Sluiten

Vragenlijst langer THUIS wonen

Gegevens

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail *
Dit veld is verplicht Dit is geen geldig e-mailadres
Wat wilt u graag?
blijven in uw eigen woning, desnoods met wat aanpassingen en thuiszorgverhuizen naar een meer zorggeschikte woning
A. Blijven in uw eigen woning

Ervaart u nu al beperkingen in de woning?
janee
Welke beperkingen ervaart u?
Verwacht u op termijn berperkingen in uw woning?
janee
Welke beperkingen verwacht u?
Wilt u de woning aanpassen om zo lang mogelijk in uw woning te blijven wonen?
janee
Welke zaken wilt u aanpassen en hoe gaat u dat doen?
Bent u op de hoogte van de voorzieningen die via de WMO/gemeente aangevraagd kunnen worden?
janee
Bent u op de hoogte van de tegemoetkoming die via Habeko wonen kan worden verkregen voor bepaalde voorzieningen?
janee
Wat vindt u van deze regeling van Habeko wonen?
Hoe kan Habeko wonen u verder helpen bij het langer veilig THUIS wonen?
B. Verhuizen naar een meer zorggeschikte woning

Op welke termijn wilt u gaan verhuizen?
Bent u ingeschreven als woningezoekende bij Woningnet Holland Rijnland?
janee
Bent u op de hoogte van het aanbod van zorggeschikte woningen in uw dorp bij Habeko wonen?
janee
Heeft u al eerder ingeschreven op een meer zorggeschikte woning?
janee
Ervaart u problemen bij het verhuizen naar een meer zorggeschikte woning?
janee
Welke problemen ervaart u?
Vindt u het prettig als Habeko wonen u helpt bij het vinden van een nieuwe woning?
janee
Wat zou zeker helpen bij uw besluit om te verhuizen?
Wijkverpleging Hazerswoude-Dorp

Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot verzorging en verpleging?
janee
Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot hulp bij het huishouden?
janee
Bent u op de hoogte dat WijdeZorg de wijkverpleegkundige functie invult?
janee
Wat vindt u van deze wijkverpleegkundige funtie?
Hoe kan WijdeZorg u verder informeren over de mogelijkheden van de verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp thuis?
Verzenden