Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen

Wie is de Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen? De Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) behartigt uw belangen als huurder. U kunt rekenen op advies en hulp. Daarvoor kijkt de stichting naar uw wensen en vragen. Zij geeft u advies en doet onderzoek. Zij stelt zich graag even aan u voor.

Wij helpen u bij goed wonen
Als Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen behartigen wij uw belangen. Hiervoor overleggen wij een aantal keer per jaar met Habeko wonen. Wij bespreken dan onderwerpen die u als huurder aangaan. Zoals huurverhoging, de begroting en het aanpassen van bestaande reglementen.

Wij denken graag mee
Ook nodigt Habeko wonen ons uit om mee te denken over zaken. Zoals de invulling van levensloopbestendige woningen. Hoe groot moeten de woningen zijn? En hoe delen we deze het liefst in? Ook denken wij mee over gemeentelijke vraagstukken.

Hoe doen wij dat?
Wij zijn een enthousiast team van zes mensen met verschillende achtergronden en interesses. Wij vergaderen iedere twee maanden. Daarnaast vergaderen we een aantal keer per jaar met Habeko wonen of andere belangenverstrekkers.

Waar komt u de SBHw tegen?
Als u een huurovereenkomst afsluit bij Habeko wonen, ontvangt u algemene informatie over ons. Elk jaar krijgt u een uitnodiging voor een bijeenkomst. Wij publiceren in het magazine Habeko wonen Bericht. Zo nodig vindt u informatie in de Groene Hart Koerier.

Wie is de SBHw?
Wij zijn een enthousiast team van (momenteel 6) vrijwilligers met verschillende interesses en achtergronden.

Hoe komt u in contact met de SBHw?
Als u een vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom. Meldt u dan aan bij Ton van der Haven, telefoonnummer 071-3415583.
Wilt u op een ander moment contact met ons opnemen? Bel of mail ons gerust:
telefoon 071-3415583 Ton van der Haven of e-mail sbhw@hotmail.nlLees meer

SBHw
Postbus 142
2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk
sbhw@hotmail.nl
www.sbhw.nl