Maatregelen Coronavirus: kantoor gesloten, wel telefonisch en per mail bereikbaar. Lees hier onze aangepaste maatregelen

Publicatiedatum: 01-12-2020

Het Coronavirus: zo gaat Habeko wonen ermee om:

Voor iedereen zijn dit onzekere tijden en niemand weet hoe lang deze situatie nog zal duren.

Door de overheid zijn de nodige maatregelen genomen, maar alleen samen krijgen we Corona onder controle. Ook onze inzet is erop gericht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De maatregelen die we treffen zijn tijdsgebonden en afhankelijk van de ontwikkeling in heel Nederland. Na een periode van uiterste terughoudendheid waar het gaat om het uitvoeren van werkzaamheden in woningen werken we nu toe naar “Het nieuwe normaal”.  Naast de bekende hygiënemaatregelen nemen we daarbij de 1,5 meter norm nadrukkelijk in acht. Dat vragen wij ook van onze klanten en andere bezoekers.

We blijven daarom zoveel mogelijk de zaken zonder fysiek contact organiseren.

Wat betekent dit voor u?

 • Ons kantoor is voorlopig gesloten. Op afspraak kunt u ons wel bezoeken. Daarnaast zijn we per telefoon en via mail bereikbaar.
 • Reparatieverzoeken voeren we uit tenzij sprake is van een verhoogd risico op besmetting. Wij en onze aannemers vragen hier ook specifiek naar. Reparaties bij kwetsbare ouderen voeren we alleen uit na expliciete toestemming.
 • Werkzaamheden aan de buitenkant van de woningen gaan door.
 • Huisbezoeken doen wij alleen als er geen sprake is van verhoogd risico op besmetting en met in acht name van de 1,5 meter norm.
 • Huuropzeggingen en nieuwe verhuringen vinden op aangepaste wijze plaats. We vermijden hierbij contact.  Onderstaand geven wij u meer informatie.

Wat vragen wij van u?

 • Gebruik zoveel mogelijk de website en mail om zaken te regelen.
  Zo blijft de telefoon vrij.
 • Heeft u een afspraak bij ons? Dan vragen wij u vooraf naar eventuele gezondheidsklachten.

We bieden maatwerk bij betalingsproblemen als gevolg van de Coronacrisis.
De overheid neemt, tijdens deze Coronacrisis, maatregelen om banen en inkomens te beschermen. Voor meer informatie over deze maatregelen verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl.

Maakt u zich zorgen of u, als gevolg van de Coronacrisis, op tijd de huur kunt betalen? Neemt u dan contact met ons op!
Wacht hier niet te lang mee. We maken dan maatwerkafspraken over de betaling van de huur. Wij voorkomen hiermee onnodige zorgen.  

Opzeggen van de woning:

 • Heeft u een afspraak gemaakt voor een voorinspectie of eindinspectie in verband met het opzeggen van uw woning?  Wij informeren kort voor de afspraak nogmaals naar gezondheidsklachten van u of eventuele medehuurder(s). Bij de inspectie door de opzichter mag maar één persoon (huurder/persoon) aanwezig zijn. Deze blijft op de voorgeschreven afstand van de opzichter (1,5 meter). Ingeval sprake is van verhoogd risico als gevolg van besmetting, maken wij maatwerk afspraken.
 • Wilt u spullen overdragen aan de nieuwe huurder? Wij zorgen ervoor dat u (telefonisch) in contact komt met de nieuwe huurder.

Nieuw te verhuren woningen:

 • De leeggekomen woningen adverteren wij op de gebruikelijke wijze via Huren in Holland Rijnland.
 • Komt u in aanmerking voor de woning? Dan vindt de intake zoveel mogelijk telefonisch plaats. U levert de gegevens dan zoveel mogelijk per mail aan.
 • Voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst, stellen wij uw identiteit vast. Dit kan alleen persoonlijk, maar ook weer met inachtname van de voorgeschreven afstand.

Tot slot

Wij volgen het nieuws nauwgezet. Heeft u toch vragen of wilt u contact opnemen?
Raadpleeg dan eerst onze website voor de meest actuele informatie.
Verder verwijzen wij u ook graag naar de websites van de overheid en de RIVM.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden