ANBI

Wij zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI. De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut beogende Instelling. ANBI's kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Dit staat omschreven op de site van de belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder volgt een opsomming van de gevraagde gegevens.

Statutaire naam Woningbouwvereniging Habeko wonen
RSIN Fiscaal nummer NL808668353B01
Contactgegevens Postbus 35,2390 AA Hazerswoude-Dorp Dorpsstraat 48-50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp T: 0172-583111 E: info@habekowonen.nl
Bestuursstamenstelling De directeur bestuurder is de heer M. Bogerd
Beleidsplan Het beleid is voorwoord in ons ondernemingsplan.
Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder als raad van commissarissen staat verantwoord in het meest actuele jaarverslag en is onderdeel van het jaarverslag van de raad van commissarissen. Het beloningsbeleid van het personeel is conform CAO woondiensten.
Doelstelling Conform onze statuten: "De vereniging heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting". De doelstelling is verder uitgewerkt in ons ondernemingsplan
Het verslag van de uitgevoerde activiteiten In het jaarverslag is een uitgebreid verslag aanwezig van onze uitgevoerde activiteiten
Financiële verantwoording In het jaarverslag is uitgebreide financiële verantwoording aanwezig

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden