Compliment en klacht

Stap

1

Melden van uw klacht bij Habeko wonen

Stap

2

Klacht voorleggen aan externe klachtencommissie

Stap

3

Klacht voorlegen aan de Huurcommissie of Commissie Governancecode