Kwaliteitseisen

Wilt u zelf uw woning aanpassen? Let dan op want er zijn specifieke kwaliteitseisen opgesteld voor iedere woningaanpassing. De woningaanpassing moet minimaal aan deze eisen voldoen. De kwaliteitseisen zijn opgesteld om de bouwtechnische staat, de verhuurbaarheid, veiligheid en het onderhoud te garanderen. Hieronder vindt u per woningaanpassing de kwaliteitseis. Uw aanvraag wordt beoordeeld op grond van deze kwaliteitseisen.


  Kwaliteitseis

 • Zelf een wand plaatsen/verwijderen

  Kwaliteitseisen wanden plaatsen/verwijderen

  Inleiding

  Het beleid “Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen ” biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Voor het plaatsen of verwijderen van wanden zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De te verwijderen wand mag geen dragende functie hebben.
  2. Als er in de wand leidingwerk van elektra, gas, water, kamerthermostaat of andere bekabeling moet worden opgenomen, dan zal dit deskundig moeten worden aangelegd of worden verlegd
  3. De wand moet loodrecht op het plafond staan.
  4. De wand moet verankerd zijn in de vloer en het plafond en indien mogelijk een andere muur.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. De te verwijderen wand en het plafond dienen netjes te worden afgewerkt. Er moet eenheid zijn met de omgeving
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. De wand mag geen scheidingswand zijn tussen een natte ruimte (badkamer/toilet) en een verblijfsruimte (woonkamer/slaapkamer).
  2. Er mag geen vertrek ontstaan zonder toetreding van daglicht.
  3. Er mag geen vertrek ontstaan kleiner dan 6 m².
  4. Het resultaat mag niet zijn dat de woningtoegangsdeur rechtstreeks op de verblijfsruimte (slaapkamer/woonkamer) uitkomt.
  5. Habeko wonen behoudt het recht om het verwijderen of plaatsen van niet-dragende wanden niet toe te laten, ook al voldoet u aan de bovengenoemde voorwaarden.
   Habeko wonen stelt u daar schriftelijk van op de hoogte met een korte motivatie, nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Veelal zal dit te maken hebben met de verhuurbaarheid van de woning (aantal kamers en de oppervlakte van de kamers).
  6. De wand tussen de keuken en de woonkamer mag niet worden verwijderd als:

   • u open verbrandingstoestellen (kachel/geiser/cv) in de woning heeft staan en u mechanische ventilatie heeft.
   • u geen mechanische ventilatie in de keuken heeft.

  7. Ingeval wanden tussen kamers worden verwijderd dient de bewoner bij het beëindigen van de huurovereenkomst er voor te zorgdragen dat het aantal kamers conform de verkregen staat wordt teruggebracht.
  8. Het verwijderen van wanden, in opdracht van de bewoner heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.
  9. Bij mutatie verstrekt Habeko wonen geen vergoeding voor aangebrachte wanden.

  Tips

  1. Het is van belang dat de wanden vakkundig worden geplaatst. De opzichter oordeelt uiteindelijk of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.
  2. Bij slopen van steenachtige wanden is het handig als u natte lakens ophangt in de deuropeningen van aangrenzende vertrekken. Dit beperkt de stofoverlast.
  3. Waarschuw uw buren als u gaat breken en maak bij voorkeur afspraken met betrekking tot het tijdstip (niet ’s avonds na 22.00 uur).
  4. Het afvoeren van puin dient volgens de gemeentelijke eisen te gebeuren.
  5. Een leidingdetector is handig om leidingwerk op te zoeken in de muur die u wilt verwijderen.
  6. In plaats van een volledige wand weg te halen of te plaatsen, kunt u er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een toog, schuifwand of glaswand te plaatsen.

  Niet toegestane materialen
  Spaanplaten,polystyreenplaten, houtwolcementplaten, asbesthoudende materialen, kunststof schroten (PVC) of materialen die niet brandvertragend zijn.

 • Sparing maken in een dragende muur

  Kwaliteitseisen sparing maken in een dragende muur

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Voldoende ondersteuning aan bovengelegen verdiepingsvloer door middel van schroefstempels.

  2. Door middel van handmatig en/of mechanisch inhakken op afgeschreven maat.

  3. Latei met voldoende oplegging en drukkracht plaatsen in specie.

  4. Afwerking van opening door middel van gips, cement of hout.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de wand en/of opening in vaste muur.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. De opening dient netjes te worden afgewerkt.
  2. Ingeval van toestemming door Habeko wonen zal vooraf worden aangegeven of de bewoner de verandering bij een mutatie wel of niet ongedaan dient te maken.
  3. Het aanbrengen van een sparing in een dragende muur, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.
  4. Bij mutatie verstrekt Habeko wonen voor deze verandering geen vergoeding.

  Aanbevolen materialen voor afwerking
  Gips, cement of hout

  Benodigd gereedschap
  Voor de verandering komen de volgende gereedschappen van pas:
  Waterpas, rolmaat/duimstok, vuist en breekijzer of mechanische sloophamer, minimaal 4 schroefstempels + 2 houten balken, troffel, stuc, hoeklijm en platte spaan.

 • Zelf een binnendeur vervangen

  Kwaliteitseisen binnendeuren

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Voor het vervangen van binnendeuren zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De deur moet minimaal 30 minuten brandwerend zijn.
  2. De deur moet goed worden afgehangen, zodat hij goed sluit en er geen grote kieren zijn.
  3. Het kozijn mag geen beschadigingen of gebreken hebben.
  4. De dorpels mogen worden verwijderd, maar moeten worden teruggeplaatst bij vertrek.
  5. De maximale hoogte van de dorpels is 20 mm.
  6. De kozijnen mogen niet worden verwijderd.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van een deur.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor uw rekening.
  3. Habeko wonen vervangt op standaardniveau. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levensduur van het oorspronkelijke element.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. De onderzijde van de deur 2 maal in grondverf of lak zetten (ingeval toepassing voor natte ruimten).
  2. Bij mutatie wordt deze voorziening door Habeko wonen geaccepteerd. Habeko wonen verstrekt u hiervoor geen vergoeding.
  3. Het aanbrengen van deuren, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.
  4. De deur dient netjes afgewerkt te worden (goed schilderwerk).
  5. Gebruik bij voorkeur neutrale kleuren.

  Aanbevolen materialen
  Bruynzeel, Svendex of gelijkwaardig

 • "harde" vloerbedekking

  Kwaliteitseisen "harde" vloerbedekking

  Parket, plavuizen, tegels, laminaat

  Inleiding

  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 
  "Harde" vloerbedekking mag onder genoemde voorwaarden alleen bij eengezinswoningen worden aangebracht. Bij gestapelde woningen is het toegestaan om onder bepaalde condities een laminaatvloer aan te brengen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Onder de harde vloerbedekking moet een geluidsisolerende laag worden aangebracht.
  2. Als ondervloer moet een laag thermovilt (of gelijkwaardig) worden aangebracht.
  3. De totale dikte van de vloerbedekking mag niet meer dan 15 mm zijn, inclusief onderlaag.
  4. De vloer moet worden vrijgehouden van de wanden om geluidsoverdracht te voorkomen, of u moet randisolatie toepassen.
  5. Er mag niet in de ondervloer worden gespijkerd.
  6. De ondervloer mag niet verlijmd worden.
  7. Plavuizen zijn alleen toegestaan op de begane grond en in eengezinswoningen.
  8. Bij gestapelde woningen geldt dat alleen een zwevende laminaatvloer mag worden gelegd mits u aantoont dat de isolatie het contactgeluid met minmaal 10dB zal verminderen (vraag hiervoor de leverancier van het product om een testrapport waarin de onderlaag in combinatie met de verlangde toplaag is onderzocht en beoordeeld volgens NEN 5077 en NEN 5079).

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de vloer.
  2. U bent verplicht tegels/plavuizen op voorraad te hebben in verband met het vervangen van beschadigde/kapotte tegels door u of een toekomstige huurder. De voorraadgrootte moet minimaal 10% van de totale oppervlakte zijn.
  3. Indien voor onderhoudswerk de vloer gedeeltelijk of geheel moet worden verwijderd, bent u daarvoor verantwoordelijk en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
  4. Indien de vloer wordt verwijderd, mag er geen schade ontstaan aan de ondervloer. 
   De oude plinten en stofdorpels moeten worden herplaatst.
  5. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloer (lakken, schuren en dergelijke).

  Verhuurtechnische aspecten

  1. De deuren mogen niet worden ingekort.
  2. Er mag geen geluidsoverlast ontstaan bij de overige naaste woningen.
  3. Bij mutatie kan de verhuurder, e.e.a. is afhankelijk van de voorziening die u het aangebracht, een verandering accepteren dan wel u de mogelijkheid bieden om de voorziening en/of verandering over te dragen aan een opvolgende bewoner. De nieuwe bewoner is niet verplicht deze verandering van u over te nemen. Wij verwijzen u hiervoor naar het klussenoverzicht in de brochure "Zelf Aanbrengen van Veranderingen". Ingeval de nieuwe bewoner deze zaken niet accepteert dient u het geheel in de verkregen staat terug te brengen.
  4. Indien volgens het klussenoverzicht zaken door Habeko wonen worden geaccepteerd wordt hiervoor geen vergoeding verstrekt.

  Onderhoud en aansprakelijkheid

  1. Ingeval van noodzakelijk onderhoud aan de vloer die eigendom is van Habeko wonen dient huurder op verzoek van verhuurder de aangebrachte vloerbedekking (plavuizen, laminaat, etc.) te verwijderen.
  2. Habeko wonen is in geen enkel opzicht aansprakelijk indien de vloer die eigendom is van huurder vanwege noodzakelijk onderhoud dient te worden verwijderd of vernieuwd.
  3. Voorts is Habeko wonen niet aansprakelijk indien er zich problemen voordoen aan de aangebrachte vloer. Zorg dat u zich altijd door een deskundige laat adviseren of een ondergrond geschikt is om hierop een vloerbedekking aan te brengen.

  Let op!
  Mochten, ondanks de voorzorgsmaatregelen die wij u hier voorschrijven, omwonenden toch nog gegronde klachten melden met betrekking tot geluidsoverlast, dan dient u uw aangelegde vloer alsnog te verwijderen.

  Materialen die niet zijn toegestaan
  Board-en tempextegels, spaanplaten, polystyreentegels, polystyreenplaten, houtwolcementplaten, jute en asbesthoudende materialen.

 • Wandverfraaiing

  Kwaliteitseisen wandverfraaiing

  Behang, verf, sierpleister, stukadoren, steenstrips

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Voor het aanbrengen van granol, sierpleister, steenstrips of structuurverf op de wanden zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld.

