Asbest

Asbest is tot 1993 een veelgebruikt materiaal in de bouw van woningen, gebouwen en installaties. Tegenwoordig weten wij dat asbest in bepaalde vormen schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Habeko wonen voert een inventarisatie uit om te controleren waar en hoeveel asbest er gebruikt is. Hieronder vindt u meer informatie over asbest.

  Asbest

 • Asbest

  Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen. Het bestaat uit heel kleine naaldachtige vezels, die je met het blote oog niet ziet. Asbest komt voor in veel verschillende soorten en vormen. Het is een stevig, slijtvast en brandwerend materiaal. Hieronder vindt u meer informatie over asbest.

  Welke soorten asbest zijn er?
  Er zijn 2 soorten asbest:

  1. hechtgebonden asbest:
   Bij hechtgebonden asbest zijn de vezels opgesloten in ander materiaal. Bijvoorbeeld asbestcement. Dit soort asbest is niet gevaarlijk als het materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt. Hechtgebonden asbest kan daarom meestal beter blijven zitten.
  1. losgebonden asbest:
   Bij losgebonden asbest zijn de vezels nauwelijks opgesloten in ander materiaal. Hierdoor kunnen er asbestvezels vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt. Of verwijderen nodig is, hangt ervan af of het losgebonden asbest wel of niet is afgeschermd. Let op: het niet volgens de voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten!

  Hoe kunnen asbestvezels vrijkomen?
  Asbestvezels kunnen vrijkomen:
  - als asbest niet of nauwelijks is opgesloten in ander materiaal (losgebonden);
  - als het materiaal in slechte staat is;
  - als het materiaal ondeskundig wordt gesloopt of bewerkt (schuren, boren, zagen en breken).

  Wat betekent het verbod op het gebruik van asbest precies?
  Sinds 1 juli 1993 is het verboden om producten waar asbest in zit te bewerken, te verwerken of in voorraad te hebben. Hergebruiken van oude producten met asbest erin en afval ervan is ook verboden. Dit verbod maakt het onmogelijk om asbest te verkopen.

  Het werken met asbest is verboden. Hoe kan het dat er toch nog asbest is?
  Sinds 1993 is het verboden om asbest te gebruiken bij de bouw van gebouwen. Daarvoor was dat nog niet verboden. De risico's die asbest oplevert voor de gezondheid waren toen nog niet bekend.

 • Asbest herkennen

  Hoe kan ik asbest herkennen?
  U kunt niet zelf zien of er asbest zit in uw woning. Asbest is namelijk alleen zichtbaar onder een microscoop. Gespecialiseerde asbestinventarisatiebedrijven kunnen onderzoeken of er in uw woning asbest zit.

  Waar kan asbest zitten in mijn woning?
  Asbest kan zitten:
  - in gevels, dakpanelen, schoorstenen, vensterbanken, bloembakken, meterkasten;
  - in kachels en huishoudelijke apparaten;
  - bij de cv-installatie;
  - als golfplaat op schuren en garages;
  - in de onderlaag van vloerzeil uit de jaren '70;
  - rond elektriciteits- en gasaansluitingen (door de isolerende en brandwerende eigenschappen van asbest);
  - in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld;
  - haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes;
  - in een soort 'wol'. Asbest lijkt dan qua structuur op steenwol of glaswol.

  Meestal kan alleen een onderzoek bepalen of er asbest zit in een materiaal of product.

 • Asbest verwijderen

  Moeten asbesthoudende materialen in en om het huis worden verwijderd?
  Er zijn 2 soorten asbest:

  1. hechtgebonden asbest:
   Hechtgebonden asbest kan beter blijven zitten. Bij hechtgebonden asbest zijn de vezels namelijk opgesloten in ander materiaal. Bijvoorbeeld asbestcement. Deze asbest levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt.
  1. losgebonden asbest:
   Of losgebonden asbest verwijderd moet worden, hangt ervan af of de losgebonden asbest wel of niet is afgeschermd. Bij losgebonden asbest zijn de vezels nauwelijks opgesloten in ander materiaal. Hierdoor kunnen er asbestvezels vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt. Let op: het niet volgens de voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten!

  Kan ik zelf asbest verwijderen?
  Nee. Wij raden u erg af om zelf asbesthoudende materialen te verwijderen of te verwerken! Habeko wonen schakelt een professioneel bedrijf in om asbest zorgvuldig en goed te verwijderen. Dit heet 'asbestsanering'.

  Wat is asbestsanering?
  Hebben we bij een asbestinventarisatie asbest gevonden? Dan kan en moet het asbest in sommige omstandigheden verwijderd worden. 'Sanering' is het vakkundig en volgens de voorschriften verwijderen en afvoeren van materiaal waar asbest in zit.

