Manager Klant en Woning

Ben jij een stevige manager die kan verbinden, coachen en besluiten kan nemen? Heb je ervaring met verder inrichten en verbeteren van klantprocessen en heb je affiniteit met vastgoedbeheer? Dan is de positie van Manager Klant en Woning een interessante vervolgstap voor jou!

OVER DE FUNCTIE
Habeko wonen is zich aan het oriënteren op een fusie met een andere woningcorporatie. Gedurende deze oriëntatie krijg je de leiding over een relatief nieuw samengesteld team van 9 medewerkers, wat betekent dat jouw aandacht zal uitgaan naar het coachen en verder ontwikkelen van de teamleden als individu en het team als geheel. Door kennis te delen, met kalmte te managen en te sturen op eigenaarschap en zelfstandigheid, bied je rust en stabiliteit aan het team, vertrouwen richting de interne organisatie en tref je voor jouw team voorbereidingen voor een mogelijke fusie. Wanneer het besluit is genomen over het wel of niet fuseren, zal jouw rol zich toeleggen op het integreren van de afdeling binnen de nieuwe organisatie. Met dit fusietraject voor ogen, is het de wens van Habeko wonen de positie van Manager Klant en Woning in te vullen voor een periode van twee jaar.

De huurder staat bij jou als manager Klant en Woning centraal en je zorgt ervoor dat de dienstverlening aan de klant steeds op hoog niveau is. Je begrijpt daardoor de waarde van een afdeling die de volgende kerndisciplines in de hand heeft en vlekkeloos laat verlopen: planmatig onderhoud, reparatie- en mutatieonderhoud, verduurzaming, vastgoedbeheer en informatie (waaronder de integrale vastgoedbegroting), verhuur en verhuisvesting, leefbaarheid, huurachterstanden en overlast, huurdersparticipatie en dienstverlening.

Je zorgt dat de afdeling werkprocessen, risicobeheersing, innovatie en kwaliteitszorg onder controle heeft en je levert in samenwerking met de Adviseur Strategie en Beleid input voor strategische vraagstukken omtrent nieuwbouwprojecten en duurzaamheidsinvesteringen. Je betrekt belanghebbenden bij besluiten en beleid, weegt belangen, argumenten en adviezen zorgvuldig af, voorziet bewoners van informatie en betrekt klanten bij de woonomgeving, onder meer aan de hand van bewonerscommissies.

In deze rol lever je als Mt-lid een stevige inhoudelijke bijdrage aan de realisatie van het ondernemingsplan, het jaarplan, de integrale begroting, het jaarverslag en de prestatieafspraken. Op organisatieniveau lever je periodieke sturings- en verantwoordingsrapportages en met je integrale managementvisie bied je een constructieve meerwaarde. Hierin schakel je continue tussen strategie en de dagelijkse bedrijfsvoering.

Ook de volgende werkzaamheden neem jij op je in deze functie:

 • Fungeren als professionele opdrachtgever naar aannemers, adviseurs en externe dienstverleners
 • Vervullen van een troubleshooterfunctie in de eigen afdeling bij structurele knelpunten, hardnekkige bewonersconflicten en incidenten
 • Uitdragen van de missie, visie en gewenste cultuur van Habeko Wonen, zowel in- als extern

OVER HET BEDRIJF
Habeko wonen is een woningcorporatie die actief is in Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn. De corporatie beheert 1900 woningen, bestaande uit eengezinswoningen, portiekwoningen, galerijwoningen en seniorenwoningen. Ook bedrijfsruimten en garages worden door Habeko Wonen beheerd.

De doelstelling van Habeko wonen is om wonen betaalbaar te maken binnen vitale dorpen, aan de hand van duurzame, goed onderhouden woningen voor mensen van alle leeftijden. De drie kernwaarden waarmee deze corporatie dit bereikt, zijn: thuis in de dorpen, persoonlijk en samen aanpakken. "Wij kennen elkaar", wordt gesteld met oog op collega's, huurders, belanghouders en de omgeving.

AANBOD
Habeko wonen biedt de juiste kandidaat de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Maandsalaris tussen de € 4.847 tot € 7.345 o.b.v 36 uur (32 uur is overleg mogelijk) en vakantiegeld
 • Ontwikkelingsbudget
 • Een vitaliteitsbudget van € 300 op jaarbasis
 • Contract voor de periode van twee jaar

PROFIEL
Deze rol vraagt om een persoonlijkheid met gevoel voor de omgeving. Signalen moet je op kunnen pakken, je moet medewerkers en andere betrokkenen kunnen inspireren en enthousiasmeren, en resultaatgericht te werk gaan.

De ideale kandidaat voor deze functie beschikt verder over het volgende:

 • Hbo+ werk- en denkniveau
 • Ervaring als teamleider, bij voorkeur binnen een van de eerdergenoemde kerndisciplines
 • Affiniteit met vastgoedbeheer en techniek
 • Een procesmatige werkwijze om bestaande processen kwalitatief te verstevigen
 • Analytisch vermogen en een integrale werkwijze met als doel om zowel collega's als externe betrokkenen mee te nemen in de activiteiten van je afdeling
 • Een eigen visie, een eigen mening en eigenaarschap, maar ook de wil om samen te werken
 • Een uitgesproken mening en kritische blik: je vraagt door op de argumentatie van medewerkers en staat stevig in je schoenen als je het ergens niet mee eens bent
 • Zelfstandigheid, betrouwbaarheid, daadkracht en een energieke mindset

Ben jij de sociale manager die de kwaliteit van de operationele processen van Habeko wonen aan kan pakken? Solliciteer dan nu bij Yer Executive! Manager Klant en Woning (yerexecutive.com)

Deel deze pagina