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De ondergrond moet glad, strak, vetvrij en droog zijn voordat het materiaal wordt aangebracht. Dit betekent dat alle lijmresten van behang verwijderd moeten zijn en dat eventuele scheuren en/of gaten in de ondergrond gerepareerd zijn met bijvoorbeeld een pleistermortel.
  2. In verband met de hechting moet u de ondergrond voorbehandelen met een voorstrijk- middel.
  3. Sierpleister, granol, structuurverf en -pasta moet gelijkmatig worden aangebracht. Uitstekende punten/partijen zijn niet toegestaan.
  4. De steenstrips dienen waterpas en recht te worden aangebracht.
  5. De voegen moeten netjes zijn afgewerkt (geen klodders of uitstekende voegen).
  6. Bij sierpleister, granol en structuurverf en -pasta geldt een maximale korrelgrootte van 2 mm.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Het pleisterwerk is altijd kwetsbaar. Het kan gaan scheuren en barsten. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van deze zaken. Bij vertrek uit de woning, dient het pleisterwerk in goede staat te worden opgeleverd.
  2. Habeko wonen verricht geen onderhoud of reparatie aan de door u bewerkte muren.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Gebruik bij voorkeur lichte, neutrale kleuren.
  2. Het aanbrengen van dergelijke voorzieningen zijn overdraagbaar aan een opvolgende huurder. De nieuwe bewoner is dit echter niet verplicht. Bij het niet accepteren van deze zaken dient u de veranderingen te verwijderen en het geheel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 

  Tip

  1. In plaats van granol of sierpleister is er tegenwoordig ook heel mooie structuurbehang te koop. Dit is relatief goedkoper en eenvoudiger aan te brengen (en ook weer te verwijderen).

  Aanbevolen materialen
  Voor sierpleister/granol: branderpoets of spachtelpoets.

 • Zelf een vaste trap plaatsen

  Kwaliteitseisen zelf een vaste trap plaatsen

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Habeko wonen verleent de huurder alleen toestemming voor het plaatsen van een vaste trap indien de stahoogte tussen de bovenkant van de vloer en onderkant nokgording tenminste 2,20m. bedraagt. Voorts dient de balkenlaag geschikt te zijn om te belopen. Zodra u de ruimte gebruikt voor doeleinden, anders dan opslag, is daarop het bouwbesluit van kracht.
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De houtzwaarte van traptreden moet minimaal 40 mm. zijn.
  2. De houtzwaarte van de trapboom moet minimaal 40 mm. zijn en de treden 
   dienen door middel van lijm en spijkers aan elkaar te worden bevestigd.
  3. De inkassingen in trapboom voor de traptrede moeten precies pas zijn om spelingruimte te voorkomen, waardoor de degelijkheid van de trap in het geding komt.
  4. De sparingen in de verdiepingsvloer zullen door middel van ravelingen als bestaande zwaarte van de balklaag moeten worden gemaakt en de verbindingen door middel van in de handel te verkrijgen diverse hoekverbindingen, griphoekankers en dergelijke gespijkerd/geschroefd.
  5. De trapboom dient met schroeven of slagpluggen van voldoende lengte in de bestaande bouwmuur te worden verankerd.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Eventuele gevolgschade tijdens het aanbrengen van de vaste trap komt voor uw rekening.

  Verhuurtechnische aspecten
  De gehele trap dient minimaal 2 x in de grondverf te zijn gezet.

  1. De trap dient netjes afgewerkt te worden.
  2. Bij mutatie accepteert de verhuurder de vaste trap. Op basis van een afschrijvingstermijn ontvangt u hiervoor mogelijk een vergoeding. Zie hiervoor de "spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen.

  Aanbevolen materialen
  Vurenhout, Merbau of gelijkwaardig.

  Benodigde gereedschap
  Voor de verandering komen de volgende gereedschappen van pas:
  Zaag, lijm, hamer, lijmtangen, waterpas, duimstok of rolmaat, boormachine met klopmechanisme, schroevendraaier, plamuurmes.

  Nuttige tips 
  Habeko wonen biedt de bewoners de mogelijkheid om tegen een huurverhoging een vaste trap te plaatsen. Misschien voor u het overwegen waard als u voornemens bent zelf een vaste trap te plaatsen. Informeer hiervoor vrijblijvend bij onze afdeling Vastgoedbeheer.

 • Aanbrengen keuken

  Kwaliteitseisen aanbrengen keuken

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen

  Voor het plaatsen van een nieuwe keuken of keukenonderdelen (kastjes, grepen, aanrechtblad) zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld.

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  Gas, water en elektra

  1. Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas, water en elektra. Doet u dit wel, dan dient dit door een erkend installateur te worden gekeurd of te worden aangebracht.

  Ventilatie

  1. Als u een open keuken installeert, mag dat alleen als de woning is uitgerust met mechanische ventilatie. Echter, heeft u open verbrandingstoestellen staan (kachel/geiser) dan mag u geen open keuken plaatsen, omdat er dan gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging.

  Keukenblok

  1. De kasten en de deuren moeten waterpas hangen.
  2. De grepen van kastjes en laden moeten goed vastzitten.
  3. De laden moeten recht worden ingehangen.
  4. Gebruik bij voorkeur materiaal van spaanplaat met een densiteit (dichtheid) 720 kg/m³ en een melamine toplaag.
  5. Gebruik bij voorkeur voor het onderblok en de bovenkastjes scharnieren van 170°.

  Mengkraan

  1. Het gebruik van stopkranen is aan te raden, want dan kunt u van stromend water gebruik blijven maken als u de mengkraan monteert of demonteert.
  2. U moet er voor zorgen dat de kraan niet lekt.
  3. U moet een kraan plaatsen van het merk Venlo of Grohe, die voldoet aan het KIWA of CE-keurmerk.

  Aanrechtblad (werkblad), spoelbak en kookplaat

  1. De lengte van het werkblad moet minimaal gelijk zijn aan hetgeen oorspronkelijk in de woning zit.
  2. De breedte van het werkblad moet 55 of 60 cm zijn.
  3. Laat u adviseren over werkbladhoogte (doorgaans 92 cm) en de hoogte van de bovenkasten.
  4. Het werkblad moet waterpas liggen en een druiprand hebben.
  5. Het werkblad mag van de volgende materialen zijn: roestvrij staal, kwaliteit AISI 304 óf multiplex met kunststof afwerking (MDF plaatmateriaal met druiprand, afgewerkt met HPL toplaag) óf graniet.
  6. De spoelbak moet zijn voorzien van een stop aan een ketting en overloop.
  7. De spoelbak en de sifon moeten aangesloten worden op de riolering.

  Inbouwapparatuur

  1. Voor inbouw wordt geen toestemming verleend en er wordt geen onderhoud aan verricht door Habeko wonen. Alleen wanneer de nieuwe huurder de inbouw apparatuur overneemt en er een drie partijen-overeenkomst wordt getekend door u, de nieuwe huurder en Habeko wonen hoeft de inbouwapparatuur bij vertrek niet verwijderd te worden. Wij raden u aan om bijvoorbeeld de oven in een apart kastje te plaatsen met een aangepast aanrechtstuk. Dit is simpel te verwijderen bij vertrek uit de woning.

  Tegelwerk

  1. De tegels dienen strak, vlak en waterpas te worden aangebracht (1e kwaliteit tegels).
  2. De uitwendige hoeken en de beëindiging van het wandtegelwerk moeten bestaan uit tegels met geglazuurde zijde(n) of hoekprofielen.
  3. De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm en dienen vol en voldoende ingewassen te worden met specialvoeg (pas voegen na twee dagen drogen).
  4. De tegelstroken mogen niet kleiner dan 5 cm zijn en niet smaller dan de halve breedte.
  5. De hoogte van het tegelwerk in een keuken is 1.50 m boven de afgewerkte vloer ter plaatse van het aanrecht, het kooktoestel en de koelkast.
  6. De wandgedeelten achter de aanrechtopstelling hoeven niet betegeld te worden.
  7. De tegels moeten een KOMO-certificaat hebben.
  8. Het formaat van de tegels mag zijn: 10x10cm., 10x20cm. en 15x15cm. Extra voor vloertegels 20x20cm. 
  9. De inwendige hoeken mogen niet gevuld worden met een voegpasta, maar dit moet gebeuren met een schimmelwerende siliconen rubberkit (sanitairkit).
  10. De tegels en de voegen mogen niet geverfd worden.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de keuken, inbouwapparatuur, tegels en dergelijke.
  2. Het onderhoud door Habeko wonen wordt op standaard niveau uitgevoerd. Als uw kraan dus kapot is, zal Habeko wonen deze vervangen door een standaard kraan.
  3. U dient een voorraad tegels achterhouden (minimaal 10% van de totale oppervlakte) voor eventuele reparatie door u of een toekomstige huurder.
  4. De tegels en de voegen mag u niet schilderen.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Zorg voor eenheid.
  2. Kies voor niet te opvallende kleuren fronten. Voorkeur in de kleuren, wit, crème of beige.
  3. Bij mutatie wordt de luxe keuken, eventueel met inbouwapparatuur door Habeko wonen geaccepteerd. 
  4. Habeko wonen vervangt op standaardniveau. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde levensduur van het oorspronkelijke element. Aan inbouwapparatuur wordt door Habeko wonen geen onderhoud uitgevoerd. Wij verwijzen hiervoor naar het klussenoverzicht in de brochure "Zelf Aanbrengen van Veranderingen".
  5. Het aanbrengen van deze voorziening, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.
  6. De verhuurtechnische aspecten m.b.t. wandtegels wordt verwezen naar Kluswijzer 8.

  Tip

  1. Leveranciers van een keuken kunnen u heel goed adviseren over de hoogte, de breedte en de indeling.
  2. Als u wel aan verandering toe bent, maar het geheel vervangen van de keuken te ingrijpend vindt, kunt u ook alleen de grepen van de kasten en de laden vervangen. Dit geeft al een andere indruk van de keuken.

  Aanbevolen materialen
  Keukens: Bruynzeel, Keller, Bribus
  Kranen: Grohe en Venlo
  Wandtegels: Sphinx/Mosa

 • Sanitair

  Kwaliteitseisen sanitair badkamer, toiletruimte

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Voor het plaatsen of vervangen van onderdelen in uw badkamer of toiletruimte zoals een ligbad of een douchecabine zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  Leidingwerk en riolering

  1. Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas, water en elektra. Doet u dit wel, dan moet dit door een erkend installateur worden gekeurd of worden aangebracht.
  2. De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten waterdicht zijn.
  3. De sifon of stankafsluiter moet altijd bereikbaar zijn voor onderhoud (zogenoemde inspectieluik).
  4. De afvoerleiding van het riool mag u nooit aansluiten op een buis met een kleinere diameter.
  5. U moet hittebestendige PVC gebruiken.
  6. Sluit de hoofdkraan af en laat het leidingnet leeglopen, wanneer u werkt aan het sanitair.

  Toiletpot

  1. Gebruik alleen materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk. 

  Fontein/wastafel

  1. Gebruik alleen materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk.
  2. De hoogte van een fontein of wastafel is 90 tot 95 cm boven de grond.
  3. De fontein of de wastafel moet u aansluiten met een witte PVC-bekersifon op de binnenriolering en op de wand- of vloerpijpaansluiting met een wit rozet.
  4. Bevestig de fontein of de wastafel stevig vast aan de muur met speciaal daarvoor bestemde schroeven en pluggen (afhankelijk van materiaal muur).
  5. De wastafel moet zijn voorzien van een stop aan een ketting.

  Kranen

  1. Het gebruik van stopkranen is aan te raden, want dan kunt u van stromend water gebruik blijven maken als u de mengkraan monteert of demonteert.
  2. De kraan moet van het merk Venlo of Grohe zijn en voldoen aan het KIWA of 
   CE-keurmerk.
  3. De kraan in het bad of de douche moet bij voorkeur in het midden van de lange zijde of 1.10 meter boven de grond worden geplaatst.

