Welke informatie is nodig voor een woningruilaanvraag

Algemene gegevens:

 • ID-kaart of paspoort;
 • uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waar u woont. Het uittreksel is niet ouder dan zes maanden. Op het uittreksel staat de datum waarop elke bewoner van de gehuurde woning is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Ook staan de namen van eventuele medebewoners erop;
 • woont u niet in een huurwoning van ons? Dan hebben we een verklaring van geen huurachterstand nodig van uw huidige verhuurder en een verklaring dat u geen overlast (heeft) veroorzaakt.

Inkomensgegevens:jaarcontract of contract voor onbepaalde tijd;

 • loonstroken van de afgelopen drie maanden;
 • een inkomensverklaring over het meest recent beschikbare jaar. Dit kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Bel: 0800 – 0543;
 • als u een uitkering krijgt: een specificatie hiervan van bijvoorbeeld het UWV of de Unit Werk en Inkomen;
 • werkt u via een uitzendbureau? Wilt u dan loonstroken meenemen van de afgelopen 12 maanden?

Als u zelfstandig ondernemer bent:

 • definitieve aanslag van de Belastingdienst over het meest recent beschikbare jaar;
 • of een inkomensverklaring over het meest recent beschikbare jaar Dit kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Bel: 0800 – 0543;
 • jaarrekening over het afgelopen jaar, opgemaakt door uw belastingadviseur;
 • een schatting over dit jaar van uw belastingadviseur.

Kosten
U betaalt eenmalig administratiekosten van € 56,-. Bij het tekenen van het huurcontract betaalt u de huur voor de desbetreffende maand en de administratiekosten vooruit. U betaalt  via de pinautomaat bij ons op kantoor. Contante betaling is niet mogelijk.
Gaat de huurprijs omhoog? Vraag dit van tevoren na bij uw verhuurder.