Financieel manager

Ben jij een financiële allrounder die kan coachen, tegenwicht kan bieden en gelijktijdig de financiële prestaties niet uit het oog verliest? Dan kan deze vacature voor Financieel Manager bij Habeko wonen interessant voor jou zijn!

OVER DE FUNCTIE
Habeko wonen is zich aan het oriënteren op een fusie met een andere woningcorporatie. Gedurende deze oriëntatie krijg je de leiding over het team Financiën, bestaande uit drie ervaren collega’s. Je inspireert en coacht de individuele teamleden, en je fungeert als sparringpartner voor het team en jouw directe collega’s. Operationeel draag je je steentje bij, maar je hebt ook de flexibiliteit om verantwoordelijkheden uit handen te geven. Gedurende de oriëntatie tref je voor jouw team voorbereidingen voor een mogelijke fusie. Wanneer het besluit is genomen over het wel of niet fuseren, zal jouw rol zich toeleggen op het integreren van de afdeling binnen de nieuwe organisatie. Met dit fusietraject voor ogen, is het de wens van Habeko Wonen de positie van Financieel Manager in te vullen voor een periode van twee jaar.

In deze functie maak je deel uit van het MT, lever je een constructieve bijdrage aan het beleid middels een integrale managementvisie en ga je inhoudelijk over de totstandkoming van het ondernemingsplan, jaarplan, jaarverslag en de begroting. Hierin neem je de initiatie, realisering, implementatie en evaluatie van het strategisch en tactisch financieel beleid op je, en bepaal je relevante financiële parameters. Je verzekert daarnaast een doelmatige, volledige en accurate (financiële) administratie.
Je bent eindverantwoordelijk voor de output van de afdeling, zorgt ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van het beleid en dit beleid en overige processen en procedures opvolgen. Ook vraagstukken rondom de inzet van IT bij financiële processen zijn in deze rol relevant. IT-gerelateerde activiteiten zijn veelal uitbesteed, dus met deze IT-leveranciers werk je samen en je k de wensen van Habeko wonen helder communiceren.

Als financieel manager ben je verder verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • De jaarlijkse planning-en-controlcyclus initiëren en uitvoeren, sturen en begeleiden, en indien nodig rechtstreeks rapporteren aan de RvC
 • Opstellen en actueel houden van treasurystatuut, -plannen en rapportages, blijvende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt waarborgen, rente en rendementsrisico's beheren en financiële resultaten van leningen en beschikbare financiële middelen maximaliseren
 • Beoordelen van en adviseren over voorkomende financiële, fiscale en bedrijfseconomische zaken, zoals haalbaarheidsstudies omtrent voorgenomen investeringen en bestedingen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de verantwoorde aanwending van (financiële) middelen van de afdeling, en goede samenwerkingen met andere afdelingen en de externe omgeving.
  Representeren van de organisatie (primair op eigen vakgebied) en de missie, visie en cultuur in- en extern uitdragen

OVER HET BEDRIJF
Habeko wonen is een woningcorporatie die actief is in Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn. De corporatie beheert 1900 woningen, bestaande uit eengezinswoningen, portiekwoningen, galerijwoningen en seniorenwoningen. Ook bedrijfsruimten en garages worden door Habeko wonen beheerd.

De doelstelling van Habeko wonen is om wonen betaalbaar te maken binnen vitale dorpen, aan de hand van duurzame, goed onderhouden woningen voor mensen van alle leeftijden. De drie kernwaarden waarmee deze corporatie dit bereikt, zijn: thuis in de dorpen, persoonlijk en samen aanpakken. "Wij kennen elkaar", wordt gesteld met oog op collega's, huurders, belanghouders en de omgeving.

AANBOD
Habeko wonen biedt de juiste kandidaat de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Maandsalaris tussen de € 4.449 en € 6.544 o.b.v. 36 uur (32 uur is in overleg mogelijk) en vakantiegeld
 • Een vitaliteitsbudget van € 300 op jaarbasis
 • Ontwikkelingsbudget
 • Contract voor de periode van twee jaar

PROFIEL
De geschikte kandidaat voor deze functie is een geduldige en coachende manager die een zelfstandige afdeling kracht bij kan zetten, maar ook inhoudelijk sturing kan geven aan het team en daadkrachtig van aard is.

De juiste kandidaat voor deze functie beschikt verder over het volgende:

 • Hbo+ denk- en werkniveau
 • Een teamgeest, de capaciteit om overzicht te bewaren en een bedrijfsbrede blik met oog voor hoe proceswijzigingen andere afdelingen beïnvloeden
 • Situationeel leidinggevende kwaliteiten, in staat om een onderbouwd oordeel te vormen, de capaciteit om zich vast te bijten in vraagstukken en sterk cijfermatig inzicht
 • Je bent geen jaknikker en kunt beleidssuggesties inhoudelijk verklaren richting het bestuur en de RvC
 • Affiniteit met IT en in staat om hands-on het in 2021 nieuw geïmplementeerde systeem (Dynamics Empire) optimaal te benutten
 • Ambitie om een algehele verbeteringsslag te slaan, sociale vaardigheden en een stevige visie waar je anderen van kunt overtuigen
 • In staat om het financiële team optimaal te laten functioneren en processen en producten verder te verbeteren, zoals het investeringsstatuut en treasury
 • Ervaring met SKARP-rapportages is een pre

Kan jij met overtuigingskracht, assertiviteit en sociale tact deze financiële afdeling naar je hand zetten? Solliciteer dan nu bij Yer Executive Financieel Manager (yerexecutive.com)

Deel deze pagina