  Douche

  1. De hoogte van de douche moet bij voorkeur 2.10 meter zijn.
  2. U mag alleen materiaal gebruiken met een KIWA-keurmerk of CE-keurmerk.
  3. De douchecabine moet waterdicht zijn en afgekit met schimmelwerende siliconen- kit.
  4. De deuren van een douchecabine moeten goed open en dicht gaan en de bevestigingsmiddelen moeten roestvrij zijn.
  5. U moet een doucheglijstang gebruiken.
  6. Het formaat van de douchebak (staal) is minimaal 800 x 800 mm, dikte 3,5 mm en deze moet zijn geaard.

  Bad

  1. Het bad (staal) moet geaard zijn.
  2. Als het bad rondom dichtgemaakt is, moet er een inspectieluikje aanwezig zijn.
  3. Het bad moet waterdicht zijn en afgekit met schimmelwerende siliconenkit (sanitairkit).
  4. Het bad moet waterpas liggen.
  5. U moet de aansluiting met het tegelwerk vullen met schimmelwerende siliconenkit.

  Tegelwerk

  1. De tegels dienen strak, vlak en waterpas te worden aangebracht.
  2. Uitwendige hoeken en beëindiging van het wandtegelwerk moeten bestaan uit tegels met geglazuurde zijde(n) of een hoekprofiel.
  3. De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm en dienen vol en voldoende ingewassen te worden met speciale voegmortel.
  4. De tegelstroken mogen niet kleiner dan 5 cm zijn.
  5. De hoogte van het tegelwerk in de badkamer dient tot aan het plafond te worden betegeld en in het toilet minimaal 1.20 m boven de afgewerkte vloer.
  6. De vloertegels moeten met voldoende afschot (mm/ml: 5 mm) naar de afvoerput worden aangebracht.
  7. De inwendige hoeken (voldoende ruime kitnaad) en de naad tussen het sanitair en het wandtegelwerk moeten met een schimmelwerende siliconenkit (sanitairkit) worden dichtgemaakt.
  8. De volle oppervlakten van de te betegelen gipswanden en andere te betegelen wanden moeten van tevoren met een voorstrijklaag volgens de voorschriften van de fabrikant/ leverancier worden aangebracht.
  9. De naden moeten worden afgewerkt met kimband(horizontaal rondom en in de douchehoek verticaal tot bovenkant van de tegels).
  10. De tegels/voegen mogen niet worden geverfd.
  11. De tegels moeten een KOMO-certificaat hebben.
  12. Het formaat van de tegels mag zijn: 10x10 cm., 10x20cm., 15x15cm. en 20x20cm.
  13. Plaatselijke losse tegels zijn niet toegestaan en zullen niet worden geaccepteerd.

  Elektra

  1. Elektra in de badkamer moet zijn aangebracht door een erkend installateur.
  2. De metalen onderdelen moeten worden geaard.
  3. De verlichting moet waterdicht zijn.
  4. De schakelaars moeten zich buiten de douche/badruimte bevinden of minimaal 60 cm van de wastafel, douche of bad.
  5. Losse draden of schakelaars in de badkamer en toiletruimte zijn niet toegestaan.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Het onderhoud door Habeko wonen wordt op standaard niveau uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levensduur van het oorspronkelijke element. Als uw kraan dus kapot is, zal Habeko wonen de kraan vervangen door een standaard kraan. Uitgezonderd het vervangen van een lig- of zitbad. Het onderhoud en vervanging hiervan blijft voor rekening van de bewoner.
  2. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan het sanitair.
  3. U moet een voorraad tegels (minimaal 10% van de oppervlakte) achterhouden voor eventuele reparatie door u of na mutatie door Habeko wonen. 

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Zorg voor eenheid.
  2. Bij mutatie accepteert Habeko wonen de aangebrachte voorzieningen, zoals tegels, wastafel en fonteinbakje, alleen indien neutrale kleuren wit of crème zijn toegepast en ingeval bij tegels er een voorraad is achtergehouden(zie punt 47). Habeko wonen verstrekt voor deze voorzieningen geen vergoeding. Uitgezonderd hierop het aanbrengen van een 2e toilet op een andere verdieping dan het standaard toilet. Op basis van een afschrijvingstermijn ontvangt u hiervoor mogelijk een vergoeding. Zie hiervoor de "spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen".
   Habeko wonen accepteert bij mutatie geen lig- of zitbad. Deze voorzieningen kunt u eventueel overdragen aan een opvolgende bewoner. De nieuwe bewoner is dit echter niet verplicht. Indien een opvolgende bewoner deze voorzieningen niet accepteert dan dient u het geheel in de oorspronkelijk staat terug te brengen.
  3. Het aanbrengen van ander of extra sanitair, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Tip

  1. Leveranciers van sanitair kunnen u adviseren over de hoogte, de breedte en de indeling.
  2. Draai kranen regelmatig open en dicht, dan gaan ze niet vastzitten.

  Aanbevolen materialen

  Kranen:  Grohe/Venlo
  Wastafel: Milana/Sphinx, type eurobase
  Toilet:  Milana/Sphinx, type eurobase
  Tegels: Sphinx/Mosa
 • Zelf een dakraam plaatsen

  Kwaliteitseisen dakraam

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Voor het plaatsen van een dakraam/venster in het voor- en achterdakvlak zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De plaatsing van het dakraam moet door een erkend aannemer gebeuren of door een erkend aannemer worden gekeurd. Het keuringscertificaat of bewijs van keuring dient u te overleggen
  2. Een goede hoogte voor het raam/venster is als de onderzijde van het dakraam/venster ongeveer 1 meter boven de vloer wordt geplaatst. De bovenkant van het dakraam/venster dient t.o.v. andere ramen/vensters m.b.t. het woningblok in een lijn te worden geplaatst.
  3. De dakpannen moeten goed worden teruggelegd.
  4. Indien er dakisolatie aanwezig is, moet u er voor zorgen dat na het aanbrengen van het dakraam/venster de naden ook weer goed geïsoleerd zijn met purschuim (in verband met condensvorming).
  5. Het plaatsen van een dakraam/venster is alleen toegestaan tussen de bestaande gordingen. Dit betekent dat de dakconstructie niet mag worden gewijzigd.
  6. Let op: het plaatsen van een dakraam/venster is niet eenvoudig. Onvakkundig aangebracht, betekent grote gevolgen voor de bouwconstructie en daarmee komt ook uw veiligheid in gevaar. Raadpleeg daarom altijd een erkend aannemer.
  7. De afmeting van een dakraam/venster bedraagt maximaal 114 x 118 cm. of 134 x 98 cm. 
  8. Ingeval de netto hoogte tussen zoldervloer en onderkant nokgording kleiner is dan 2.20m dan is alleen een dakraam met een afmeting van maximaal 55x55cm. toegestaan. De reden hiervan is dat deze ruimte niet aangemerkt mag worden als verblijfsruimte.
  9. Het is toegestaan maximaal 2 dakramen/vensters te plaatsen. 

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel repareren/herstellen van het dakraam/venster.
  2. Habeko wonen is niet verantwoordelijk voor lekkages door een ondeugdelijk aangebracht dakraam/venster.
  3. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Het plaatsen van een dakraam/venster, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning. 
  2. Houdt u er rekening mee dat de glasverzekering omhoog kan gaan. Informeer hiervoor bij uw verzekering of bij de afdeling Wonen van Habeko wonen.
  3. Habeko wonen accepteert het dakraam/venster bij een mutatie. Op basis van een afschrijvingstermijn ontvangt u hiervoor mogelijk een vergoeding. Zie hiervoor de "spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen". 

  Nuttige tips 

  1. Habeko wonen biedt de bewoners de mogelijkheid om tegen een huurverhoging een dakraam/venster aan te brengen. Misschien voor u het overwegen waard als u voornemens bent zelf een dakvenster te laten plaatsen. Informeer hiervoor vrijblijvend bij onze afdeling techniek.

  Aanbevolen materialen
  Velux, Roto, Ubbink

 • Inbraakpreventie

  Kwaliteitseisen inbraakpreventie

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Breng de producten deugdelijk en gedegen aan.

  2. Probeer schade aan kozijnen en deuren te voorkomen/beperken.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van het inbraakwerende hang- en sluitwerk.

  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  3. Het inbraakwerende veiligheidsbeslag wordt bij vervanging door Habeko wonen weer door gelijkwaardig veiligheidsbeslag vervangen.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Wanneer u vertrekt uit de woning, kunt u het beste de aangebrachte producten laten zitten, omdat er anders beschadigingen ontstaan in het kozijn of de deur. Voor deze voorziening verstrekt Habeko wonen u géén vergoeding.

  Nuttige tips

  1. Laat u voor wat betreft veiligheidsbeslag(conform Politie Keurmerk Veilig Wonen) informeren bij de leverancier waar u het beslag aankoopt.

 • Tuinafscheiding

  Kwaliteitseisen tuinafscheiding

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Deze spelregels ontvangt u gelijktijdig bij dit Klusinformatiepakket. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Voor het plaatsen van een schutting zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De maximum hoogte aan de zijkant van het erf is 1.80 meter.

  2. De maximum hoogte aan de straatkant is 1.00 meter.

  3. Bij plaatsing op de erfgrens is toestemming nodig van de aangrenzende buren. Indien u deze toestemming niet krijgt, moet u de schutting binnen de erfgrens plaatsen. Bij een schutting is dit tegen de erfgrens aan.

  4. Een haag moet u volgens het burenrecht minimaal 50 cm van de erfgrens plaatsen.

  5. De schutting moet goed gefundeerd zijn. Dit betekent dat de palen ten minste 60 cm in de grond moeten zitten. Bij een scherm van 1.80 meter heeft u dus palen van 2.40 meter nodig.

  6. De bevestiging van de schutting mag niet aan het kozijnhout van woning of berging en ook niet aan het metselwerk worden vastgezet.

  7. Het hout (indien geen duurzaam hout wordt gebruikt) moet zijn geïmpregneerd met een verduurzamingsmiddel. Dit voorkomt houtrot.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Het onderhouden, bijvoorbeeld het schilderen van de houten erfafscheiding moet u zelf uitvoeren.

  2. U dient de haagbeplanting regelmatig zelf onderhouden (bemesten) en snoeien (minimaal 2x per jaar), zodat er geen hinder ontstaat bij uw naaste bewoners.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. De kleur van uw schutting moet passen in de omgeving.

  2. Bij mutatie wordt de afscheiding overgedragen aan de opvolgende bewoner. Habeko wonen accepteert geen afscheidingen. Uiteraard heeft u de vrijheid de afscheiding bij mutatie te verwijderen. Let hierbij op dat de afscheiding geen gemeenschappelijk eigendom is.

  Aanbevolen materialen

  1. Hout met een KOMO-norm. Hiermee wordt aangeduid dat het hout is verduurzaamd. In dit kader worden hardhouten palen van Azobé of Bankirai aanbevolen.

  2. Haagbeplanting: cupressocyparis leylandu, berberis, prunus laurocerases, ligustrum, crotaegus monogipra (meidoorn), taxus baccata.