 • Klussen, verbouwen en verhuizen

  Mag ik asbesthoudend materiaal in huis onderhouden?
  U mag als bewoner asbesthoudende materialen onderhouden. Maar u bent strafbaar als u anderen daarbij in gevaar brengt. Wees daarom erg voorzichtig, zodat geen asbestvezels vrijkomen. Gebruik nooit hulpmiddelen als een hogedrukspuit, staalborstel of schuurpapier. Ga ook niet in asbest zagen of boren. Verven of behangen van hechtgebonden asbest mag wel. Maar doe daarbij geen voorbehandeling, zoals schuren.

  Kan ik zonder risico klussen in mijn woning?
  Als u denkt dat er asbest in uw woning zit, is het verstandig om niet zomaar te klussen. Gaat u asbest bewerken door het te zagen, boren, schuren of slopen? Dan loopt u het risico dat er asbestvezels vrijkomen. Vraag om advies bij Habeko wonen.

  Wat moet ik doen als ik als huurder ga verhuizen?
  Heeft u zelf asbesthoudend materiaal gebruikt? Dan mag u dit niet verwijderen! Wij doen dit voor u. Wacht u met werkzaamheden tot de opzichter van Habeko wonen is langs geweest.

 • Risico’s en gezondheid

  Wat is het risico van asbest?
  Zit asbest 'opgesloten' in een ander materiaal, zoals bij wandplaten of in cement? Dan is het risico laag. Dit soort asbest is het 'hechtgebonden' asbest en is het meest gebruikt in woningen. Bijvoorbeeld in golfplaten, bloembakken, buizen of schoorstenen. Hechtgebonden asbest is alleen gevaarlijk als het beschadigd raakt en er stof vrijkomt. Het inademen van deze stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
  Is asbest gemengd met een kleine hoeveelheid ander materiaal? En daarbij niet 'opgesloten' in ander materiaal? Dan is het risico groot dat er vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn. Dit soort asbest is het 'losgebonden' asbest. U vindt dit bijvoorbeeld in vloerzeil (witte 'papier'-laag) en in afdichtingkoorden in en rond gaskachels. Sinds 1978 is losgebonden asbest verboden.

  Ik woon al jaren in een woning met asbest. Heb ik risico gelopen?
  In meer dan de helft van alle woningen van voor 1994 zit asbest. Er is alleen een risico voor de gezondheid als er losse asbestvezels in de lucht komen, die u kunt inademen. Uit stevig (hechtgebonden) asbest in platen van asbestcement komen alleen vezels vrij als de platen beschadigd worden. Meestal bevat de lucht in de woningen heel weinig asbestvezels, niet veel meer dan de buitenlucht. Bij normale blootstelling blijkt het gezondheidsrisico heel klein te zijn.

  Wanneer zijn er gezondheidsrisico's?
  Gezondheidsrisico's zijn er alleen als mensen losse asbestvezels inademen. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen komen. Het gevaar voor de gezondheid hangt heel erg af van het aantal vezeltjes dat mensen inademen. Vooral mensen die jarenlang, elke dag, heel veel asbestvezels inademen, lopen een echt risico.

  Waar kan ik vragen stellen over gezondheid?
  Heeft u vragen over asbest en de gezondheidsrisico's? Belt of mailt u dan gerust naar de GGD Hollands Midden, team Milieu, Hygiëne en Gezondheid. Zij weten alles van asbest en gezondheid. Het telefoonnummer is (088) 308 3381. Het e-mailadres is mhg@ggdhm.nl. Meer informatie vindt u ook op de website van de GGD: www.ggdhm.nl/thema-s/gevaarlijke-stoffen/asbest.

  Wilt u nog meer weten over asbest?Kijkt u dan op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl.

 • Asbestinventarisatie (de steekproef) en asbestsanering

  Wat is een asbestinventarisatie?
  Tijdens een asbestinventarisatie wordt onderzocht of er asbest in een woning zit. En om wat voor soort asbest het gaat. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau voert de asbestinventarisatie uit. Zit er asbest in de woning? Dan moet dit in sommige gevallen verwijderd worden. Dit heet 'asbestsanering'.

  Wat is asbestsanering?
  Is bij een asbestinventarisatie asbest gevonden? Dan kan en moet het asbest in sommige omstandigheden verwijderd worden. 'Sanering' is het vakkundig en volgens de voorschriften verwijderen en afvoeren van materiaal waar asbest in zit.

  Hoeveel tijd kost een asbestinventarisatie of sanering?
  Een asbestinventarisatie duurt niet langer dan 2 uur. De tijd die nodig is voor saneringswerkzaamheden hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld van hoeveel asbest er zit. En waar het zit.

