Lidmaatschap Habeko wonen

Habeko wonen is een vereniging met leden. Wij nodigen u als lid van de woningbouwvereniging elk jaar uit voor de jaarlijks de ledenvergadering. Wij plaatsen een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering en de agenda in de Groene Hart Koerier. U bent dan op tijd op de hoogte bent van de datum, het tijdstip en de plaats waarop de vergadering gehouden wordt. Het lidmaatschap kost € 0,35 per maand.

Lidmaatschap Habeko wonen

Gegevens
Geef akkoord om de huur met € 0,35 te verhogen