  3. Vanuit milieutechnisch oogpunt verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen.

   

 • Verwijderen schoorsteenkanalen

  Kwaliteitseisen verwijderen schoorsteenkanalen(indien schoorsteen geen functie meer vervuld)

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Algemeen

  1. Het verwijderen van een schoorsteenkanaal is alleen toegestaan indien er in de woning een centrale verwarmingsinstallatie is aangelegd. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Voldoende ondersteuning aan bovengelegen gemetselde kanalen door middel van schroefstempels.

  2. Ingeval van gedeeltelijke verwijdering van een schoorsteenkanaal het er boven gelegen kanaal ondervangen door middel van bijvoorbeeld een console.

  3. Het isoleren van eventuele roetsporen in het metsel- en/of stukwerk.

  4.  Voor de afwerking brandvertragende materialen toepassen.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de schoorsteenkanalen en/of schoorsteenmantel.

  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. De opening dient netjes te worden afgewerkt.

  2. Bij mutatie accepteert Habeko wonen de verandering. Hiervoor wordt geen vergoeding verstrekt.

  3. Deze verandering heeft geen gevolgen voor de puntentelling van uw woning.

  Aanbevolen materialen voor afwerking
  Gips, cement of steenachtige materialen

 • Verbrede vensterbanken

  Kwaliteitseisen verbrede vensterbanken

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De vensterbanken niet breder dan maximaal 25 cm.

  2. Ingeval van het verwijderen van de bestaande vensterbank er voor zorgdragen dat bij het aanbrengen van de nieuwe vensterbank de aansluitingen met het metsel/ of stuc.werk en kozijn tochtdicht zijn.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de vensterbanken.

  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  3. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vensterbanken.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. De afwerking van de vensterbank en aansluitingen dient netjes te worden uitgevoerd.

  2. Bij mutatie wordt deze voorziening door Habeko wonen geaccepteerd. Habeko wonen verstrekt hiervoor geen vergoeding.

  Aanbevolen materialen 
  Kunststof, hout, keramische tegels.

  Let op:
  Het aanbrengen van verbrede vensterbanken kan ingeval van radiatoren die geplaatst zijn onder deze vensterbanken problemen opleveren voor wat betreft het verkrijgen van de juiste circulatiewarmte in het betreffende vertrek.

 • Plaatsen openhaard, etc.

  Kwaliteitseisen plaatsen openhaard, etc.

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van een openhaard, potkachel, etc. dient op een apart aan te leggen rookkanaal te worden aangesloten. Het aansluiten op een bestaand gemetseld kanaal is niet toegestaan.
  2. Het aanleggen van het rookkanaal met vonkenvanger conform de geldende voorschriften van de plaatselijke brandweer en het Bouwbesluit. 
  3. Het rookkanaal dient in het dakvlak van de woning te worden aangebracht.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openhaard/kanaal met toebehoren.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.
  3. Het rookkanaal dient u tenminste 1 maal per jaar door een erkende schoorsteenveger te laten vegen. 

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst heeft u de mogelijkheid deze voorziening over te dragen aan de opvolgende huurder. De nieuwe huurder is dit echter niet verplicht. Ingeval de nieuwe huurder aangeeft de openhaard/kanaal, etc. niet te accepteren dient u het geheel te verwijderen en naar redelijkheid in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
  2. Het aanbrengen van deze voorziening, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Nuttige tips

  1. Koop uw haard bij een erkende specialist op stookgebied en let op een Nederlands keurmerk.
  2. Zorg ervoor dat uw kachel de hoeveelheid warmte afgeeft die past bij de ruimte waarin hij brandt.
  3. Zorg voor een goed rookkanaal.
  4. Zorg voor een goede ventilatie in het vertrek waarin u stookt.
  5. Stook uitsluitend droog en onbehandeld hout.
  6. Zorg voor een goed brandend vuur.
  7. Stook niet bij mist of windstil weer.
  8. U stookt goed als de rook kleurloos of wit is.
  9. Doof het vuur niet, maar laat het goed uitbranden.
  10. Licht uw verzekering in over de aanleg van uw openhaard en dergelijke.
 • Aftimmeringen op zolder

  Kwaliteitseisen aftimmeringen op zolder

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De constructie van de houten balkenlaag op de zolder dient geschikt te zijn voor het beloopbaar maken van de zolder.
  2. De dikte van het vloermateriaal dient tenminste 18 mm te zijn.
  3. De zolderruimte mag zonder toestemming van Habeko wonen niet gebruikt worden voor bewoning.
  4. Zorg er voor dat leidingen in de vloeren en wanden bij het bevestigen van materialen niet worden beschadigd. 

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventuele onderhoud met betrekking tot de aangebrachte betimmering, zoals het bevloeren van zolders, knieschotten, plafonds, etc.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. De werkzaamheden dient u op vakkundige wijze uit te voeren.
  2. Bij mutatie accepteert Habeko wonen de verandering. Hiervoor wordt geen vergoeding verstrekt.
  3. Het aanbrengen van aftimmeringen en dergelijke, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Aanbevolen materialen
  Plaatmateriaal, houten vloerdelen

 • Bevestigen attributen

  Kwaliteitseisen m.b.t. bevestigen attributen

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Ingeval van het bevestigen van attributen tegen wanden of op vloeren dient u er rekening mee te houden dat er geen leidingen worden beschadigd. 
  2. Het aanbrengen van de attributen op wand- en/of vloertegels zomogelijk bevestigen door middel van boorgaten in de voeg(en).

   (Onder attributen wordt verstaan: spiegels, planchet, douchescherm, etc.)

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventuele onderhoud met betrekking tot de aangebrachte attributen.
  2. Habeko wonen vervangt op standaardniveau. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levensduur van het oorspronkelijke element.
  3. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie accepteert Habeko wonen aangebrachte attributen, zoals spiegels en spiegels. Uitgezonderd hierop een douchescherm. U heeft de mogelijkheid deze voorziening over te dragen aan een opvolgende bewoner. De nieuwe bewoner is dit echter niet verplicht. Ingeval de nieuwe bewoner aangeeft het douchescherm niet te accepteren dient u het geheel te verwijderen en in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
  2. Voor attributen die door Habeko wonen worden geaccepteerd wordt geen vergoeding verstrekt.
 • Aanleggen gasleiding

  Kwaliteitseisen aanleggen gasleidingen

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van gasleidingen t.b.v. een gevelkachel, gashaard, etc. dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd. Het is niet toegestaan dat de bewoner zelf een gasleiding aanlegt dan wel aan de bestaande gasleiding wijzigingen uitvoert. 
  2. Na het aanleggen van de extra gasleiding dient het gehele gasleidingnet in de woning te worden afgeperst.
  3. De leidingen dienen in het zicht te worden bevestigd, zomogelijk langs de vloerplinten.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Betreffende het onderhoud aan de gasleidingen, etc. bent u zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat het onderhoud en eventuele vervanging voor uw rekening komt.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie is het mogelijk de gasleiding(en) over te dragen aan de opvolgende huurder. De nieuwe huurder is dit echter niet verplicht. Habeko wonen accepteert deze voorziening niet.
  2. Indien de gasleiding(en) niet wordt geaccepteerd dient de bewoner op eigen kosten deze voorziening te verwijderen en het geheel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 
  3. Het aanleggen van deze voorziening, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Nuttige tips 

  1. Laat u goed voorlichten door een erkend installateur wanneer u van plan bent gevelkachels, een gashaard en dergelijke te willen laten plaatsen.
  2. Habeko wonen biedt de bewoners de mogelijkheid om tegen een huurverhoging een complete centrale verwarming met warmwatervoorziening aan te leggen. Misschien voor u het overwegen waard als u voornemens bent zelf kachels te laten plaatsen. Informeer hiervoor vrijblijvend bij onze afdeling Vastgoedbeheer.

  Algemeen

  1. Het aanleggen van gasleidingen gaat in combinatie met het plaatsen van gevelkachels, gashaarden, geisers en dergelijke. Wij hebben hiervoor aparte kwaliteitseisen gesteld.
 • Aanleggen van een c.v. installatie

  Kwaliteitseisen aanleggen van een c.v. installatie

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanleggen van een c.v. installatie dient u door een erkend installateur te laten uitvoeren. Het is niet toegestaan dat de bewoner zelf deze werkzaamheden uitvoert. 
  2. De aanleg van de c.v. installatie dient u overeenkomstig de richtlijnen en voorschriften van het Nuon te laten uitvoeren.
  3. Het c.v. toestel wordt standaard op de zolderoverloop geplaatst, indien er geen zolder aanwezig is wordt het c.v. toestel in de keuken geplaatst. U dient een gesloten hoogrendement combi-toestel te plaatsen. Eventuele andere opties in overleg met de afdeling Vastgoedbeheer van Habeko wonen.
  4. Voor de aanleg van de gasleidingen wordt verwezen naar de kwaliteitseisen onder aanleggen gasleiding.
  5. In principe dient u aan de hand van een rendement berekening alle vertrekken te voorzien van radiatoren. Uitgezonderd hierop het inpandige toilet en niet afgewerkte zolders.
  6. Het leidingen beloop dient zodanig te worden aangelegd dat deze voornamelijk zijn weggewerkt in hoeken van vertrekken. Probeer d.m.v. een leidingplan zo weinig mogelijk leidingen in het zicht te brengen. Daarnaast dient het aanbeveling het leidingennet zo kort mogelijk te houden.
  7. De rookgas/beluchtingsafvoer dient in het achterdakvlak te worden aangebracht.
  8. De radiatoren worden standaard voorzien van een voetventiel.
  9. De kamerthermostaat dient u op een binnenmuur te bevestigen en op een tochtvrije plaats. 
  10. De condensafvoer van het c.v. toestel aansluiten op de bestaande riolering. 

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel herstel/onderhoud/vervanging van de c.v. installatie.
  2. Houdt u er rekening mee dat het c.v. toestel tenminste éénmaal per anderhalf jaar dient te worden schoongemaakt door een erkend installateur.
  3. Eventuele vervolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Het aanleggen van een c.v. installatie, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.
  2. Bij mutatie accepteert Habeko wonen de centrale verwarmingsinstallatie. Op basis van een afschrijvingstermijn ontvangt u hiervoor mogelijk een vergoeding. Zie hiervoor de "spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen". U dient dan wel het betalingsbewijs van de installateur te overleggen.

  Nuttige tips 

  1. Habeko wonen biedt de bewoners de mogelijkheid om tegen een huurverhoging een complete centrale verwarming met warmwatervoorziening aan te leggen. Misschien voor u het overwegen waard als u voornemens bent zelf een c.v. installatie aan te laten leggen. Informeer hiervoor vrijblijvend bij onze afdeling Vastgoedbeheer.

