken; kenmerkend voor de organische architectuur.

Op dit moment onderzoeken we of het mogelijk is om de woningen te realiseren, waarbij het karakter van Het Anker behouden blijft.

Planning

2022 – augustus Ondertekening grondreserveringsovereenkomst met de gemeente Alphen a/d Rijn
2023 – februari Eerste bijeenkomst buurt (informatief – toelichting plan en proces)   
2023 – juni Tweede bijeenkomst buurt (thematafels – uitdiepen thema’s)
2023 – na de zomer Derde bijeenkomst buurt (informatief – terugkoppeling inbreng)
2023 - t/m de zomer Uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken
2024 - najaar Beoogde start bouw
2026 -  voorjaar Verwachte oplevering

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de herontwikkeling van Het Anker: participatiehabekowonennl

 

Lees ook
Nieuwsbrief juli 2023 Nieuwsbrief mei 2023 Verslag informatiebijeenkomst 21 februari 2023