Veel gestelde vragen over de warmtewet

Om gericht antwoord te kunnen geven op uw vragen, hebben wij hieronder de meest gestelde vragen opgenomen.

Let op!
Deze vragen en antwoorden zijn opgesteld voor onze huurders die gebruik maken van een collectieve installatie voor warmte en warm tapwater. Voor onze overige huurders is dit niet van toepassing.

  Veel gestelde vragen warmtewet

 • Wat zijn uw rechten bij storing ?

  Habeko wonen moet ervoor zorgen dat u altijd gebruik kunt maken van warmte. Dat staat in de Warmtewet. Het kan soms gebeuren dat er een storing is. Of dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van warmte door geplande werkzaamheden. U heeft alleen recht op een vergoeding bij langdurige storing. Heeft Habeko wonen u van tevoren verteld dat er een onderbreking zal zijn in de levering? Bijvoorbeeld door werkzaamheden? Dan hebt u geen recht op een vergoeding.

 • Ik heb een eigen cv-ketel. Is de Warmtewet dan voor mij van toepassing?

  Nee. De Warmtewet gaat over de kosten en levering van warmte van collectieve installaties voor warmte en/of warm tapwater, zoals bijvoorbeeld blokverwarming en stadsverwarming.

 • Kan ik mijn verwarming op dezelfde manier blijven gebruiken zoals nu?

  Ja. Er verandert niets aan de installatie zelf.

 • Aan wie moet ik mijn voorschot voor de verwarming en eventueel warm water betalen?

  U betaalt uw voorschot aan Habeko wonen. 

 • Wanneer verandert de hoogte van mijn voorschotbedrag?

  Als uw voorschotbedrag verandert, krijgt u daar vóór 1 juli bericht van. 

 • Welke kosten mag Habeko wonen mij in rekening brengen?

   1. Vastrecht. Hieronder vallen de vaste lasten van de corporatie zoals onderhoud en keuring CV ketels, afschrijving CV ketel, afschrijving bemetering. Hier kunt u alle actuele tarieven terug vinden.

  2. Variabele kosten. Hieronder vallen de variabele kosten van de corporatie. Dit betreft met name het werkelijk verbruik maal het tarief dat door de energieleverancier (Nuon, Essent enz) wordt doorberekend aan Habeko wonen, inclusief energiebelasting en transportkosten netbeheerder. De ACM heeft hiervoor een maximumtarief vastgesteld. U vindt deze hier.

  3. Gebruikskosten warmtelevering. Hieronder vallen o.a. de kosten verbonden aan de warmtekostenverdeelmeters (geplaatst aan de radiatoren) en de centrale gigajoulemeters.

 • Wat houdt het maximumtarief in?

  In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel. U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u zelf via een individuele gasgestookte verwarmingsketel voor uw warmte zou zorgen. Hoeveel u betaalt, hangt natuurlijk af van uw verwarmingsgebruik.

 • Wat regelt de Warmtewet voor mij?

  Per 1 januari 2014 is het volgende wettelijk geregeld:

  • er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. Habeko wonen mag niet méér rekenen dan die tarieven.
  • wanneer u recht hebt op compensatie bij een langdurige storing.
  • wat er in de overeenkomst tussen u en Habeko wonen moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening.
  • uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.
  • als u bij een meningsverschil met Habeko wonen er samen niet uit komt, dan kunt u naar een Geschillencommissie stappen. Een Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft.
 • Wat heb ik aan de Warmtewet?

  Omdat u een collectieve installatie voor warmte (voor het Schubertplantsoen ook voor warm tapwater)  heeft in uw woongebouw, kunt u niet zelf een energieleverancier kiezen. Uw energieleverancier is en blijft Habeko wonen. De Warmtewet beschermt u als consument. De wet voorkomt dat u teveel betaalt of tegen slechte voorwaarden geleverd krijgt.