  Aanbevolen materialen
  Vaillant, type Solide VHR, en Nefit

 • Aanleggen extra radiator

  Kwaliteitseisen aanleggen extra radiator

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanleggen van een radiator, op een c.v. installatie die eigendom is van Habeko wonen, in de douche/of toiletruimte dan wel zolder(kamer) dient u door een erkend installateur te laten uitvoeren.
  2. De aanleg van de radiator dient u conform de richtlijnen en voorschriften van het Nuon te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld voor een natte ruimte dient de radiator te worden geaard.
  3. Alvorens de radiator te plaatsen dient u een rendementsberekening te laten opstellen. Deze berekening bepaald de capaciteit van de radiator voor een bepaald vertrek.
  4. Het aanbrengen van een designradiator in de doucheruimte is toegestaan, mits de capaciteit voldoet.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. De extra radiator maakt na de aanleg deel uit van de installatie en wordt daarmee eigendom van Habeko wonen. Dit betekent dat het onderhoud en/of vervanging voor rekening komt van Habeko wonen. De overname van de radiator is alleen van kracht na goedkeuring van de afdeling Vastgoedbeheer van Habeko wonen. Voor deze voorziening wordt door Habeko wonen geen vergoeding verstrekt.
  2. Het aanleggen van een extra radiator heeft gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Nuttige tips 

  1. Habeko wonen biedt de bewoners de mogelijkheid om tegen een huurverhoging een extra radiator in een vertrek te plaatsen waar nog geen verwarming aanwezig is. Misschien voor u het overwegen waard als u voornemens bent zelf een extra radiator aan te leggen. Informeer hiervoor vrijblijvend bij onze afdeling Vastgoedbeheer..

  Aanbevolen materialen
  Radson

 • Aanleggen Close-in boiler

  Kwaliteitseisen aanleggen close-in boiler(Hot-fill)

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanleggen van een elektrische close-in boiler dient u door een erkend installateur te laten uitvoeren.
  2. De aanleg van de close-in boiler dient u overeenkomstig de richtlijnen en voorschriften van het Nuon te laten uitvoeren.
  3. Zorg voor een goede aansluiting op het waterleidingnet en de riolering. Dit voorkomt eventuele lekkages.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel herstel/onderhoud/vervanging van de close-in boiler. 
  2. Zorg ervoor dat u de geplaatste close-in boiler in b.v. een keukenkastje regelmatig controleert op lekkages. Lekkages kunnen leiden tot behoorlijke schade aan b.v. een keukenelement.
  3. Eventuele vervolgschade komt voor rekening van de bewoner. 

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst bestaat de mogelijkheid de close-in boiler over te dragen aan een opvolgende bewoner. De nieuwe bewoner is dit echter niet verplicht. Habeko wonen accepteert geen close-in boiler. Dit betekent dat ingeval een nieuwe bewoner deze voorziening niet accepteert u het geheel in de oorspronkelijke staat dient terug te brengen.
  2. Het aanbrengen van een boiler, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Aanbevolen materialen
  Daalderop, Inventum, Remeha

 • Aanbrengen thermostaatkraan op radiatoren

  Kwaliteitseisen aanbrengen thermostaatkranen op radiatoren

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van thermostaatkranen, op een c.v. installatie die eigendom is van Habeko wonen, dient u door een erkend installateur te laten uitvoeren.
  2. Plaats geen thermostaatkranen in het vertrek waar de kamerthermostaat is aangebracht, dit heeft namelijk geen zin omdat de kamerthermostaat de temperatuur in het betreffende vertrek regelt.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. De thermostaatkranen maken na plaatsing deel uit van de installatie en worden daarmee eigendom van Habeko wonen. Dit betekent dat het onderhoud/vervanging voor rekening komt van Habeko wonen. De overname van deze kranen is alleen van kracht na goedkeuring van de afdeling Vastgoedbeheer van Habeko wonen.
  2. Het aanbrengen van thermostaatkranen op radiatoren heeft gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Nuttige tips 

  1. Zorg ervoor dat u thermostaatkranen plaatst die voorzien zijn van een vorstbeveiliging. Bij vorst zorgt een thermostaatkraan er dan voor dat de radiator in een vertrek niet bevriest. Uiteraard is de instelling van de kamerthermostaat hierin van belang.
  2. Voor een optimale werking dient u de thermostaatkraan rondom vrij te houden.

  Aanbevolen materialen
  Danfoss

 • Aanbrengen buitenkraan

  Kwaliteitseisen aanbrengen buitenkraan

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van een buitenkraan alleen op het metselwerk tegen de achter- of voorgevel van de woning.
  2. Zorg er voor dat door middel van een aftapkraan de leiding ten behoeve van de buitenkraan in een vorstperiode kan worden afgetapt.
  3. De aanleg van de buitenkraan dient te gebeuren overeenkomstig de geldende voorschriften van het Nuon of waterleidingbedrijf.
  4. Probeer het boorgat ten behoeve van de waterleiding op het hart van de lint- en stootvoeg aan te brengen.
  5. De bevestiging van de muurplaat zomogelijk door middel van boorgaten in het voegwerk.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel herstel/onderhoud dan wel vervanging van de buitenkraan en dergelijke.
  2. Eventuele vervolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt de buitenkraan en dergelijke door Habeko wonen geaccepteerd. Hiervoor wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld.
  2. Het aanbrengen van deze voorziening, door de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.
  3. Het accepteren van deze voorziening door Habeko wonen is alleen van kracht indien na het gereed komen van deze voorziening de afdeling Vastgoedbeheer e.e.a. heeft gecontroleerd en hiermee akkoord is gegaan. Het vervangen van deze voorziening wordt door Habeko wonen op standaardniveau uitgevoerd.

  Aanbevolen materialen
  Grohe, Venlo

 • Aanbrengen mechanische ventilatie

  Kwaliteitseisen aanbrengen mechanische ventilatie

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van een mechanische ventilatie dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd.

  2. De aanleg van de gehele installatie dient ter goedkeuring van Habeko wonen d.m.v. een bijgevoegde installatietekening.

  3. Het betreft het aanleggen van ventilatiekanalen naar de volgende vertrekken: de keuken,- toilet- en doucheruimten. De ventilatiebox wordt geplaatst op de zolder en aangesloten op een aparte dakdoorvoer. Indien er geen zolderverdieping aanwezig is dient in overleg met Habeko wonen een andere geschikte ruimte te worden bepaald.

  4. De dakdoorvoer dient in het achterdakvlak te worden aangebracht.

  5. De mechanische ventilatiebox dient te zijn voorzien van tenminste 3 standen, waarbij in de zogenaamde nachtstand(laagste stand) de box continue blijft afzuigen.

  6. De kanalen dienen van een brandwerend materiaal te worden vervaardigd. Kunststof is niet toegestaan. De diameter van de kanalen conform de voorschriften en richtlijnen van de fabrikant van de ventilatiebox.

  7. De mechanische ventilatiebox dient u op een aparte aan te leggen wandcontactdoos aan te sluiten.

  8. De kanalen dient u aan de uiteinden in de vertrekken te voorzien van instelbare ventilatieventielen.

  9. De regelschakelaar dient u in de keuken aan te brengen.

  10. Het aanbrengen van een mechanische ventilatie in combinatie met een open verbrandingstoestel in een ruimte is niet toegestaan.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel herstel/onderhoud/vervanging van de mechanische ventilatie installatie.

  2. Eventuele vervolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  3. Wij adviseren u de mechanische ventilatiebox éénmaal per 2 jaar en de kanalen éénmaal per 5 jaar te laten reinigen.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt de mechanische ventilatie installatie door Habeko wonen onder de voorwaarden zoals gesteld onder punt 15 geaccepteerd. Hiervoor wordt geen vergoeding verstrekt.

  2. Het accepteren door Habeko wonen is alleen van kracht indien na het gereed komen van deze voorziening de afdeling Vastgoedbeheer e.e.a. heeft gecontroleerd en hiermee akkoord is gegaan. Het vervangen van deze voorziening door Habeko wonen wordt op standaardniveau uitgevoerd.

  3. Het geheel dient u netjes te laten uitvoeren waarbij de kanalen zoveel mogelijk uit het zicht worden aangelegd.

  4. Het aanleggen van een mechanische ventilatie, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Aanbevolen materialen
  Stork, Itho, Ubbink

 • Plaatsen losse afzuigkap, etc.

  Kwaliteitseisen plaatsen losse afzuigkap, etc.

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van een afzuigkap in de keuken, een aparte ventilator in de toilet- of doucheruimten dient u op vakkundige wijze uit te voeren.

  2. De ventilatie unit dient u aan te sluiten op een apart aan te leggen afvoerkanaal naar buiten. Het is niet toegestaan de unit aan te sluiten op een bestaand natuurlijk ventilatiekanaal. 

  3. De afzuigkap in de keuken dient op circa 70 cm. boven de kookplaat te worden gemonteerd.

  4. Bij het aanbrengen van een toilet- of doucheventilator adviseren wij u een unit te plaatsen met een instelbare naloop tijd. 

  5. Het aanbrengen van afzuigkappen zonder afvoer met zogenaamde koolstoffilters is toegestaan. Let hierbij op dat de filters regelmatig worden vervangen.(Dit geldt ook voor de afzuigkap met afvoer).

  6. Het plaatsen van een motorloze afzuigkap of een bestaande centrale ventilatievoorziening is toegestaan.

  7. Het aanbrengen van afzuigunits, e.d. in combinatie met een open verbrandingstoestel in een ruimte is niet toegestaan. 

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel herstel/onderhoud/vervanging van de mechanische ventilatie installatie.

  2. Eventuele vervolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt een losse afzuigkap, toilet- en/of doucheventilator door Habeko wonen onder de voorwaarden zoals gesteld onder punt 11 geaccepteerd. Voor deze voorziening wordt door Habeko wonen geen vergoeding verstrekt.

  2. Het accepteren door Habeko wonen is alleen van kracht indien na het gereed komen van deze voorziening de afdeling Vastgoedbeheer e.e.a. heeft gecontroleerd en hiermee akkoord is gegaan. Het vervangen van deze voorziening door Habeko wonen wordt op standaardniveau uitgevoerd.

  3. Het geheel dient u netjes te laten uitvoeren waarbij kanalen zoveel mogelijk uit het zicht worden aangelegd.

  4. Het aanleggen van een dergelijke voorziening, in opdracht door de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.

