Huur opzeggen

Wilt u de huur opzeggen? Dat kan op ieder moment. U heeft daarbij een opzegtermijn van één maand. Wij vertellen u graag hoe u de woning oplevert.

Stappenplan

  Stappenplan huur opzeggen

 • Stap 1: U zegt de huur op

  Zeg minimaal één maand van tevoren de huur op.

  Eerder mag natuurlijk ook. Zegt u bijvoorbeeld op 10 maart de huur op? Dan eindigt de huurovereenkomst op zijn vroegst op 10 april. De laatste huurdag mag niet op een feestdag of in het weekeinde vallen.

  Zo zegt u de huur op: 

  - U stuurt ons een brief. Of u vult het digitale opzegformulier in. Of u maakt gebruik van het formulier beëindiging huurovereenkomst in. Uw opzegging ontvangen wij graag schriftelijk voorzien van handtekening. Bij een digitale opzegging tekent u het formulier tijdens de 1e inspectie.
  - U krijgt van ons een brief waarin we uw opzegging bevestigen.
  - Wij maken in deze brief een afspraak met u voor de voorinspectie.
  - Zeggen nabestaanden van de bewoner de huurovereenkomst op? Stuur een overlijdensakte of rouwkaart mee.

  Dit is belangrijk!
  - Zet in de brief of op het formulier altijd uw nieuwe adres. Wij kunnen u dan de eindnota sturen.
  - Vermeld ook uw telefoonnummer. Wij kunnen een bezichtiging plannen met een eventuele nieuwe huurder.
  - Zorg ook dat een eventuele medehuurder de huuropzegging ondertekent. Uw huuropzegging is anders niet rechtsgeldig.
  - Zegt u de huurovereenkomst op omdat de bewoner is opgenomen in een verpleeghuis of zorginstelling? Stuur een verklaring van de instelling mee. Daarin staat dat de bewoner niet meer naar zijn woning kan terugkeren.

  Tip: Betaalt u de huur via een automatische incasso? U hoeft deze na beëindiging van de huurovereenkomst niet zelf stop te zetten. Dit doen wij voor u.

  Tip: Geef uw verhuizing op tijd door. Bijvoorbeeld twee maanden van tevoren in plaats van één maand. U heeft dan rustig de tijd om uw verhuizing te regelen.

 • Stap 2: Wij houden een voorinspectie

  Onze opzichter komt bij u langs voor de voorinspectie. Hij inspecteert samen met u de woning.

  Tijdens de voorinspectie geeft de opzichter aan hoe wij verwachten dat u de woning achterlaat. Ook vult hij een voorinspectieformulier in. Daarbij volgt hij het beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen. U ontvangt een kopie van het voorinspectierapport van de opzichter. Ook krijgt u een overnameformulier. Hierop vermeldt u de zaken in de woning die de nieuwe huurder van u overneemt.

  Na de voorinspectie ontvangt u een brief van de opzichter. Hierin leest u wat u eventueel nog in de woning moet herstellen. En wat dit kost. Dit zijn wij verplicht.


  Tip: Geef uw sleutels nooit af aan de nieuwe bewoner. Als u dat wel doet, bent u namelijk verantwoordelijk voor mogelijke schade aan de woning.

 • Stap 3: De nieuwe bewoner kan zaken overnemen

  Wil de nieuwe huurder zaken overnemen? Zoals gordijnen of vloerbedekking? Vul dan een overnameformulier in. U zet hierop allebei uw handtekening. Lever het formulier 2 dagen voor de eindinspectie in op ons kantoor. Vraagt u geld voor bepaalde zaken? Dan regelt u dat onderling.

  Neemt de nieuwe bewoner niet alles over?
  Dan bepaalt de opzichter de definitieve opleverdatum.

  Zorg dat de nieuwe bewoner uw woning kan bekijken.
  Heeft u zelf veranderingen in uw woning aangebracht? Dan kunt u met de nieuwe bewoner overleggen of hij hiervoor belangstelling heeft.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor zaken die u overdraagt aan de nieuwe huurder. De overgenomen zaken blijven op verantwoordelijkheid en risico van de nieuwe huurder achter in de woning.

