Oostvaarderskwartier, Hazerswoude-Dorp

Afgelopen jaar hebben de gemeente Alphen aan den Rijn, Habeko wonen en Voetbal- en Athletiekvereniging “Hazerswoudse Boys” onderzocht of er woningbouw mogelijk is op het derde veld.

Voldoende speelruimte voor de Hazerswoudse Boys
Uitgangspunt bij het onderzoek is, dat de Hazerswoudse Boys voldoende speelcapaciteit behoudt om te trainen en wedstrijden te houden. De oplossing hiervoor is het maken van een kunstgrasveld van het huidige trainingsveld.

Nieuwbouw op het Derde Veld
Het onderzoek heeft uitgewezen dat nieuwbouw mogelijk is op het derde veld. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook in juni 2020 uitgesproken mee te werken aan de voorgestelde ontwikkeling. In 2021 is een participatietraject met de buurt doorlopen en zijn de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan getroffen. We verwachten in 2023 de bestemmingsplanprocedure te starten, waarna de bouw kan beginnen in 2024.
Op 30 november 2022 hebben de gemeente en Habeko wonen de anterieure overeenkomst getekend.

Wat zijn de hoofdlijnen van het plan?
Habeko wonen wil op het derde Veld (Oostvaarderskwartier) circa 65 woningen in de sociale sfeer realiseren. Daarnaast is er ruimte voor zeven vrije sector koopwoningen. Verschillende doelgroepen komen binnen het plan aan bod. We bouwen woningen voor starters, senioren en gezinnen.

 

Impressie
Impressie (PDF)