U heeft met spoed een woning nodig

 U bent zelf verantwoordelijk om een huurwoning te zoeken. Maar soms heeft u snel een woning nodig. Omdat u in een erg moeilijke situatie zit. Of door uw gezondheid. In bijzondere situaties kunt u voorrang krijgen. U kunt dan een beroep doen op de regeling voor urgent woningzoekenden.

Wanneer kunt u urgentie krijgen?
U kunt urgentie krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet Holland Rijnland.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U kunt niet binnen zes maanden zelf voorzien in (her)huisvesting.
 • U bent twee jaar ingezetene in een regiogemeente (u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie).
 • U zelf niet kunt voorzien in een woning op basis van uw inschrijftijd bij Woningnet Holland Rijnland.
 • U niet in staat bent tot kamerbewoning.
 • U zit in een acute noodsituatie. Dit betekent:
  - U heeft een medisch probleem. Er is sprake van een medisch probleem als er lichamelijke problemen zijn die verband houden met de woning.
  - U heeft een psychosociaal probleem. Er is sprake van een psychosociaal probleem als het verblijf in de woning psychische problemen veroorzaakt.
  - U heeft een financieel probleem. Er is sprake van een financieel probleem als een onvoorziene financiele teruggang is die niet te wijten is aan de aanvrager. De woonlasten maken een onevenredig deel uit van het inkomen.
  - U bent acuut dreigend dakloos met aantoonbare zorg voor minderjarige kinderen.
  - Verblijf in een blijf-van-mijn-lijfhuis. U verblijft in een blijf-van-mijn-lijfhuis en bent klaar om "uit te stromen".
  - Mantelzorg. U krijgt of verleent mantelzorg aan iemand waarbij de reisafstand een probleem oplevert. De zorgbehoevende heeft een zorgindicatie.
 • U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie zit.
 • U betaalt leges kosten van € 65,-.

De urgentiecommissie beslist over uw urgentieaanvraag. Als een urgentie toegekend wordt krijgt u een zoekprofiel van de urgentiecommissie. Met dit zoekprofiel kunt u zelf reageren op de aangeboden woningen. De aangeboden woning moet passen bij uw zoekprofiel.

Let op: een scheiding op zich is geen reden voor urgentie. Maar wel als hierdoor een sociaal-maatschappelijke noodsituatie ontstaat.

Wilt u een urgentie aanvragen? Neem dan contact op met de woningbouwcorporatie uit uw regio. Neemt u voor het maken van een urgentiegesprek telefonisch contact op.

Lees meer