  Aanbevolen materialen
  Itho, Pelgrim, Whirlpool

 • Aanleg vloerverwarming

  Kwaliteitseisen aanleg vloerverwarming

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanleggen van vloerverwarming dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd.
  2. De vloerverwarming wordt aangelegd in de bestaande afwerkvloer en aangesloten op de individuele centrale verwarming in de woning.(De c.v. installatie kan eigendom zijn van uzelf of van Habeko wonen). De aanleg van vloerverwarming ingeval van blokverwarming is niet toegestaan. 
  3. De vloerverwarming dient u conform de richtlijnen en voorschriften van de betreffende fabrikant aan te leggen, zoals b.v. het toepassen van zuurstof-diffuusdichte vloerverwarmingsbuizen, de buizen circa 10 cm. vrijhouden van de wanden, etc. U dient er rekening mee te houden dat wandcontacten, in vertrekken waar vloerverwarming wordt aangelegd, achter de aardlekschakelaar zijn aangesloten dan wel apart zijn voorzien van randaarden.
  4. Zorg ervoor dat geen koppelstukken in de vloer worden toegepast. 
  5. Probeer de verdeelunit voor de vloerverwarming bij voorkeur in een vaste kast aan te brengen. De verdeelunit dient te zijn voorzien van een temperatuurbegrenzer.
  6. De bestaande radiatoren in een vertrek waar vloerverwarming wordt aangelegd en de installatie eigendom is van Habeko wonen mogen niet worden verwijderd. Het aanbrengen van thermostaatkranen op deze radiatoren is toegestaan.
  7. De bovenkant van de vloer, inclusief afwerking, zodanig dat binnendeuren niet behoeven te worden ingekort. 
  8. Het aanbrengen van vloerverwarming op basis van een elektrische aansluiting is toegestaan. Idem overeenkomstig de voorschriften van de betreffende fabrikant.
  9. De uitvoering van deze werkzaamheden eventueel gecombineerd met de Kluswijzers en kwaliteitseisen nummers 4 en 9.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel herstel/onderhoud/vervanging van de vloerverwarming. Het onderhoud aan de c.v. installatie die eigendom is van Habeko wonen blijft van kracht.
  2. Eventuele vervolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt de vloerverwarming en dergelijke door Habeko wonen onder de voorwaarden zoals gesteld onder punt 13 geaccepteerd. Voor deze voorziening wordt door Habeko wonen geen vergoeding verstrekt.
  2. Het accepteren door Habeko wonen is alleen van kracht indien na het gereed komen van deze voorziening de afdeling Vastgoedbeheer e.e.a. heeft gecontroleerd en hiermee akkoord is gegaan.
  3. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst heeft de bewoner de mogelijkheid om de vloerverwarming in combinatie met een steenachtige vloerbedekking over te dragen aan een opvolgende bewoner. Indien de nieuwe bewoner hiervan geen gebruik wenst te maken dient oude bewoner het geheel in de verkregen staat terug te brengen.
  4. Reparaties dan wel vervangingen aan de vloerverwarming worden niet door Habeko wonen uitgevoerd. Habeko wonen zal in dat geval de vloerverwarming buiten werking stellen.
  5. Het aanbrengen van vloerverwarming, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning.
 • Plaatsen klokthermostaat

  Kwaliteitseisen plaatsen klokthermostaat

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van de klokthermostaat op een c.v. installatie die eigendom is van Habeko wonen mag door u worden uitgevoerd. Wij stellen hieraan echter de volgende voorwaarden.
  2. Alvorens de standaard thermostaat te verwijderen dient u de spanning van de installatie te halen.
  3. De klokthermostaat dient geschikt te zijn voor het aanwezige c.v. toestel. Laat u hierin voorlichten door de vakman.
  4. Sluit de thermostaat aan overeenkomstig de bijgevoegde voorschriften.
  5. Het is niet toegestaan de klokthermostaat op een andere plaats dan de standaard plaats aan te brengen.
  6. Na het aansluiten van de bedrading op de thermostaat kunt u de spanning weer op de installatie zetten.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel herstel/onderhoud/vervanging van de klokthermostaat.
  2. Eventuele vervolgschade komt voor rekening van de bewoner.
  3. Habeko wonen vervangt op standaardniveau. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levensduur van het oorspronkelijke element.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt de klokthermostaat door Habeko wonen geaccepteerd. Voor deze voorziening wordt door Habeko wonen geen vergoeding verstrekt. Wanneer u de klokthermostaat mee wilt nemen adviseren wij u de standaard thermostaat te bewaren.

  Nuttige tips

  1.  Zorg dat u een klokthermostaat koopt met een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing.
 • Plaatsen isolerende beglazing

  Kwaliteitseisen plaatsen isolerende beglazing

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van isolerende beglazing in de gevelelementen dient door een erkend glas- en/of schildersbedrijf te worden uitgevoerd.
  2. De diepte van de sponningmaat voor kozijnen, ramen en deuren is bepalend of toestemming door Habeko wonen voor deze voorziening wordt verleend. Daarnaast zal de technische afdeling van Habeko wonen inspecteren of de kwaliteit van de gevelelementen voldoende is voor het plaatsen van de beglazing.
  3. Het toepassen van HR++ isolatieglas.
  4. De isolerende beglazing dient overeenkomstig het zogenaamde half droge beglazingssysteem te worden geplaatst(gesloten celband met een topafdichting van overschilderbare kit).
  5. De onderdorpel voorzien van een zogenaamde "neuslat" die geventileerd wordt aangebracht. De glaslatten vervaardigen van een hardhout(meranti of merbau).
  6. Na enkele dagen het geheel aan de binnen- en buitenkant afwerken met een verflaag in dezelfde kleur als bestaand.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.
  2. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel vervangen van de isolerende beglazing. 

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van isolerende beglazing, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning. 
  2. Wij attenderen u er op dat ingeval van totale gevelelementen vervanging in uw complex woningen, wij standaard voor alle woningen isolerende beglazing aanbrengen. De extra kosten voor isolerende beglazing t.o.v. enkele beglazing bij totale vervanging is marginaal. Dit houdt in dat er geen kosten in rekening worden gebracht bij bewoners waarop dat moment nog enkele beglazing in de woning aanwezig was. De kosten voor de isolerende beglazing in uw woning blijven van kracht, omdat het aanbrengen van isolerende beglazing in bestaande kozijnen kostbaarder is en Habeko wonen hiervoor een aparte investering heeft opgenomen.
  3. Bij kozijnvervanging wordt door Habeko wonen opnieuw isolerende beglazing teruggeplaatst.

  Nuttige tips

  1. Habeko wonen biedt de bewoners aan om tegen een kostendekkende huurverhoging isolerende beglazing aan te brengen. Misschien voor u het overwegen waard als u voornemens bent zelf deze voorziening te laten aanbrengen. Informeer hiervoor vrijblijvend bij de afdeling Vastgoedbeheer van Habeko wonen. Let hierbij op punt 10.
  2. In een kierdichte en goed geïsoleerde woning is ventilatie belangrijk, anders ontstaan vochtproblemen. Probeer dan ook regelmatig te ventileren.
  3. U kunt gebruik maken van de collectieve glasverzekering van Habeko wonen. De kosten hiervan bedragen € 1,40 per maand. U bent dan verzekerd voor enkele- en isolerende beglazing.
 • Aanbrengen dakisolatie

  Kwaliteitseisen aanbrengen dakisolatie

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanbrengen aan dakisolatie van de binnenkant van het dakbeschot op een zolder voorzien van een schuine kap kan op eenvoudige wijze door de bewoner zelf worden aangebracht.
  2. De isolatieplaten dient u bij voorkeur tussen de houten gordingen aan te brengen.
  3. Het toepassen van isolatiemateriaal aan de binnenkant van het dakbeschot alleen indien geen dampremmende laag aan de buitenkant(tussen dakbeschot en dakpannen) is aangebracht. De dampremmer zorgt er namelijk voor dat vocht wordt opgesloten tussen de dampremmende laag en het isolatiemateriaal. Gevolg kan zijn dat het houten dakbeschot daardoor wordt aangetast. Breng aan de warme zijde.(dat is de binnenzijde) een dampdichte folie aan. De foliebanen moeten elkaar minimaal 10 cm. overlappen en de naden moeten goed afgeplakt worden met b.v. een aluminiumtape.
  4. Zorg ervoor dat het materiaal altijd gemakkelijk is te verwijderen. Denk hierbij aan vervanging.
  5. Het is alleen toegestaan om brandvertragende materialen toe te passen. Het eventueel toepassen van brandbare isolatiematerialen is toegestaan mits deze zijn voorzien van een afwerklaag die brandvertragend is(b.v. een gipskartonplaat).

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van het aangebrachte isolatie materiaal.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner. 

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van isolatiemateriaal, door de bewoner, tegen het dakbeschot heeft geen gevolgen voor de puntentelling van uw woning.
  2. Bij mutatie accepteert Habeko wonen de aangebrachte voorziening. Habeko wonen verstrekt u hiervoor geen vergoeding. 

  Nuttige tips

  1. Zorg ervoor dat het isolatiemateriaal niet vochtig wordt. Hierdoor verliest het namelijk zijn isolatiewaarde.
  2. Indien de zolder intensief wordt gebruikt adviseren wij u een isolatiemateriaal met een dikte van tenminste 12 cm. toe te passen.
  3. Bij gebruik van glas- of steenwol kunnen de vezels irritatie veroorzaken. Draag daarom bij voorkeur handschoenen en lange mouwen en zonodig een stofkapje.
  4. In een kierdichte woning is ventilatie belangrijk, anders ontstaan vochtproblemen en komt er niet voldoende verse lucht binnen. Probeer dan ook regelmatig te ventileren.

  Aanbevolen materialen
  Glas- of steenwolplaten, polystyreen platen.

 • Isoleren leidingen

  Kwaliteitseisen isoleren leidingen

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het betreft het isoleren van bijvoorbeeld warmwater- en c.v. leidingen in de kruipruimte en /of op zolder(achter knieschotten). Deze isolatie is bedoeld om de warmte in de leidingen zoveel mogelijk te behouden. Daarnaast kan b.v. de koudwaterleidingen in de kruipruimte of meterkasten worden geïsoleerd tegen het bevriezen.
  2. De leidingen kunt u isoleren door bijvoorbeeld er voorgevormde geëxpandeerde polyethyleenschuim omheen te klemmen. Zorg ervoor dat de verschillende delen goed tegen elkaar aansluiten en dat alle naden met lijm of speciaal plakband worden afgedicht.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van het aangebrachte isolatie materiaal.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van isolatiemateriaal rondom leidingen heeft geen gevolgen voor de puntentelling van uw woning.
  2. Bij mutatie van de woning accepteert Habeko wonen de aangebrachte voorziening. Hiervoor wordt geen vergoeding verstrekt.
 • Plaatsen voorzetramen

  Kwaliteitseisen plaatsen voorzetramen

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het betreft het aanbrengen van voorzetramen aan de binnenkant van houten gevelkozijnen. Het is niet toegestaan om voorzetramen aan de buitenkant van de gevelkozijnen aan te brengen.
  2. Zorg ervoor dat bij het bevestigen van de voorzetramen u probeert de kozijnen en ramen zo min mogelijk te beschadigen. Ingeval van houtwerk is reparatie van kleine schroefgaten mogelijk. Bij kunststof- en aluminiumkozijnen en ramen is het vaak niet mogelijk om schroefgaten te repareren. In dit geval raden wij het dan ook af om hiervoor voorzetramen te plaatsen.
  3. Let bij het aanbrengen van voorzetramen er op dat voldaan wordt aan de brandveiligheid. Dit betekent dat het materiaal van de voorzetramen onbrandbaar dient te zijn en dat u er rekening mee houdt dat vluchtwegen(denk hierbij aan bewegende delen in het kozijn) niet zodanig worden afgesloten dat deze ingeval van nood niet kunnen worden geopend.
  4. Zorg ervoor dat u voldoende ventilatie mogelijkheden behoudt in de gevel. 

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van de voorzetramen. Het glas van de voorzetramen valt niet onder een eventueel door u afgesloten glasverzekering bij Habeko wonen.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt deze voorziening door Habeko wonen geaccepteerd.

  Nuttige tips

  1. Habeko wonen biedt de bewoners aan om tegen een kostendekkende huurverhoging isolerende beglazing aan te brengen. Misschien voor u het overwegen waard als u voornemens bent zelf voorzetramen te plaatsen. Informeer hiervoor vrijblijvend bij de afdeling Vastgoedbeheer van Habeko wonen.
 • Plaatsen zonweringen, luifel en rolluiken

  Kwaliteitseisen plaatsen zonweringen, luifel en rolluiken

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen. 

