Wet Goed Verhuurderschap

U huurt een woning van ons. Hiervoor heeft u een huurovereenkomst getekend met de daarbij geldende huurvoorwaarden. In de huurvoorwaarden leest u meer over uw rechten en plichten en die van Habeko wonen.

Vanaf 1 juli 2023 geldt de wet Goed Verhuurderschap. Deze wet biedt huurders bescherming tegen slecht gedrag van verhuurders. De wet geeft ook aan dat wij u actief informeren over een aantal zaken. Deze informatie vindt u hier terug.

Verschillende soorten huurovereenkomsten

U huurt een woning van ons. Hiervoor tekende u een huurovereenkomst. Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten. Wilt u meer weten over de verschillende soorten contracten? Kijk dan op deze website: Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl

De mogelijkheden voor huurverhoging bepaalt de minister. Die stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. De maximaal redelijke huurprijs controleert u via: Huurprijscheck | Huurcommissie helpt | Huurcommissie. Let op: het gaat om de kale huurprijs, dus het voorschot servicekosten is hier niet meegerekend.

Onderhoud

Samen zorgen we voor onderhoud van uw woning. Er zijn reparaties die u zelf uitvoert en reparaties die wij uitvoeren. Wilt u meer weten over welk onderhoud Habeko wonen doet en wat u zelf als huurder doet? Klik dan hier: Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? | Rijksoverheid.nl

U onderhoudt zelf die zaken die u heeft overgenomen van de vorige huurder. Of die u zelf heeft aangebracht in of aan de woning. Wij noemen dit een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Heeft u iets veranderd in de woning zonder onze toestemming? Dan haalt u dit weg als wij daarom vragen.   

Klachten en geschillen

Wij doen onze best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. Meld dan uw klacht via onze website: Compliment en klacht - Habeko Wonen

Meld uw klacht altijd schriftelijk bij ons. Lossen we uw klacht niet naar tevredenheid op? Dan kunt u terecht bij andere instanties:

De externe klachtencommissie
Er is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt. Een klacht melden kan via onze website: Klachtenformulier externe klachtencommissie - Habeko Wonen

Gemeente

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Alphen aan den Rijn. Het telefoonnummer is 140172. Of kijkt u op de website van de gemeente: Meldpunt Huurklachten - Gemeente Alphen aan den Rijn

Kantonrechter / huurcommissie

In een aantal gevallen kunt u ook naar de huurcommissie of de kantonrechter gaan. Via deze link vindt u meer informatie:
Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer kan ik naar de kantonrechter? | Rijksoverheid.nl