Nodigen wij u uit voor een intakegesprek?

Neem dan de volgende informatie mee:

Bent u senior? Klik dan hier voor de aangepaste checklist.

Ontbreken er één of meerdere documenten tijdens het intakegesprek? Dan gaan wij door naar de volgende kandidaat.

 

Checklist
(alleen de originele papieren, geen kopieën)

Algemene gegevens:

 • ID-kaart of paspoort (rijbewijs is geen legitimatiebewijs)
 • uittreksel woonhistorie uit de Burger Registratie Personen van de gemeente waar u woonachtig bent met daarop de namen van alle eventuele medebewoners (uittreksel niet ouder dan zes maanden) Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is slechts één uittreksel met alle gegevens voldoende. Woont u samen? Dan vraagt u voor elke partner een uittreksel aan.
 • indien u niet in een huurwoning van Habeko wonen woont een verklaring van geen huurachterstand van uw huidige verhuurder (ook bij particuliere huur). De verklaring mag niet ouder zijn dan één maand.
 • IBAN rekeningnummer

Gegevens aantonen inkomen:

 • heeft u een baan? Dan een halfjaar-, jaarcontract of contract voor onbepaalde tijd en loonstroken van de afgelopen drie maanden
 • een inkomensverklaring over 2016 van de Belastingdienst. Heeft uw partner geen of negatief inkomen? Dan moet u toch voor beiden een inkomensverklaring meenemen.
  - U kunt deze aanvragen via telefoonnummer 0800 - 0543.
  - U kunt ook op mijnoverheid.nl uw definitieve aanslag 2016 uitprinten.
  - U kunt deze digitaal aanvragen bij de Belastingdienst via mijnbelastingdienst.nl
 • krijgt u een uitkering? Dan een specificatie hiervan en van de toekenningsbeschikking van de uitkering.
 • of een schriftelijk bewijs van toekenning van algemene bijstand |(bijstandsbewijs)
 • indien u werkzaam bent via een uitzendbureau verzoeken wij u loonstroken mee te nemen van de afgelopen 12 maanden.

Bent u zelfstandig ondernemer?
Bent u zelfstandig ondernemer? Neemt u dan de algemene gegevens mee en de volgende gegevens:

 • een inkomensverklaring over 2015 van de belastingdienst. U kunt deze aanvragen via telefoonnummer 0800 - 0543
  U kunt ook op mijnoverheid.nl uw definitieve aanslag 2015 uitprinten.
 • jaarrekening over 2015 gemaakt door uw belastingadviseur of accountant
 • een prognose over dit jaar van uw belastingadviseur of accountant

LET OP: Indien u met een partner reageert op een woning, dan ook alle bovenstaande gegevens van de partner meenemen en eventuele medebewoners (geen kinderen).
Vanaf 9 november 2015 zijn er nieuwe regels bij het toewijzen van woningen. U vindt hier alle informatie daarover.

Lees meer