G-rekening en btw verlegd

Verkleinen risico's
Door de Wet Keten Aansprakelijkheid hebben Eigen Bouwers een grotere verantwoordelijkheid. Dit gaat over de volledigheid van de afdracht van de verschuldigde belasting en sociale premies van haar opdrachtnemers.

Om de risico's als opdrachtgever te verkleinen, past Habeko wonen de volgende regels toe:
- het betalen van het verwachte aandeel loonbelasting en sociale premies op een G-rekening
- het toepassen van de btw-verlegd regeling (Habeko wonen draagt zelf de verschuldigde btw af aan de belastingdienst)

  G-rekening en btw-verlegd

 • Wanneer wordt de G-rekening en de btw-verlegd regeling gebruikt?

  Bij alle onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouwprojecten.

 • Wanneer wordt alleen de btw-verleggingsregeling (en dus niet de G-rekening) toegepast?

  - Als uw bedrijf alleen materiaal levert (dus geen arbeid)
  - Als uw bedrijf geen personeel in dienst heeft (verplicht overleggen van een verklaring Arbeidsrelatie, VAR).

  * Na 1 januari 2016 wijzigt de regelgeving met betrekking tot deze verklaring

  (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

 • Verklaring arbeidsrelatie

  Heeft uw bedrijf geen personeel in dienst? Dan vragen wij u ons een 'verklaring arbeidsrelatie' (VAR) te geven. U vraagt deze verklaring aan bij de Belastingdienst. Deze verklaring is maar één jaar geldig. Na 1 januari 2016 wijzigt de regelgeving met betrekking tot deze verklaring (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties).

 • Wij maken afspraken met u over de G-rekening

  - Dagelijks onderhoud, opdracht verstrekt via een werkbon
  Habeko wonen maakt met u als opdrachtnemer één afspraak over het aandeel dat wij op de G-rekening storten. Deze afspraak geldt voor alle opdrachten die u via een werkbon van Habeko wonen gekregen heeft.
  - Planmatige werkzaamheden, opdracht verstrekt via een schriftelijke opdrachtbrief
  Habeko wonen maakt met u als opdrachtnemer per opdracht aparte afspraken over het aandeel dat wij op de G-rekening storten.

 • Waar voldoen uw facturen aan?

  - U past de btw-verlegd regeling toe. U vermeldt dit op de factuur.
  - U geeft het btw-percentage aan, 6 of 21 %.
  - U geeft aan welk percentage van het totale factuurbedrag wij op uw G-rekening storten, overeenkomstig de met u gemaakte afspraak.
  - U vermeldt het G-rekeningnummer
  - U vermeldt het btw-nummer van Habeko wonen, NL808668353B01
  - Als het een factuur is voor planmatige werkzaamheden, vermeldt u de van ons ontvangen projectcode

Algemene richtlijnen voor gebruik G-rekening per branche.