Haalbaarheidsonderzoek naar de fusie met Stichting MeerWonen

Publicatiedatum: 17-11-2023

In september hebben wij al onze huurders geïnformeerd over het gestarte haalbaarheidsonderzoek naar de fusie met Stichting MeerWonen. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Een besluit tot fusie is niet aan de orde. Zowel tijdens de bewonersavond op 20 november als tijdens de Algemene ledenvergadering op 21 november informeren wij onze huurders en leden over onze uitgangspunten en de stand van zaken rondom het onderzoek. Er vindt GEEN stemming plaats.

 

Deel deze pagina