Geschillencommissie

Bent u ontevreden over de warmtelevering? Neem dan eerst contact met ons op. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Vul dan het interne klachtenformulier in. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u De Geschillencommissie Warmtelevering inschakelen.
De Geschillencommissie Warmtelevering is alleen toegankelijk voor huurders met blokverwarming. Als u een klacht indient moet u 'klachtengeld' betalen. Het klachtengeld bedraagt € 27,50. U kunt uw klacht indienen via een vragenformulier. De Geschillencommissie doet een uitspraak die bindend is. Alle betrokken partijen moeten zich houden aan de uitspraak.