Tarievenlijst

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel. U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u zelf via een individuele gasgestookte verwarmingsketel voor uw warmte zou zorgen. Hoeveel u betaalt, hangt natuurlijk af van uw verwarmingsgebruik.

Tarievenblad 2018

TARIEVEN PRIJS
Warmte per GJ:  € 24,05
Warmtapwater per GJ:  € 24,05
Koude per GJ:  
Vastrecht warmte per maand:  € 120,- - € 200,-
Vastrecht koude per maand:  
Kosten afleverset/individuele warmtewisselaar  
Gebruikskosten warmtekostenverdelers  € 80,-
Gebruikskosten centrale GJ-meter  € 22,-
Gebruikskosten centrale warmtewisselaar  
Meetkosten per maand:  

 

KWALITEITSNIVEAU
De aanvoertemperatuur van het water bestemd voor de ruimteverwarming is vanaf 60 graden. De aanvoertemperatuur van het tapwater is vanaf 60 graden. 

COMPENSATIE
Bij een onderbreking van levering van warmte door een storing die langer duurt dan een termijn van 4 uur heeft de Verbruiker recht op een vergoeding. De vergoeding bedraagt € 35, - bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Voor elke volgende periode van 4 uur bedraagt de compensatie € 20, -. De Leverancier keert de compensatie binnen zes maanden uit indien de storing plaatsvond tussen 7.00 en 23.00 uur en de buitentemperatuur 15 graden Celsius of minder bedroeg.

UITZONDERING
- Er bestaat geen recht op compensatie als er sprake is van overmacht aan de zijde van de Leverancier. Er bestaat in ieder geval overmacht als de storing veroorzaakt wordt door een stroomstoring, een storing in de gasvoorziening of een storing in de centrale warmtelevering door een derde en deze storing niet aan de Leverancier kan worden toegerekend.
- Verder is er sprake van overmacht als de storing het gevolg is van een defect in het leidingstelsel en deze storing niet het gevolg is van achterstallig onderhoud.
- Er bestaat geen recht op compensatie als de onderbreking van de levering vooraf is aangekondigd en noodzakelijk is voor onderhouds- en installatietechnische werkzaamheden.
- Bij een hogere buitentemperatuur dan 15 graden Celsius ten tijde van de storing of bij een storing tussen 23.00 en 7.00 uur keert de Leverancier de compensatie alleen uit op basis van een schriftelijk verzoek van de verbruiker. In dit verzoek moet de verbruiker aantonen dat hij overlast heeft gehad van de storing.