Niet tevreden over het onderhoud?

U bent niet tevreden over het onderhoud van uw woning? Laat het ons weten. Samen zoeken wij dan naar een oplossing. Bent u het niet eens met deze oplossing? Dan kunt u dit voorleggen aan de klachtencommissie van Habeko wonen. Voor ernstige onderhoudsgebreken kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke commissie. Zij houden zich bezig met geschillen tussen de huurder en verhuurder over de huurprijs, servicekosten en onderhoudsgebreken. Voor het indienen van het bezwaar, brengt de Huurcommissie u € 25,- in rekening. Vervolgens doen zij een uitspraak.

De Huurcommissie is dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer 1400.