Compensatieregeling

Bij een onderbreking van levering van warmte door een storing die langer duurt dan een termijn van 4 uur heeft de Verbruiker recht op een vergoeding. De vergoeding bedraagt € 35, - bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Voor elke volgende periode van 4 uur bedraagt de compensatie € 20, -.
Er bestaat geen recht op compensatie als de storing vooraf is aangekondigd en noodzakelijk is voor onderhoud.