Aanleggen Close-in boiler

Kwaliteitseisen aanleggen close-in boiler(Hot-fill)

Inleiding
Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

Kwaliteitseisen
Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanleggen van een elektrische close-in boiler dient u door een erkend installateur te laten uitvoeren.
  2. De aanleg van de close-in boiler dient u overeenkomstig de richtlijnen en voorschriften van het Nuon te laten uitvoeren.
  3. Zorg voor een goede aansluiting op het waterleidingnet en de riolering. Dit voorkomt eventuele lekkages.

Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel herstel/onderhoud/vervanging van de close-in boiler. 
  2. Zorg ervoor dat u de geplaatste close-in boiler in b.v. een keukenkastje regelmatig controleert op lekkages. Lekkages kunnen leiden tot behoorlijke schade aan b.v. een keukenelement.
  3. Eventuele vervolgschade komt voor rekening van de bewoner. 

Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst bestaat de mogelijkheid de close-in boiler over te dragen aan een opvolgende bewoner. De nieuwe bewoner is dit echter niet verplicht. Habeko wonen accepteert geen close-in boiler. Dit betekent dat ingeval een nieuwe bewoner deze voorziening niet accepteert u het geheel in de oorspronkelijke staat dient terug te brengen.
  2. Het aanbrengen van een boiler, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.

Aanbevolen materialen
Daalderop, Inventum, Remeha

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden