Compliment en klacht

Melden van uw klacht

  • 1

    Melden van uw klacht bij Habeko wonen

  • 2

    Klacht voorleggen aan externe klachtencommissie

  • 3

    Klacht voorleggen aan de Huurcommissie of Commissie Governancecode

Deel deze pagina