Woonfraude

Woonfraude is het onjuist gebruik van een woning waar Habeko wonen niet van op de hoogte is. Er bestaan verschillende vormen van woonfraude, denkt u hierbij aan:
- onrechtmatige doorverhuur
- onrechtmatige bewoning
- overbewoning
De aanpak van woonfraude staat bij ons hoog op de agenda. In veel gevallen is woonfraude niet bij ons bekend. Daarom vragen wij uw hulp om woonfraude op te sporen. Vermoedt u woonfraude? Vul dan onderstaand formulier in. Wij behandelen dit formulier discreet.

Meldingsformulier woonfraude

Gegevens melder
Reden melding
Heeft u er behoefte aan om uw melding in een persoonlijk gesprek toe te lichten?
Wilt u op de hoogte worden gehouden over het verloop van het onderzoek?
Anoniem melden
Aldus naar waarheid ingevuld*