U wilt de huurovereenkomst veranderen

Wie is de hoofdhuurder, medehuurder of medebewoner van een woning? Dat kan verwarrend zijn. Hoe zit dat nu precies? En wat bepaalt de wet? We zetten het met plezier voor u op een rij! Wat is een contractuele hoofdhuurder? Dit is de persoon op wiens naam de huurovereenkomst staat op het moment dat wij het contract afsluiten.  

Wat zijn de rechten en plichten?

De contractuele huurder heeft rechten en plichten als huurder. Zoals huurbescherming. Maar hij is ook verplicht de huur op tijd te betalen.

  U wilt de huurovereenkomst wijzigen

 • Wat is een medehuurder?

  De medehuurder heeft ook huurrechten en -plichten. Dit kan zijn uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner. Het kan ook iemand zijn met wie u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Wij hebben hem of haar als medehuurder erkend.

  Wat zijn de rechten en plichten?
  Een medehuurder heeft speciale rechten en plichten, zoals huurbescherming. En soms heeft de medehuurder recht op de woning. Maar hij of zij is ook aansprakelijk voor het betalen van de huur.

 • Wat is een samenwoner?

  Dit is iemand die met u een gemeenschappelijke huishouding voert, maar niet erkend is als medehuurder.

  Wat zijn de rechten en plichten?
  Een samenwoner heeft niet die rechten en plichten die een medehuurder heeft. Zo heeft een samenwoner geen huurbescherming.

 • Wat is de positie van uw echtgenoot, echtgenote of partner?

  Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder. Hij of zij heeft ook rechten en plichten.

  Gaat u trouwen of wordt u geregistreerd partners?
  Geef het dan aan ons door. Wij passen het vervolgens aan in onze administratie. Stuur ons een brief met daarin in ieder geval:

  • de naam van de medehuurder;
  • uw handtekening (contractuele huurder);
  • de handtekening van uw partner (medehuurder);
  • een kopie van het paspoort of het identiteitsbewijs van de medehuurder;
  • een kopie van uw trouwakte of partnerschapregistratie. Let op: een trouwkaartje of samenlevingscontract is niet voldoende.

  Hebben wij uw melding gekregen? Dan krijgt u van ons een brief. Hierin leest u dat wij uw partner vanaf de datum van het huwelijk of registratie als medehuurder voor uw woning in onze administratie hebben opgenomen.

 • Wat is de positie van uw partner als u geen geregistreerd partnerschap heeft?

  Woont u samen, maar bent u niet getrouwd of geregistreerd partners? Dan is uw partner niet automatisch medehuurder.

  Wilt u uw partner als medehuurder laten registreren?
  Dat kan als u minimaal twee jaar samenwoont in de gehuurde woning. Dat kunt u aantonen met een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit uittreksel is niet ouder dan een half jaar.

  Stuur ons een brief met daarin in ieder geval:

  • de naam van de medehuurder;
  • uw handtekening (contractuele huurder);
  • de handtekening van de medehuurder (medehuurder);
  • de datum waarop u wilt dat het medehuurderschap ingaat;
  • een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van u beiden waaruit blijkt hoe lang u in de huidige woning woont;
  • een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de medehuurder.
 • Kunnen inwonende familieleden medehuurder worden?

  U woont samen met bijvoorbeeld uw kind of kleinkind. Is dit dan een duurzame gemeenschappelijke huishouding? In principe niet. Minderjarige kinderen kunnen nooit medehuurder worden. En we verwachten dat uw meerderjarig kind of kleinkind op een zeker moment zelfstandig gaat wonen.

  Maar er zijn uitzonderingen. Dat begrijpen wij. Wilt u toch medehuurderschap aanvragen? Dan beoordelen wij graag of dat kan. Stuur ons daarvoor een brief met daarin in ieder geval:

  • wat uw situatie op dit moment is;
  • waarom u ook in de toekomst langdurig blijft samenwonen;
  • de naam van de medehuurder;
  • uw handtekening (contractuele huurder);
  • de handtekening van de medehuurder;
  • de datum waarop u wilt dat het medehuurderschap ingaat;
  • een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van u beiden waaruit blijkt hoe lang u in de huidige woning woont;
  • een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de medehuurder.
 • Wat gebeurt er als u of de medehuurder overlijdt?

  In geval van overlijden wordt de medehuurder automatisch contractueel huurder. Overlijdt uw medehuurder? Dan schrijven we deze automatisch uit het contract. Wij hebben in beide gevallen een kopie van de overlijdensakte nodig.

  Woont u samen zonder medehuurderschap? Dan gelden aparte regels. Het is belangrijk dat de partner in ieder geval binnen zes maanden na het overlijden van de huurder contact met ons opneemt. We kunnen dan op tijd nagaan of hij of zij de huurovereenkomst kan voortzetten. Vinden wij dat niet goed? Dan kan de achterblijvende huisgenoot nog naar de rechter gaan en vervangende toestemming vragen. Na zes maanden kan dit niet meer.

 • Wie blijft er na een scheiding in de woning wonen?

  U heeft allebei evenveel recht op de woning.

  Meestal bepaalt u onderling wie in de woning blijft wonen

  Geef het vervolgens aan ons door. Stuur ons daarvoor een brief met daarin in ieder geval:

  • een handtekening van u beiden;
  • de datum waarop u wij de huurder of medehuurder kunnen uitschrijven;
  • het nieuwe adres van de vertrekkende huurder. Wij kunnen dan een 'bevestiging van huur opzeggen' van de huurovereenkomst versturen naar de vertrekkende persoon;
  • een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Hieruit blijkt wie zich op het adres van de woning heeft laten uitschrijven.

  Soms bepaalt de rechter wie in de woning mag blijven wonen
  De rechter weegt daarbij de belangen van beide partijen af. Het resultaat kan dus ook zijn dat de medehuurder in de woning blijft en dat wij de overeenkomst met de huurder opzeggen. Stuur ons altijd een brief met daarin in ieder geval:

  • de datum waarop wij de huurder of medehuurder moeten uitschrijven;
  • een kopie van de uitspraak van de rechter;
  • een bewijs van inschrijving van de echtscheiding of de beĆ«indiging van het geregistreerd partnerschap. U heeft dit document allebei ondertekend.

  Wilt u een andere naam op de huurovereenkomst?
  Misschien wilt u uw naam veranderen, omdat u bent getrouwd. Of omdat u juist bent gescheiden. Stuur ons dan een brief. Daarin zet u in ieder geval:

  • uw nieuwe naam;
  • de datum waarop u wilt dat uw nieuwe naam ingaat;
  • de handtekening van de huidige huurder.

  Stuur ook mee:

  • als u bent getrouwd: een kopie van de trouwakte (een trouwkaartje is niet voldoende);
  • als u bent gescheiden: een kopie van de uitspraak van de rechter met:

  - een bewijs van inschrijving echtscheiding of beƫindiging geregistreerd partnerschap;
  - een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.
  U krijgt meestal binnen een week bericht van ons of wij uw aanvraag goedkeuren.

Wilt u meer weten?

Bel ons dan gerust: (0172) 58 31 11. We helpen u graag.