Rekenvoorbeelden Koopstart

1. Voorbeeld bij koop en verkoop met Koopstart bij waardestijging 

Koopstartwoning kopen    
Getaxeerde marktwaarde woning bij aankoop   200.000
Verstrekte korting 20% 40.000  
Koopstartprijs    160.000
     
Koopstartwoning verkopen bij waardestijging    
Gerealiseerde verkoopprijs (waardestijging 30.000)    230.000
Afrekenen korting 40.000  
Afrekenen waardestijging*
30% x (230.000 - 200.000) voor de corporatie
 9.000  
Totaal afrekenen met de corporatie     49.000
U houdt over bij verkoop     181.000

 

2. Voorbeeld bij koop en verkoop met Koopstart bij waardedaling

Koopstartwoning kopen    
Getaxeerde marktwaarde woning bij aankoop   200.000
Verstrekte korting 20%   40.000  
Koopstartprijs     160.000
     
Koopstartwoning verkopen bij waardedaling    
Gerealiseerde verkoopprijs (waardedaling 20.000)     180.000
Afrekenen korting    40.000  
Afrekenen waardedaling* 30% x (180.000 - 200.000) voor de corporatie  6.000  
Totaal afrekenen met de corporatie     34.000
U houdt over bij verkoop     146.000

 

 


* De corporatie deelt in de waardeontwikkeling voor 1,5 x het kortingspercentage. In dit geval dus 1,5 x 20% = 30 %. Deze verhouding van 1: 1,5 is vastgesteld door het ministerie van BZK.