Wat doet u?

 • U verzorgt het witten, sausen, behangen en schilderen binnenshuis.
 • U vervangt gebroken of beschadigde glasruiten (binnen en buiten) en spiegels.
 • U houdt closetpotten, vaste wastafels, gootstenen en dergelijke schoon.
 • U laat de schoorsteen één keer per jaar vegen. Dit laat u doen door een gecertificeerd bedrijf.
 • U houdt de gemeenschappelijke ruimten, galerijen, trappenhuizen, portieken en dergelijke schoon.
 • U houdt de (gemeenschappelijke) toegangspaden schoon, als dat nodig is ruimt u sneeuw. Behalve als het een toegangspaden van een seniorenwooncomplex is.
 • U verzorgt de aanleg en het onderhoud van uw privé-tuin. Deze beplant u alleen met laagblijvende heesters, gecultiveerde boomsoorten tot maximaal twee meter, gras en bloemgewas.
 • U onderhoudt de gemeenschappelijke groenvoorziening.
 • U verzorgt het gebruikelijk onderhoud van geiser/boiler/cv-radiatoren en dergelijke als deze uw eigendom zijn.
 • U onderhoudt de waterkranen als deze van u zijn. U neemt ook voorzieningen tegen vorstschade aan waterleidingen als het vriest.
 • U bent verantwoordelijk voor alle overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn door uw toerekenbare tekortkoming (opzet, nalatigheid of onachtzaamheid). Of die volgens plaatselijk gebruik voor uw rekening zijn.
 • U houdt de brandgang vrij van overhangend groen.
 • U zet de cv-(combi)ketel weer aan als deze is uitgegaan of uitgezet.
 • U zorgt voor het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie.
 • U vervangt vulslangen, kraan- en ontluchtingssleutels.
 • U houdt de berging schoon.
 • U hoogt tuinpaden op (inclusief de aanschaf van zand).
 • U vervangt sleutels bij verlies, zowel van deuren als van briefkasten.
 • Reparaties die ontstaan zijn door uw nalatigheid blijven voor uw rekening en verantwoording.