Koopstart

Een huis kopen van Habeko wonen

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de corporatiesector. Hierdoor moeten wij ons beleid aanpassen. Hieronder leest u daar meer over.

Tijdelijke verkoopstop
Door de toenemende vraag naar sociale huurwoningen en de wijzigende regelgevingen hebben wij besloten om tijdelijk te stoppen met het verkopen van bijna alle huurwoningen. Kunt u als huurder nog uw huurwoning kopen? Nee, helaas is dit ook tijdelijk niet meer mogelijk.

Uitzonderingen
De woningen die op dit moment in het verkooptraject zitten blijven wij verkopen. Daarnaast verkopen wij ook nog de woningen die teruggekocht zijn uit de Koopgarant-regeling.Per teruggekochte woning beslissen wij of wij deze inzetten voor de verhuur of verkoop.

Toekomstige verkopen
Hoelang duurt de verkoopstop? Helaas kunnen wij u dat niet vertellen. Uiteraard hoort u van ons als eerste indien uw woning is aangewezen voor verkoop.

Kopen met Koopstart
Wij verkopen de woningen met Koopstart. Met deze koopregeling koopt u een woning met 20% korting op de marktwaarde. Zo wordt kopen van een woning ook voor starters en lage middeninkomens mogelijk. Meer informatie over dit product leest u hieronder.

Wat is Koopstart?
U koopt de woning tegen een vaste prijs met korting. De koopprijs die u dan betaalt is de getaxeerde marktwaarde min de korting. Als huiseigenaar kunt u gebruikmaken van alle fiscale voordelen. Als u de woning wilt verkopen, kunt u hem op de vrije markt aanbieden. Er geldt geen terugkoopverplichting aan Habeko wonen.

Alle afspraken over korting, terugbetaling en waardedeling zijn beschreven in de Koopstart-bepalingen die horen bij de koopovereenkomst. Als juridisch middel om deze afspraken vast te leggen wordt gebruikgemaakt van erfpacht. De erfpachtcanon koopt u in één keer af. De erfpacht heeft dan verder geen financiële consequenties meer.

Alle voordelen van Koopstart

  • U krijgt maximaal 20% korting op de marktwaarde van de woning.
  • U wordt volledig eigenaar van de woning en kunt de hypotheekrente aftrekken van de belasting.
  • U kunt de woning financieren met de Nationale Hypotheek Garantie.
  • Er geldt geen terugkoopverplichting aan Habeko wonen.
  • U kunt tussentijds de korting en waardeontwikkeling afrekenen met de ons.

Inkomens-en vermogenstoets
Koopstart is ontwikkeld voor starters op de woonmarkt en voor woningzoekenden die teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig om een (eengezins)woning te kunnen kopen. Zijn uw inkomen en vermogen maximaal € 44.658,-? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kopen met Koopstart. De makelaar toetst uw inkomen en vermogen met een speciale meter. Hiermee voorkomen wij dat we korting geven aan kopers die dat niet nodig hebben. De meter sluit aan bij de inkomens- en vermogensnormen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Koopstart-woning? Neem dan contact met ons op

Waardeontwikkeling bij verkoop
Wanneer u de woning weer verkoopt, rekent u de korting én 30% van de waardeontwikkeling af met Habeko wonen. De waardeontwikkeling kan een stijging of een daling zijn van de marktwaarde van uw woning. Wij delen dus in de winst, maar ook in een eventueel verlies.
Voordat u de woning doorverkoopt, taxeert een taxateur de woning opnieuw. De waardeontwikkeling wordt uiteindelijk vastgesteld door het verschil te berekenen tussen de oorspronkelijk getaxeerde marktwaarde (bij aankoop) en de verkoopprijs waarvoor u de woning doorverkoopt. Wijkt de prijs van doorverkoop structureel af van de meest recente taxatiewaarde, dan kunnen zowel verkoper als corporatie om een hertaxatie vragen.
Wilt u rekenvoorbeeld zien hierover? Klik dan hier.

Het is ook mogelijk om tussentijds af te rekenen. Bijvoorbeeld als u meer financiële ruimte heeft. Bij verkoop van uw woning heeft u dan geen financiële verplichtingen meer aan Habeko wonen.

Verbouwen
Bent u van plan uw koopwoning ingrijpend te verbouwen? Dan is het voor u voordelig om eerst met ons af te rekenen. Leidt uw investering namelijk tot een waardestijging van de woning en u rekent pas later af, dan moet u de waardestijging met Habeko wonen delen. Rekent u vóór de verbouwing met ons af, dan is de waardestijging geheel voor u.

Aankoopbegeleiding door De Pater Makelaardij
Habeko wonen heeft voor de verkoop van de huurwoningen De Pater Makelaardij als deskundige ingeschakeld. De Pater Makelaardij zal in haar voorlichting uitgebreid ingaan op alle punten, die voor u belangrijk zijn om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Zij kunnen aangeven wat Habeko wonen voor u kan betekenen.

Koopaanbod
Habeko wonen heeft een aantal woningen geselecteerd voor Koopstart. Een actuele lijst vindt u hier. Wordt een geselecteerde woning opgezegd, dan komt hij in de verkoop. Woont u in een geselecteerde woning en heeft u interesse om uw woning te kopen? Neem dan contact op met De Pater Makelaardij, 0182 - 61 38 22.

Waarom verkopen wij via Koopstart?
Habeko wonen zet zich in voor vitaliteit en leefbaarheid in de dorpskernen. Daarom willen wij starters en woningzoekenden met een lager middeninkomen ook een kans geven om een woning te kopen. Vaak verdienen woningzoekenden met een middeninkomen te veel voor een sociale huurwoning maar te weinig om een (eengezins)woning te kunnen kopen. Koopstart maakt het voor woningzoekenden met een lager middeninkomen mogelijk een woning te kopen. Misschien is een Koopstart-woning iets voor u? De korting is soms net genoeg om de stap naar een eigen woning te maken!

Lees meer over Koopstart op www.opmaat.nl

Lees meer