 • Stap 4: U levert de schoon en leeg op

  Onze opzichter houdt de eindinspectie: hij controleert of u eventuele gebreken heeft hersteld en de woning goed heeft opgeleverd. En of de nieuwe bewoner zaken van u heeft overgenomen. Hij kijkt daarvoor naar het overnameformulier.

  Als u verhuist, bent u verplicht uw woning in goede staat op te leveren. Dat staat in uw huurovereenkomst. Heeft u iets veranderd in uw woning zonder onze toestemming? Dan moet u dit ongedaan maken. Tijdens de voorinspectie laat de opzichter u weten welke zaken mogen blijven zitten, welke zaken de nieuwe huurder mag overnemen of wat u in de oude staat moet herstellen.
  Wat accepteren wij niet bij de eindinspectie?

  • vloerbedekking en lijmresten op vloeren en trappen
  • plakplaatjes, stickers, plakplastic op bijvoorbeeld schilderwerk, wandtegels, deuren en ramen
  • overgeschilderde, beschadigde en loszittende contactdozen
  • spijkers, schroeven en pluggen of daardoor ontstane gaten in wanden, kozijnen en plafonds
  • beschadigde of ontbrekende wand- en vloertegels
  • gordijnen, vitrages, zonwering en gordijnrails
  • vuil in woning, tuin(en), schuur of berging
  • onkruid en hoge bomen in de tuin(en)
  • beschadigde, gebroken of ontbrekende spiegels en ruiten
  • beschadigde of ontbrekende sanitaire voorzieningen
  • ontbrekende sleutels
  • beschadigingen aan stukadoorswerk (bij oplevering moeten de wanden glad zijn zodat deze behangen of gesausd kunnen worden)
  • brandgevaarlijke plafonds die bekleed zijn met kunststof- of houten schroten. Plafonds opleveren in goede staat
  • slecht (‘zakkers’, strepen) of ondeskundig schilderwerk (bijvoorbeeld door verkeerde verf)

  Daarnaast geldt:

  • De aansluitpunten van gas hebben een kraan of zijn vakkundig afgedopt.
  • Overige extra voorzieningen die u heeft aangebracht en die op het voorinspectieformulier staan, zijn aanwezig
  • De vulset voor de centrale verwarming is aanwezig.
  • De hele woning en berging levert u leeg en schoon op.
  • Er ligt een tegelpad naar de berging en er ligt een tegelpad naar een eventuele poort.

  Zorgt u dat alles in orde is?
  U heeft tot de eindinspectie de tijd om de woning in goede staat te brengen. Is niet alles in orde? Dan doen wij dit voor u. De kosten daarvan betaalt u.

 • Stap 5: U levert de sleutels in

  Na de eindinspectie geeft u de sleutels aan de opzichter.

  U krijgt een eindafrekening
  Daarop leest u bijvoorbeeld:

  • als u teveel huur heeft betaald: hoeveel geld u nog van ons terugkrijgt;
  • als u een huurachterstand heeft: hoeveel geld u ons nog moet betalen;
  • eventuele kosten die u moet betalen na de eindinspectie;
  • een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen die u heeft aangebracht. Wij hebben hierover eerder afspraken gemaakt.

  Wat gebeurt er met uw huurtoeslag?
  Als de huurovereenkomst stopt, stopt ook uw recht op huurtoeslag voor deze woning. Verhuist u naar een andere huurwoning? En heeft u daar ook recht op huurtoeslag? Vraag dan opnieuw huurtoeslag aan.

  U gaat verhuizen
  Geef dan uw nieuwe adres door aan onze gemeente. Dat doet u binnen vijf dagen na uw verhuizing. Dit doet u als u:

  • binnen onze gemeente verhuist;
  • vanuit een andere gemeente naar onze gemeente verhuist;
  • naar het buitenland verhuist.

  Verhuist u naar een andere gemeente? Geef dan uw nieuwe adres door aan uw nieuwe gemeente.

  Goed om te weten: geef uw nieuwe adres op tijd door! Dit voorkomt bijvoorbeeld problemen met uw huurtoeslag.

Vergeet u niet de meterstanden door te geven aan de energieleverancier en het waterbedrijf? Vraag ook huurtoeslag aan voor uw nieuwe woning, als u daar recht op heeft.

Lees meer

Beëindiging huurovereenkomst
Overnameformulier