Compliment geven of een klacht doorgeven

Van complimenten kunnen wij leren. En ook van 'hoe het beter kan'. Wij horen dit graag van u. Alvast bedankt voor de moeite! Wilt u ons complimenteren? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Niet tevreden? Laat het ons weten. Meld uw klacht bij ons.
U woont graag in een prettige en goed onderhouden woning. En u wordt graag snel en goed geholpen. Dat begrijpen wij. Daar doen wij ook onze uiterste best voor. Maar natuurlijk kan er altijd iets mis gaan. Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten. Wij lossen het graag op.

Gaat het bijvoorbeeld om een reparatie of onderhoud dat niet goed is uitgevoerd? Neem dan contact op met de opzichter. Na een gesprek kan er vaak al veel opgelost worden. Ervaart u een probleem met een medewerker? Ga dan nog een keer in gesprek om de problemen op te lossen.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een interne klacht indienen. Wat precies een klacht is, leest u onderaan deze pagina bij 'Veelgestelde vragen over de interne klachtenafhandeling'. Gebruikt u voor het indienen van uw klacht het interne klachtenformulier. Als u het klachtenformulier op de website invult,  kunt u eventuele bewijsstukken uploaden. U kunt het formulier ook downloaden, ophalen of wij sturen het u toe.

1. Melden van uw klacht
Stap 1
U stuurt het interne klachtenformulier naar de directeur-bestuurder van Habeko wonen. Binnen drie weken reageren wij op uw klacht. Lees hieronder ook de veelgestelde vragen over de interne klachtenafhandeling.

Wilt u een klacht indienen over de huurverhoging, huur of servicekosten? Neemt u dan contact met ons op.

Stap 2
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw interne klacht? Leg uw klacht dan met een extern klachtenformulier voor aan de externe klachtencommissie. Hoe deze commissie uw klacht behandelt, leest u onderaan de pagina bij 'Veelgestelde vragen over de externe klachtencommissie'.

Waar kunt u geen klacht over indienen?
* Klachten die al uit handen zijn gegeven aan een deurwaarder of advocaat
* Klachten over de toewijzing van onze woningen. Deze klachten dient u in bij WoningNet Holland Rijnland.

Veelgestelde vragen over de interne klachtenafhandeling

  Veelgestelde vragen over de interne klachtenafhandeling

 • Wat is een klacht?

  Met een klacht laat u ons weten dat u ontevreden bent. Dat kan over verschillende dingen gaan. Een reparatieverzoek is geen klacht! U kunt wel een klacht indienen over het niet correct afhandelen van het reparatieverzoek. Of over onze dienstverlening of een probleem met een medewerker.

 • Neemt Habeko wonen elke klacht in behandeling?

  Nee, in een aantal gevallen kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Dit is als:
  * de klacht al uit handen gegeven is aan de deurwaarder of advocaat.
  * de klacht gaat over de woonruimteverdeling. U dient dan een klacht in bij WoningNet Holland Rijnland.

 • Hoe dien ik een klacht in?

  Voor een goede oplossing is het belangrijk dat wij uw klacht goed begrijpen. En dat wij weten wat u van ons verwacht. Daarom vragen wij u het interne klachtenformulier volledig in te vullen. Heeft u bewijzen die uw klachten nog duidelijker maken, stuur deze dan mee.

 • Ik heb een klacht ingediend en dan?

  Wij laten u binnen drie werkdagen schriftelijk weten dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen drie weken krijgt u van ons bericht hoe wij uw klacht gaan afhandelen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u dit ons uiteraard laten weten.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de oplossing?

  Komt u er met ons niet uit? Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. U stuurt het externe klachtenformulier zelf naar deze klachtencommissie. Hoe zij uw klacht verder behandelen leest u bij de veelgestelde vragen over de externe klachtencommissie.

Veelgestelde vragen over de externe klachtencommissie

  Veelgestelde vragen over de externe klachtencommissie

 • Hoe dien ik een klacht in bij de externe klachtencommissie?

  U heeft het interne klachtenformulier ingeleverd bij Habeko wonen. Maar u bent het niet eens met de afhandeling van uw klacht. Vult u het formulier voor de externe klachtencommissie in. U kunt het formulier ook bij ons ophalen of wij sturen het u toe. Stuurt u een kopie van het interne klachtenformulier en de schriftelijke reactie van Habeko wonen mee?

 • Wat gebeurt er met uw klacht?

  De klachtencommissie laat u binnen één week na ontvangst van het externe klachtenformulier schriftelijk weten dat zij uw klacht ontvangen hebben.
  * Uw klacht is duidelijk. De klachtencommissie geeft binnen vijf weken haar advies door aan de directeur-bestuurder. Ook u ontvangt dit advies.
  * Uw klacht is voor de klachtencommissie niet helemaal duidelijk. Binnen drie weken nodigt de klachtencommissie u uit om uw klacht toe te komen lichten.  Als u dit plezierig vindt, kunt u iemand meenemen. U kunt ook vragen iemand anders voor u de situatie uit te leggen. Dit laat u dan wel ten minste 24 uur voor het overleg (de hoorzitting) weten aan de klachtencommissie.
  * Niet iedereen kan bij de hoorzitting zijn. De klachtencommissie laat u van tevoren weten wie er allemaal bij zijn. Meestal zijn dit leden van de klachtencommissie en medewerkers van Habeko wonen. Zij kan ook personen uitnodigen die misschien kunnen helpen bij het behandelen van de klacht.
  * De klachtencommissie brengt binnen twee weken na het gesprek, advies uit aan de directeur-bestuurder van Habeko wonen. Zij brengen ook u op de hoogte van dit advies. Als de directeur-bestuurder het advies van de klachtencommissie heeft ontvangen, laat hij u binnen twee weken zijn besluit weten.

 • Leden van de klachtencommissie

  De klachtencommissie bestaat uit:
  * De heer R. van der Plas, voorzitter
  * De heer J. van der Kraan
  * De heer C. van Beveren
  * Mevrouw M.H.G. Bakker
  * De heer C. de Vogel

Lees meer