Buurtbemiddeling

Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor je het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Herkent u dit? Buurtbemiddeling van Participe helpt u om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling zorgen wij dat er weer ruimte komt voor wederzijds begrip.

Wat is buurtbemiddeling?
De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u helpen om de cirkel te doorbreken. Wij geven informatie en advies over hoe u de burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u onze onafhankelijke bemiddelaars inschakelen. Onder hun deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

De bemiddelaars
De bemiddelaars zijn vrijwilligers van Participe die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Hoe werkt het?
Wanneer u er niet meer uitkomt met uw buren, kunt u contact met ons opnemen voor advies of voor een bemiddelingsaanvraag. Wij bekijken dan of uw situatie in aanmerking komt voor de inzet van buurtbemiddeling. Als dit zo is, komt een bemiddelaar bij u thuis om uw verhaal te horen. Daarna gebeurt hetzelfde bij uw buren. Wilt u beiden een gesprek, dan regelen en begeleiden wij dit op neutraal terrein. De ervaring leert dat het soms mogelijk is om al in één gesprek tot goede afspraken te komen.

Goede afspraken
Naar aanleiding van één of meer gesprekken maken u en uw buren duidelijke afspraken met elkaar. Als u dat wilt, zetten wij deze afspraak ook op papier, zodat u beiden weet wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Na een paar weken neemt de coördinator contact met u op om te horen hoe het gaat. Als het nodig is, plannen wij een nieuw gesprek in.

 

De voordelen

  • Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig
  • De bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig
  • U voorkomt dat de ruzie uit de hand loopt
  • U woont weer prettig in uw eigen huis en straat
  • Buurtbemiddeling is voor en door bewoners

Wel of geen buurtbemiddeling?

WEL: Buurtbemiddeling kan worden ingezet bij verschillende soorten overlast, bij een ruzie of bij een slechte relatie met uw buren.

NIET: Buurtbemiddeling kan niet worden ingezet als er problemen zijn binnen het gezin of uw relatie, of wanneer er sprake is van geweld of ernstige verslaving. U kunt ook geen beroep op ons doen wanneer u in conflict bent met een instantie of wanneer u in een juridische procedure bent verwikkeld.

Contact
Wilt u weten wat buurtbemiddeling voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op via:

  • Telefoon: 0172 - 42 75 00
  • Email: buurtbemiddeling@participe.nu
  • Adres: Prins Bernhardlaan 8
  • 2405 VZ Alphen aan den Rijn