Werkzaamheden Lindelaan

In opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn wordt in de Lindelaan hard gewerkt aan de riolering en het ophogen van de straat

Habeko wonen moet als gevolg daarvan aan de achterzijde van de woningen de riolering vervangen en het achterpad ophogen. Habeko wonen begrijpt dat dit overlast oplevert voor haar huurders. Daarom proberen wij ons deel van de werkzaamheden zo goed mogelijk te communiceren. Wij merken dat dit nog niet altijd goed is gelukt.

Communicatie met bewoners
Wij hebben een uitgebreid communicatietraject met bewoners doorlopen. Daarbij is persoonlijk en per brief contact geweest. In de zomermaanden is onze opzichter met alle bewoners gaan praten. Tijdens dit gesprek heeft hij hen ook in de tuin aangewezen wat gaat gebeuren en is besproken wat zij zelf moeten doen. Bij een aantal bewoners met een bijzondere situatie is ook besproken hoe wij ze extra kunnen ondersteunen. Het is al een aantal jaren bekend dat het riool moet worden vernieuwd en de straat bij de Lindenlaan moet worden opgehoogd. In juli 2015 hebben wij hierover onze bewoners ook een brief gestuurd. Daarna hebben wij nog verschillende brieven gestuurd met informatie.

Werkzaamheden tuinen opgesplitst
De werkzaamheden in de tuinen worden opgesplitst. De tuinen bij de woningen van Lindelaan 7 tot en met 16 worden vanaf maandag 16 oktober aangepakt. De bewoners hier hebben hun tuinen al leeggehaald. Bij de woningen aan de Lindelaan 1 tot en met 6 worden de werkzaamheden later opgepakt. Het gaat dan om het aanbrengen van nieuwe riolering en ophogen van het achterpad. Dit zijn werkzaamheden die in opdracht van Habeko wonen worden gedaan. De tuinen worden door Habeko wonen opgehoogd, hierna kunnen de bewoners de bestrating weer aanleggen.   

Bewoners leveren wij zand en grond om daarmee hun tuin ook op de juiste hoogte te brengen. Bij de bewoners van de Lindelaan 1 tot en met 6 is voor een aantal bewoners het leeghalen en bestraten van de tuin een probleem. Hierover gaan wij nog verder in gesprek met deze bewoners om te komen tot een goede oplossing.

Onderdeel van grotere werkzaamheden
De hoofdriolering wordt in de Lindelaan in opdracht van de gemeente vervangen. Tegelijk wordt de straat opgehoogd. Dit is nodig om de straat weer op de oude hoogte te brengen. Habeko wonen moet als eigenaar ook rioleringsleidingen vervangen om goed aan te sluiten op de nieuwe hoofdriolering. Het achterpad moet dan ook worden opgehoogd om aan te sluiten op de nieuwe straathoogte. Zeker bij de Lindelaan is door de nieuwbouw aan de Van Den Boschstraat het hoogteverschil met wat het moet zijn goed te zien. Bij de nieuwbouw is uitgegaan van de hoogte waarop vroeger de Lindelaan zat en weer naar toe gaat.  Bij de nieuwbouw is van de hoogte uitgegaan waar vroeger de Lindelaan op zat en weer naar toe moet. Voor bewoners is het ook wenselijk om dan de tuin meteen op de goede hoogte te brengen. Het tuinonderhoud is voor rekening van de huurders. Wij helpen hierbij door bijvoorbeeld het leveren en aanbrengen van zanden grond.