Sluiten

Vragenlijst langer THUIS wonen

Gegevens

Dit veld is verplicht Dit is geen geldig e-mailadres
Wat wilt u graag? blijven in uw eigen woning, desnoods met wat aanpassingen en thuiszorgverhuizen naar een meer zorggeschikte woning
A. Blijven in uw eigen woning

Ervaart u nu al beperkingen in de woning? janee
Verwacht u op termijn berperkingen in uw woning? janee
Wilt u de woning aanpassen om zo lang mogelijk in uw woning te blijven wonen? janee
Bent u op de hoogte van de voorzieningen die via de WMO/gemeente aangevraagd kunnen worden? janee
Bent u op de hoogte van de tegemoetkoming die via Habeko wonen kan worden verkregen voor bepaalde voorzieningen? janee
B. Verhuizen naar een meer zorggeschikte woning

Bent u ingeschreven als woningezoekende bij Woningnet Holland Rijnland? janee
Bent u op de hoogte van het aanbod van zorggeschikte woningen in uw dorp bij Habeko wonen? janee
Heeft u al eerder ingeschreven op een meer zorggeschikte woning? janee
Ervaart u problemen bij het verhuizen naar een meer zorggeschikte woning? janee
Vindt u het prettig als Habeko wonen u helpt bij het vinden van een nieuwe woning? janee
Wijkverpleging Hazerswoude-Dorp

Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot verzorging en verpleging? janee
Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot hulp bij het huishouden? janee
Bent u op de hoogte dat WijdeZorg de wijkverpleegkundige functie invult? janee
Verzenden