  Kwaliteitseisen

  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van zonweringen, luifel en rolluiken door de bewoner wordt onder de volgende voorwaarden toegestaan.
  2. De buitenzonwering kan bestaan uit een zogenaamde uitval en/of verticaal hangende zonwering. Bij het aanbrengen van een uitval zonnescherm dient u er voor te dragen dat in de uiterste uitvalstand het scherm op eigen terrein blijft. Dit houdt in dat gebruikers van de openbare weg niet het risico lopen tegen het scherm aan te lopen.
  3. De zonweringen, luifel en rolluiken mogen niet op de gevelkozijnen worden bevestigd. Eventuele doorvoeren t.b.v. bekabeling alleen via het metselwerk.
  4. De bewoner heeft alle vrijheid als het gaat om het bepalen van de kleur van de zonwering. Ingeval van een wooncomplex of bij een Vereniging van Eigenaars worden hieraan nadere voorwaarden gesteld.
  5. Het is alleen toegestaan een luifel boven de voordeur te bevestigen. Het type en kleur van de luifels in overleg met Habeko wonen en de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Alphen a/d Rijn.
  6. Probeer de luifel of zonwering te bevestigen middels boorgaten in de voegen van het metselwerk. Hiermee wordt schade aan de gevelsteen voorkomen.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van de luifel, zonweringen of rolluiken.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner. 

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt deze voorziening door Habeko wonen niet geaccepteerd.
 • Plaatsen buitenantennes

  Kwaliteitseisen plaatsen buitenantennes

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van een buitenantenne wordt door Habeko wonen toegestaan. Hieraan zijn echter de volgende voorwaarden verbonden:
  2. Onder buitenantenne wordt verstaan: schotelantenne, scannerantenne, zend- en ontvangstantenne (voor licentiehouder) en 27mc antenne.
  3. Voor het plaatsen van een staaf- of sprietantenne die van de voet afgemeten een hoogte heeft van maximaal 5 meter en een schotelantenne met een maximale diameter t/m 1 meter is geen bouwvergunning vereist.
  4. Voor antennes die niet aan voornoemde criteria voldoen geldt een meldingsplicht dan wel bouwaanvraag bij de gemeente Alphen a/d Rijn. In dit geval is de toestemming van Habeko wonen alleen van kracht indien de gemeente hiermee akkoord is gegaan.
  5. De plaats van de antenne wordt door Habeko wonen aangewezen en kan per geval verschillend zijn. Uitgesloten is het plaatsen van een antenne op een plat- of hellend dak, schoorstenen, dakranden of dakgoten, boeidelen, hekwerken, puivullingen, lateien en dergelijke.
  6. De plaats van een antenne wordt alleen toegestaan tegen een achter- of kopgevel, balkon en achtertuinen.
  7. Het plaatsen van een zend/ontvangstantenne na overleg van de licentie. Een antennemast(vast of uitschuifbaar) dient in de grond te worden verankert d.m.v. een betonnen fundering. Deze mast kan d.m.v. beugels worden bevestigd aan de gevel. Tuidraden zijn niet toegestaan. Indien echter bedrading nodig is voor het zenden en ontvangen dan uitsluitend na toestemming van de direct omwonenden. Voor een dergelijk bouwwerk dient u een situatie- en constructietekening in te dienen bij Habeko wonen.
  8. De bekabeling van de antenne via één of meerdere boorgaten in de voeg van het metselwerk doorvoeren naar binnen. Boor van buiten naar binnen schuin omhoog zodat er geen water via de bekabeling in de spouw komt.
  9. Habeko wonen behoudt zich het recht voor om een antenne te weigeren ingeval de mogelijkheid bestaat dat een bepaalde zender die de bewoner wil ontvangen ook via de kabelaansluiting is te ontvangen. Denk hierbij aan cultuur gebonden zenders.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van de antenne met toebehoren.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner. De geplaatste antenne dient u te verzekeren tegen eventuele schade veroorzaakt aan goederen van derden.
  3. Ingeval van onderhoud door Habeko wonen aan haar eigendommen dient de bewoner, indien van toepassing, tijdelijk de voorziening geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie heeft u de mogelijkheid de antenne en dergelijke over te dragen aan een opvolgende bewoner. De nieuwe bewoner is dit echter niet verplicht. Dit betekent dat in geval de nieuwe bewoner deze voorziening niet accepteert u het geheel in de oorspronkelijke staat dient terug te brengen.

  Nuttige tips

  1. Ingeval van digitale televisie heeft u geen schotelantenne meer nodig. U kunt dan volstaan met een kleine digitale ontvanger nabij uw televisietoestel. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de leverancier.
 • Plaatsen luxe houten buitendeuren

  Kwaliteitseisen plaatsen luxe houten buitendeuren

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van een luxe buitendeur dient u op vakkundige wijze uit te voeren. Wij adviseren u de deur door de een vakman te laten afhangen.
  2. Voordat u een aanvang maakt met deze werkzaamheden adviseren wij u eerst te controleren of het kozijn waarin de deur wordt afgehangen nog van een goede kwaliteit is.
  3. Zorg ervoor dat u een deur aanschaft waarvan de buitenkwaliteit door de fabrikant wordt gewaarborgd. De deur dient te zijn vervaardigd van een hardhout soort. Hiermee wordt voorkomen dat binnen enkele jaren problemen ontstaan v.w.b. houtaantasting of uitzakken van de deur op de verbindingen.
  4. Probeer zoveel mogelijk de bestaande inkepingen in de kozijnen voor de scharnieren en slotplaat te hergebruiken.
  5. De kleur aan de buitenkant van de deur dient hetzelfde te zijn als de overige deuren in het wooncomplex. U heeft de vrijheid om de kleur aan de binnenkant zelf te bepalen.
  6. Zorg voor goed hang- en sluitwerk met een veiligheidsklasse van tenminste SKG**.
  7. Het is niet toegestaan een deur te plaatsen in een kozijn die van een ander materiaal is dan hout. Idem geldt ook dat een houten deur niet geplaatst mag worden in een kozijn die niet van hout is vervaardigd.
  8. De toestemming van Habeko wonen is alleen van kracht indien de gemeente Alphen a/d Rijn hieraan haar goedkeuring heeft gegeven.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van de deur. Uitgezonderd hierop het uitvoeren van schilderwerk aan de buitenkant van de voordeur. Habeko wonen zorgt ervoor dat de deur met het overige schilderwerk wordt meegenomen. De deur blijft eigendom van de bewoner.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt de voordeur door Habeko wonen geaccepteerd. Habeko wonen verstrekt hiervoor geen vergoeding. Habeko wonen vervangt op standaardniveau. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levensduur van het oorspronkelijke element.
  2. Het aanbrengen van deze voorziening heeft geen gevolgen voor de puntentelling van uw woning.

  Aanbevolen materialen:
  Bruynzeel, Kegro, v. Bruchem

 • Plaatsen opstallen

  Kwaliteitseisen plaatsen opstallen

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van een opstal wordt door Habeko wonen toegestaan. Hieraan zijn echter de volgende voorwaarden verbonden:
  2. De maximale breedte, diepte en hoogte van de opstal wordt per geval apart bepaald. E.e.a. is afhankelijk van de grote van het nog onbebouwde perceel.
  3. Onder opstal wordt verstaan: garage, carport, berging, blokhut, serre, veranda en overkapping.
  4. Het toe te passen materiaal zoals hout, metselwerk of andere materialen ter goedkeuring van Habeko wonen.
  5. Zorg ervoor dat u een opstal zo min mogelijk aan een berging of woning, die eigendom van Habeko wonen, is bevestigd. Indien dit niet mogelijk is zoals bij een serre of overkapping maak de bevestiging door middel van boorgaten in het voegwerk. Het inslijpen van loodslabben altijd in de lintvoeg van het metselwerk.
  6. De toestemming van Habeko wonen is alleen van kracht indien de gemeente Alphen a/d Rijn hieraan haar goedkeuring verleent en dient daarmee te voldoen aan het bouwbesluit en plaatselijke voorschriften van de overheid.
  7. Indien de opstal op de erfgrens tussen 2 woningen wordt geplaatst dient de aanvrager hiervoor schriftelijk toestemming van de buren te verkrijgen en deze te overleggen aan Habeko wonen.
  8. De aanleg van een elektrische installatie dient u conform de voorschriften van het energiebedrijf Nuon uit te voeren.
  9. Het aanleggen van water- en gasinstallaties is niet toegestaan.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van de opstal.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.
  3. Bij onderhoud aan eigendommen van Habeko wonen dient bewoner medewerking te verlenen om de opstal, indien dit noodzakelijk is, tijdelijk voor een gedeelte of geheel te verwijderen(het betreft hier meestal een serre, overkapping, veranda of carport die tegen een gevel is geplaatst).
  4. Ingeval van onderhoud adviseren wij voldoende ruimte rondom de opstal te houden.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij toestemming voor het oprichten van een bouwwerk wordt schriftelijk vastgelegd of bij mutatie Habeko wonen het geheel wel of niet accepteert. Indien Habeko wonen aangeeft het bouwwerk bij mutatie niet te accepteren dient u het geheel in de verkregen staat terug te brengen.
  2. De gemeente Alphen a/d Rijn ziet een opstal als waardevermeerdering van het woonperceel. Dit betekent dat de Onroerend Zaken Belasting hierin wordt aangepast. De verhuurder en huurder worden aangeslagen voor elk 50% van de OZB. Habeko wonen staat op het standpunt dat deze extra kosten die hieraan verbonden zijn betaald dienen te worden door de bewoner. Dit houdt in dat Habeko wonen aan het begin van elk jaar u de kosten hiervoor in rekening brengt zolang de opstal aanwezig is.
  3. Het plaatsen van een opstal, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van uw woning.

