Wie doet wat?

Onderhoud aan uw woning
In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd welke reparatiewerkzaamheden redelijkerwijs voor rekening van de huurder dan wel verhuurder komen. Het is soms moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van een reparatie. Dit is de reden geweest dat corporaties gestart zijn met een zogenaamd serviceabonnement. Door betaling van een maandelijks bedrag wordt dan een groot deel van het onderhoud dat voor rekening van de huurder komt afgekocht.

Habeko wonen wil zich hierin echter onderscheiden en neemt een behoorlijk deel van de reparaties, die in principe voor rekening van de huurder komen, voor haar rekening. De huurder betaalt hiervoor dus geen extra kosten. Deze reparaties zijn in het overzicht "Wie betaalt wat"' onder het kopje van "voor rekening van huurder" verplaatst naar "service onderhoud voor rekening van Habeko wonen". Enkele voorbeelden hiervan zijn: het ontstoppen van de riolering, het schoonmaken van dakgoten, het vernieuwen van kraanleertjes of membramen van stortbakken, onderhoud aan hang- en sluitwerk, etc.

Reparaties die ontstaan zijn vanwege nalatigheid blijven voor rekening en verantwoording van de huurder.

Wilt u meer informatie? Bel dan gerust met de afdeling Vastgoedbeheer. Het telefoonnummer is (0172) - 583112.