Spelregels zelf aanbrengen van veranderingen

  Zelf aanbrengen van veranderingen

 • 1. U vraagt vooraf toestemming

  Vul het aanvraagformulier Zelf Aanbrengen van Veranderingen in en stuur het naar ons op. Of vul het digitale formulier in. De afdeling Vastgoedbeheer behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen drie weken een antwoord van ons.

  Er zijn vier mogelijkheden:

  1. U krijgt definitieve toestemming: u kunt direct aan de slag.
  2. U krijgt voorlopige toestemming: u krijgt voorlopige toestemming om te starten met de klus. Onze opzichter maakt een afspraak met u om de klus te controleren. Voldoet de verandering aan onze kwaliteitseisen? Dan krijgt u definitief toestemming.
  3. U krijgt tijdelijke toestemming: dit betekent dat u de verandering mag uitvoeren, maar weer terugbrengt in de oorspronkelijke staat als u verhuist.
  4. U krijgt geen toestemming: u mag de verandering niet uitvoeren. (Als u de verandering waar u geen toestemming voor heeft gekregen tóch uitvoert, verplichten wij u bij het verlaten van de woning deze weer ongedaan te maken)
 • 2. U voldoet aan de kwaliteitseisen

  Voor iedere verandering gelden kwaliteitseisen. U leest de eisen in het klusoverzicht in de brochure: 'Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen'. De verandering moet minimaal aan deze eisen voldoen. Hiermee garanderen wij de bouwtechnische staat, de verhuurbaarheid, veiligheid en het onderhoud. Vraagt u de verandering aan? Dan laten wij u weten wat de meest recente eisen zijn.

 • 3. U voldoet aan de algemene voorwaarden

  De algemene voorwaarden gelden voor alle klussen:

  • U voert het werk zelf uit. Of u laat dat doen.
  • U heeft onze toestemming gevraagd en gekregen. Dit geldt ook voor tijdelijke toestemming.
  • U gebruikt voor het werk goede materialen. Ook voert u het werk goed uit. De veranderingen voldoen aan:

   •  de eisen van de bouwverordening van de gemeente;
   •  de kwaliteitseisen van Habeko wonen;
   •  de eisen van Bouw- en Woningtoezicht, de netwerkbeheerder en de brandweer.

  • Verandert u gas- en elektrische installaties? Dan laat u dat doen door een erkend installateur. U kunt ons een keuringsrapport van een erkend installateur laten zien.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de verandering. Alle kosten en risico's zijn voor uw eigen rekening. U bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij gebreken. En u sluit zelf een goede verzekering af.
  • U zorgt ervoor dat de verandering geen overlast of hinder voor buren of omwonenden veroorzaakt.
  • U onderhoudt de verandering volgens onze richtlijnen.
  • Verhuist u? En blijkt dat de veranderingen niet voldoen aan onze kwaliteitseisen? Dan herstelt u de verandering alsnog in goede staat. Daarmee voorkomt u dat wij dat voor u doen. De kosten hiervan betaalt u.
  • Heeft u een verandering aangebracht zonder onze toestemming? Dan haalt u deze weg als u verhuist. Dat hoeft niet als de nieuwe huurder de verandering overneemt. We maken daarover dan aparte afspraken. Bijvoorbeeld over het onderhoud en de kwaliteitseisen. U, wij en de nieuwe huurder overtekenen dan samen één overeenkomst.
  • U of wij kunnen de nieuwe huurder nooit verplichten om de verandering over te nemen en de overnamesom te betalen.
  • U mag de woningaanpassing altijd ongedaan maken. U zorgt er dan wel voor dat u de woning terugbrengt in de staat zoals deze was voor de verandering.
  • U kunt geen subsidie van ons krijgen voor uw individuele wensen.
  • U krijgt geen vergoeding van ons voor een verandering. Behalve als wij dit anders afspreken (zie punt 4).
 • 4. Soms krijgt u een vergoeding

  Wilt u een voorziening maken in uw woning die wij als standaard kwaliteit zien? En heeft uw woning dit nog niet? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Denk aan een cv-installatie. Of een dakraam. U leest in de tabel onderaan deze pagina voor welke voorzieningen u een vergoeding kunt krijgen. Om een vergoeding te kunnen krijgen, voldoet u in ieder geval aan deze voorwaarden:

  • Wij krijgen het betalingsbewijs van u. En soms ook het garantiebewijs.
  • U heeft de kwaliteitseisen goed opgevolgd. Bijvoorbeeld: als u een vaste trap naar de zolder maakt, dan is de stahoogte tussen de vloer en de nok minimaal 2,20 meter.
  • De kosten zijn reëel.
  • U heeft eerst onze toestemming gekregen.

  Wilt u de douche, het toilet of de badkamer veranderen?
  Daarvoor hebben wij een aparte vergoedingsregeling. Wij betalen dan een deel van het materiaal. Dit geldt alleen als de verandering noodzakelijk is. Dit controleert onze opzichter van tevoren. U leest in de volgende tabel hoeveel wij vergoeden:

  Vergoedingen per 1 januari 2013:

  SoortVergoeding
  Plaatsen luxe keuken€ 370,-
  Tegelwerk wand badkamer€ 185,-
  Tegelwerk vloer badkamer€ 185,-
  Tegelwerk wand toilet€ 110,-
  Tegelwerk vloer toilet€ 55,-
 • 5. U krijgt onze definitieve toestemming

  Krijgt u definitief toestemming voor de verandering? Dan krijgt u van ons een bevestiging op een kopie van uw aanvraagformulier. U heeft nu de zekerheid dat u de verandering niet ongedaan hoeft te maken als u in de toekomst verhuist. U houdt zich dan wel aan de spelregels. Wij bewaren uw originele aanvraagformulier in ons woningdossier. Ook registreren we de verandering.

 • 6. Wij kunnen de spelregels veranderen

  We kijken regelmatig of ons beleid en de spelregels nog goed werken. Veranderen we iets in ons beleid of de spelregels? En heeft u al toestemming gekregen voor een verandering? Dan blijven voor u de regels gelden zoals deze waren op het moment dat u toestemming kreeg.

 • 7. Bent u het niet eens?

  Zijn wij het niet met elkaar eens over de spelregels? Dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtencommissie.

Lees meer