  Tip

  1. Wij adviseren u omtrent de te bouwen opstal(opstalverzekering) contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.
 • Inrichten tuinen

  Kwaliteitseisen inrichten tuinen

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. De bewoner heeft de vrijheid om de tuinen rondom de woning naar eigen idee in te richten. Hierop zijn de volgende uitzonderingen van toepassing.
  2. Het plaatsen van begroeiing zodanig dat geen overlast wordt bezorgd aan omwonenden dan wel gebruikers van de openbare weg. Denk hierbij aan overhangende takken, uitstekende groenafscheidingen, etc.
  3. Het is niet toegestaan om in de tuinen bomen te planten die hoger worden dan 2 m. Voor laag blijvende bomen(gecultiveerd) dient u er rekening mee te houden om deze tenminste 2 m. uit de erfgrens te planten. E.e.a. overeenkomstig artikel 42 van het Burgerlijk Wetboek, deel 5.
  4. Voor het aanleggen van verlichting of een waterpomp voor uw vijver dient u er voor te zorgen dat de elektrische aansluitingen worden uitgevoerd conform de gestelde voorschriften van het energiebedrijf Nuon.
  5. Het is toegestaan een vijver aan te leggen met een bruto oppervlakte van minder dan 2 m2. De diepte van de vijver bedraagt maximaal 90 cm. en dient tenminste 1 meter vanuit de erfgrens te worden aangelegd. Voor het aanleggen van een vijver van 2 m2 bruto oppervlakte of meer zal per situatie worden bezien of Habeko wonen hiervoor toestemming verleend, waarbij aanvrager verplicht is een een lichte bouwvergunning bij de gemeente aan te vragen. In een dergelijk geval is de toestemming van Habeko wonen alleen van kracht indien de gemeente hiervoor een vergunning verstrekt. 
  6. Zorg ervoor dat u geen klimplanten laat groeien tegen gevels van woningen en bergingen. De wortels van deze planten dringen in het voegwerk en veroorzaken hieraan schade.
  7. Zorg bij het ophogen van uw tuin ervoor dat u niet boven de vloer in de berging uitkomt. Hiermee voorkomt u wateroverlast in de berging. Houdt u bij het ophogen van de tuin of bestrating er rekening mee dat de ventilatieroosters in de gevels van de woning worden vrijgehouden. De ventilatiedoorstroming in de kruipruimte mag namelijk niet worden geblokkeerd.  
  8. Ingeval van moeilijk doorlaatbare grond adviseren wij u bij de aanleg direct een drainagebuis aan te leggen en deze aan te sluiten op de openbare riolering of direct te laten uitkomen op het buitenwater. 

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van de tuininrichting.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt het tuininterieur, zoals hierin omschreven, door Habeko wonen geaccepteerd. Uitgezonderd hierop de aanleg van een vijver. Deze voorziening kunt u eventueel overdragen aan een opvolgende bewoner. De nieuwe bewoner is dit echter niet verplicht. Dit betekent dat ingeval de nieuwe bewoner deze voorziening niet accepteert u het geheel in de oorspronkelijke staat dient terug te brengen.
 • Betimmeringen in bergingen

  Kwaliteitseisen betimmeringen in bergingen

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het aanbrengen van betimmeringen in bergingen of garages die eigendom zijn van Habeko wonen is onder de volgende voorwaarden toegestaan.
  2. Onder betimmeringen wordt verstaan het inrichten van bijvoorbeeld een berging met een werkbank, kasten of legplanken ten behoeve van opslag.
  3. Zorg ervoor dat deze betimmeringen, ingeval u deze bevestigd aan de berging of garage, dat geen of zo weinig mogelijk schade ontstaat.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van deze betimmeringen.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.
  3. Zorg ervoor dat bij onderhoud aan de binnenkant van de berging en dergelijke door Habeko wonen u op eenvoudige wijze de betimmeringen tijdelijk kunt verwijderen.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt deze voorziening door Habeko wonen geaccepteerd.
 • Plaatsen dierenverblijf voor kleine huisdieren

  Kwaliteitseisen plaatsen dierenverblijf voor kleine huisdieren

  Inleiding
  Het beleid "Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen " biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hieraan spelregels verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Habeko wonen.

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van een dierenverblijf voor kleine huisdieren wordt door Habeko wonen toegestaan. Hieraan zijn echter de volgende voorwaarden verbonden:
  2. Een dierenverblijf is alleen toegestaan indien deze niet wordt gebruikt voor commerciële- of bedrijfsdoeleinden.
  3. U dient ervoor te zorgdragen dat de huisdieren in het dierenverblijf geen overlast veroorzaken aan omwonenden.
  4. De maximale breedte, diepte en hoogte van het dierenverblijf wordt per geval apart bepaald. E.e.a. is afhankelijk van de grote van het nog onbebouwde perceel. De maximale te bebouwen vloeroppervlakte bedraagt 6 m2.
  5. Het dierenverblijf wordt alleen toegestaan in de achtertuin van de woning.
  6. Het toe te passen materiaal zoals hout, metselwerk of andere materialen ter goedkeuring van Habeko wonen.
  7. Zorg ervoor dat u een dierenverblijf zo min mogelijk aan een berging of woning die eigendom van Habeko wonen is bevestigd. Indien dit niet mogelijk is maak de bevestiging dan door middel van boorgaten in het voegwerk. Het inslijpen van loodslabben altijd in de lintvoeg van het metselwerk.
  8. De toestemming van Habeko wonen is alleen van kracht indien de gemeente Alphen a/d Rijn hieraan haar goedkeuring verleent en dient daarmee te voldoen aan het bouwbesluit en/of plaatselijke voorschriften van de gemeente.
  9. De aanleg van een elektrische installatie dient u conform de voorschriften van het energiebedrijf Nuon uit te voeren.
  10. Het aanleggen van water- en gasinstallaties is niet toegestaan.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van het dierenverblijf.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.
  3. Ingeval van onderhoud door Habeko wonen aan haar eigendommen dient de bewoner, indien van toepassing, tijdelijk de voorziening geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie wordt deze voorziening door Habeko wonen niet geaccepteerd.
  2. De gemeente Alphen a/d Rijn ziet deze voorziening als waardevermeerdering van het woonperceel. Dit betekent dat de Onroerend Zaken Belasting hierin wordt aangepast. De verhuurder en huurder worden aangeslagen voor elk 50% van de OZB. Habeko wonen staat op het standpunt dat deze extra kosten die hieraan verbonden zijn betaald dienen te worden door de bewoner. Dit houdt in dat Habeko wonen aan het begin van elk jaar u de kosten hiervoor in rekening brengt zolang deze voorziening aanwezig is.
  3. Het plaatsen van een dierenverblijf, in opdracht van de bewoner, heeft geen gevolgen voor de puntentelling van uw woning.
  4. Wij adviseren u omtrent de te bouwen opstal(opstalverzekering) contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.
 • Apparatuur voor opwekken van duurzame energie

  Kwaliteitseisen
  Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

  1. Het plaatsen van een apparatuur buiten de woning m.b.t. het opwekken van duurzame energie wordt door Habeko wonen toegestaan. Hieraan zijn echter de volgende voorwaarden verbonden.
  2. Onder apparatuur wordt verstaan: zonnepanelen. 
  3. Voor het plaatsen van zonnepanelen aan de buitenkant van de woning, op de berging en in de achtertuin is geen meldingsplicht dan wel bouwvergunning vereist. 
  4. De plaats van de apparatuur wordt door Habeko wonen aangewezen en kan per woning verschillend zijn. Uitgesloten is het plaatsen van apparatuur op of aan schoorstenen, dakranden, dakgoten, boeidelen, hekwerken, puivullingen, lateien en dergelijke.
  5. Habeko wonen behoudt zich het recht voor apparatuur t.b.v. het opwekken van duurzame energie te weigeren. De verhuurder zal de aanvrager over de reden hiervan schriftelijk informeren.

  Onderhoudstechnische aspecten

  1. Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het herstellen/repareren of vervangen van de apparatuur met toebehoren.
  2. Eventuele gevolgschade komt voor rekening van de bewoner.
  3. De geplaatste apparatuur dient u te verzekeren tegen eventuele schade veroorzaakt aan goederen van derden.
  4. Ingeval van onderhoud door Habeko wonen aan haar eigendommen dient de bewoner, indien van toepassing, tijdelijk de voorziening geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

  Verhuurtechnische aspecten

  1. Bij mutatie heeft u de mogelijkheid de apparatuur over te dragen aan een opvolgende bewoner. De nieuwe bewoner is dit echter niet verplicht. Dit betekent dat in geval de nieuwe bewoner deze voorziening niet accepteert u het geheel in de oorspronkelijke staat dient terug te brengen. 

  Tips

  1. Voor eventuele nadere informatie omtrent apparatuur met betrekking tot duurzame energie en de daaraan verbonden subsidiemogelijkheden kunt u zich wenden tot het energiebedrijf Nuon.

  Informatie over de SUNKIT
  De zon is de bron van alle energie op aarde. Jaarlijks wordt meer dan genoeg energie door de zon afgegeven om aan onze energiebehoefte te voorzien. Met zonnecellen kunnen we deze energie direct omzetten in elektriciteit zonder de uitstoot van schadelijke stoffen. Door de zonnecellen op een woning te plaatsen en aan het net te koppelen, kunnen we zelfs groene elektriciteit opwekken en besparen we op de inkoop hiervan. De zogenaamde SUNKIT is een optimaal op elkaar afgestemde combinatie van zonnepanelen, stroomomvormers, bevestigingsmaterialen en overige benodigdheden. Het is in diverse configuraties te verkrijgen en is speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke en verantwoorde toepassing van zonnestroom op allerlei soorten daken, pannenvlakke en golfplaten daken en aan gevels.

  Zonnestroom
  Fotovoltaische zonne-energie, ofwel zonnestroom, is een veelbelovende duurzame energie technologie. Toepassing van zonnestroom levert naast schoon opgewekte energie een maximale duurzame uitstraling aan een gebouw en zijn gebruiker. Een zonnestroomsysteem stelt je in staatje eigen groen elektriciteit zichtbaar op te wekken

  Een eigen energievoorziening
  In Nederland ia voldoende zonlicht om zelf energie op te wekken. Ook de investering wordt steeds aantrekkelijker door dalende prijzen, gunstige subsidies en fiscale aftrekposten. Dit biedt een unieke kans om zelf te investeren in een eigen duurzame energievoorziening.

  Hoe werkt het opwekken van zonne-energie in de praktijk?
  Zonnecellen zetten (zon)licht direct om in elektriciteit. Meerdere zonnecellen vormen samen een zonnepaneel. Er zijn panelen in allerlei soorten en maten verkrijgbaar, afhankelijk van het gebruik. Oskomera Solar Power Solutions stelt voor ieder specifiek project de meest optimale systeemoplossing samen op basis van gedegen kennis en ervaring in deze technologie.

  Een zonnestroomsysteem
  Een compleet zonnestroomsysteem bestaat naast de zonnepanelen uit een draagconstructie, kabels en een omvormer, die de opgewekte gelijkstroom van de zonnecel omzet in 230 Volt wisselspanning met teruglevering aan het net. De opgewekte elektriciteit kan direct worden gebruikt in het pand waar de installatie is aangebracht. Overtollige energie kan aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd. Bij een te lage zoninstraling wordt gewoon stroom van het elektriciteitsnet gebruikt. Zonder omkijken functioneert je zonnestroomsysteem als je eigen flexibele duurzame energiecentrale.

  1. Het zonnepaneel zet zonlicht om naar elektrische energie.
  2. De omvormer (of inverter) zet de gelijkspanning oom in 230 Volt wisselspanning.
  3. De opgewekte elektrische energie kan direct in huis worden toegepast.
  4. Overtollige energie wordt aan het openbare elektriciteitsnet teruggeleverd.

  Waar plaatst je het zonnestroom systeem
  Zonnepanelen zijn als bouwproduct te integeren, maar ook als losstaande installatie op of aan een gebouw te gebruiken. Bij nieuwbouwprojecten worden er vaak in nauwe samenwerking met een architect en opdrachtgever naar geïntegreerde zonnestroom oplossing gezocht. Zonnestroom panelen dienen op een onbeschaduwde locatie te worden geplaatst. Een oriëntatie op de zon (naar het Zuiden) is van belang voor een optimale opbrengst. Voor de gevel of het platte of pannen dak heeft Oskomera Solar Power Solutions diverse fraaie oplossingen.