Schrijf u in als woningzoekende

Wilt u een woning bij ons huren? Schrijf u dan in als woningzoekende bij Woningnet Holland Rijnland. Dit doet u op de website van Woningnet Holland Rijnland. Voor de inschrijving heeft u uw burgerservicenummer en inkomensgegevens nodig. Uw inschrijving kost € 10,-. Voor verlenging betaalt u € 10,- per jaar. Staat u ingeschreven? Dan kunt u op woningen in de hele regio reageren. Hoe lang moet u wachten op een woning? Dat hangt af van twee zaken:
- hoe lang u staat ingeschreven;
- hoeveel mensen reageren op dezelfde woning.
Verhuren wij woningen onder lokaal maatwerk? Dan kunnen we de woningen ook verloten.

Komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning?
Voor het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, gelden een aantal regels:
- U bent 18 jaar of ouder
- U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
- Uw inkomen is niet hoger dan € 36.798,-
- Voor een woning van Habeko wonen is een inschrijving bij Woningnet verplicht

Habeko wonen wil ook de woningzoekenden met een middeninkomen van € 36.798,- tot € 46.660,- helpen met het zoeken naar een huurwoning. Voor hen gelden dan wel hogere huren. Ook dan is een inschrijving bij Woningnet verplicht.

Er is geen standaard inkomenseis als u reageert op een woning die goedkoper is dan € 417,34. Reageert u op een woning die duurder is dan € 417,34? Dan is de inkomenseis voor een alleenstaande minimaal € 1.145,46,- bruto per maand.

Wij nodigen u uit voor een intakegesprek
Heeft u gereageerd op een advertentie via de website? En bent u de eerste kandidaat? Dan krijgt u bericht van ons. U krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek. In de uitnodiging leest u ook welke informatie u meeneemt. Wij toetsen of u aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u de gegevens van de huidige bewoner. Nadat u de woning bezichtigd heeft kunt u uw keuze doorgeven op uw persoonlijke profiel van Woningnet.

Let op:
Kunnen wij u niet bereiken? Dan bieden wij de woning aan de volgende kandidaat aan.

U heeft drie dagen bedenktijd
U heeft maximaal drie dagen de tijd om de woning te accepteren. Natuurlijk mag u ook eerder beslissen. Accepteert u de woning? Dan krijgt u van ons een bevestigingsbrief. Bij de brief zit een acceptatieformulier die u voor akkoord getekend binnen drie dagen retour stuurt.

Is de opleveringsdatum van de woning bij acceptatie nog niet bekend, dan ontvangt u uiterlijk veertien dagen voor de definitieve oplevering een schriftelijke uitnodiging.

Kunt u een woning bij ons huren?
Om voor een woning van Habeko wonen in aanmerking te komen overlegt u minimaal een jaarcontract met uw werkgever. Heeft u binnen een termijn van twaalf maanden aansluitend voor een uitzendbureau gewerkt? Laat dan de loonstrookjes van het afgelopen jaar zien. Wij verhuren geen woningen aan studenten. Behalve als het om een woning gaat die wij via loting aanbieden aan starters tot 35 jaar. Voor deze woningen staan de voorwaarden voor toewijzing in de advertentie vermeld.

Overname spullen
Wilt u spullen overnemen? Dat regelt u zelf met de oude bewoner. U bent nooit verplicht om spullen over te nemen. Wilt u niets overnemen? Laat het zowel aan de oude bewoner als aan ons weten. Onze opzichter zorgt er dan voor dat de woning leeg aan u wordt opgeleverd. Wilt u wel spullen overnemen? Dan maken wij een aanvullende huurovereenkomst op. Daarin leest u een overzicht van de spullen die u overneemt. Als u de overeenkomst tekent, dan zijn de spullen van u. Dit betekent ook dat u verantwoordelijk bent voor het onderhouden en eventueel vervangen van de zaken.

Opzeggen huidige woning
U kunt maar één sociale huurwoning tegelijk huren. Accepteert u een andere sociale huurwoning? Dan is het belangrijk dat u de huur van uw huidige sociale huurwoning opzegt. Bent u medehuurder en gaat u uit elkaar? En wilt u een andere sociale huurwoning huren? Dan hebben wij een verklaring van uw scheiding nodig. Anders blijft de woning op uw naam staan. In dat geval kunt u geen andere sociale huurwoning huren.

Vraag huurtoeslag aan
Misschien kunt u huurtoeslag aanvragen. Tijdens het intakegesprek krijgt u hierover meer informatie. Lees hierover meer op www.toeslagen.nl

Soms verhuren wij geen woning aan u
Heeft u een huurachterstand? Of is uw woning ontruimd omdat u uw huur niet op tijd heeft betaald? Verhuren wij geen woning aan u. Dit geldt ook als u bij een andere corporatie of verhuurder een huurachterstand heeft. Ook mag u niet eerder overlast hebben veroorzaakt.

Welk inkomen is bepalend bij de toewijzing?
Tot 1 juli kijken wij naar het inkomen op de inkomensverklaring van het tweede hele kalenderjaar voor dit jaar. Dus in mei 2018 kijken we naar het inkomen over 2016. Vanaf 1 juli kijken wij naar het inkomen in het voorafgaande kalenderjaar. Dus in augustus 2018 kijken wij naar het inkomen over 2017. Is uw inkomen daarna flink gedaald? Dan houden wij daar rekening mee. Hoe toont u dit aan? U overlegt alle gegevens over het huidige inkomen overleggen. U toont zo aan dat het inkomen over een heel kalenderjaar tot onder de gehanteerde maximumgrens is gedaald.

Toetsing inkomen bij verhuring
Zoals alle corporaties in de regio Holland-Rijnland toetst Habeko wonen of het inkomen onder de gestelde maximum grens blijft. Voor de meeste huurwoningen ligt deze grens op € 36.798,-. Voor een deel van de woningen hanteren wij een hogere grens tot  € 46.660,-. Dit staat aangegeven bij de advertentie. Het gaat hierbij om het zogenaamde verzamelinkomen. Dit staat aangegeven op uw inkomensverklaring. Dit formulier kunt u via de belastingtelefoon opvragen. Dit duurt een week.

Toets op voldoende inkomen
Het is ook belangrijk dat u voldoende inkomen heeft om de huur te betalen. Het is bij ons niet mogelijk om een ander garant te laten staan voor de huur. Voor alle woningen boven de € 417,34 stellen wij als eis dat u minimaal een inkomen op bijstandsniveau moet hebben. Per 1 juli 2016 zijn de bruto bedragen:

- Voor een alleenstaande € 937,19 netto per maand, exclusief vakantiegeld.
- Voor een alleenstaande ouder is dit afhankelijk van het aantal kinderen.
- Voor gehuwde of ongehuwde partners € 1.338,84 netto per maand, exclusief vakantiegeld.

Als u dit inkomen haalt betekent het niet altijd dat het verantwoord is om de woning te gaan huren. Wanneer het inkomen laag is ten opzichte van de huur dan gaan wij hierover met de woningzoekende in gesprek.

Bij deze inkomenstoets kijken wij of het gaat om een stabiel inkomen. Indien u een vast contract of een jaarcontract hebt kunnen wij dat inkomen mee rekenen. Als u bijvoorbeeld via uitzendbureaus werkt dan willen wij zien dat u een stabiel inkomen heeft.

Lees meer