  Moet ik thuis zijn tijdens werkzaamheden bij asbest?
  Bij werkzaamheden in uw woning moet het asbestinventarisatiebureau of asbestsaneringsbureau in de ruimte kunnen. Is de ruimte bij u binnen in huis, dan moet u thuis zijn. Degene die de sanering uitvoert, vertelt u waar u tijdens de werkzaamheden het beste in huis kunt zijn.

  Kan ik in mijn huis blijven tijdens werkzaamheden bij asbest? Is dat niet gevaarlijk?
  Tijdens de asbestinventarisatie en asbestsanering kunt u gewoon in uw huis blijven. De mensen die met asbest werken zijn opgeleid om de situatie voor u veilig te houden. Is de situatie wel gevaarlijk? Dan laten de medewerkers u dit weten. Zij vertellen u dan wat u moet doen.

  Heb ik wel elektriciteit en gas tijdens werkzaamheden bij asbest?

  Dit ligt eraan waar het asbest is gevonden. Is het asbest gevonden in plaatmateriaal in het plafond of in de bodemplaat? Dan kan het asbest waarschijnlijk gesaneerd worden zonder onderbreking van elektriciteit of gas. Zit het asbest bijvoorbeeld achter de meterinstallatie? Dan kan het zijn dat elektriciteit of gas wel (kort) moet worden onderbroken.

  Hoe weet de inspecteur dat het om asbest gaat?
  Denkt de inspecteur dat er asbest zit? Dan neemt hij altijd een monster. Een laboratorium onderzoekt dit monster. Zo weten we het zeker.

  Is mijn woning zonder asbest na de asbestinventarisatie?
  Na de asbestinventarisatie weten of er asbest zit in uw woning. En of deze soort asbest risico's oplevert.
  Zit er in uw woning losgebonden asbest met een hoog risico? Dan verwijderen wij dit altijd. Dit laten we doen door gespecialiseerde bedrijven in asbestverwijdering.
  Zit er in uw woning hechtgebonden asbest? Dan laten we dit niet verwijderen. Hechtgebonden asbest dat op plekken zit waar nooit iets mee gebeurt, verwijderen we niet. Bijvoorbeeld in een ventilatiekoker. Daar is het asbest moeilijk of niet bereikbaar. Dat heet 'onbereikbaar materiaal'.

 • Habeko wonen en asbest

  Wat doet Habeko wonen?
  In 2016 maken wij een asbestinventarisatie van een deel van onze woningen. Dit doen we om de risico's van asbest zo klein mogelijk te maken. We maken alleen een asbestinventarisatie bij woningen die voor 1994 gebouwd zijn. Een gespecialiseerd bedrijf neemt bij een steekproef van de woningen een monster. Hiermee krijgen we een goed beeld van de woningen waarin mogelijk asbest zit. Weten we van een complex woningen goed waar het asbest zit? Dan informeren wij de bewoners.

  Waarom verwijdert Habeko wonen niet alle asbest in de woningen?
  Of we asbest verwijderen in uw woning hangt af 4 factoren:
  1. het soort asbest;
  2. de plaats waar het asbest zit;
  3. de manier waarop het asbest is gebruikt;
  4. of het asbest beschadigd is.

  We vinden het belangrijkst dat het asbest geen gevaar is voor uw gezondheid en die van andere bewoners. Wij laten ons hierin adviseren door een gespecialiseerd bedrijf.

  Wat houdt een steekproef in?

  We doen onderzoek met een steekproef. Dat betekent dat wij van elk woningtype een aantal woningen onderzoeken. Onze woningen zijn per woningtype bijna hetzelfde. Daarom nemen we per woningtype een aantal steekproeven. We hoeven dus niet alle woningen te onderzoeken van voor 1994. Met deze steekproeven kunnen we goed onderzoeken waar asbest zit.

  Onderzoekt Habeko wonen alle asbest?
  Nee, we onderzoeken alleen het zichtbare asbest. We onderzoeken alle ruimtes en de buitenkant van de woningen uit de steekproef. Ook onderzoeken we het erf en bebouwingen zoals schuurtjes en bergingen. We onderzoeken alleen de zichtbare asbesthoudende materialen. Asbest kan ook onzichtbaar zijn verwerkt, bijvoorbeeld in de betonconstructie, het dak of de riolering. We onderzoeken dit niet, omdat we dan eerst moeten slopen.

  Geeft de steekproef 100% zekerheid over asbest in alle woningen van voor 1994?
  Nee, we baseren onze informatie op een steekproef. We weten dus nooit zeker of de informatie die we hebben 100% klopt. Ook weten we niet of mensen in het verleden zelf asbest hebben gebruikt of verwijderd.

  Wat doet Habeko wonen bij risicovol asbestgebruik?
  Vinden we situaties waarin asbest op een risicovolle manier gebruikt is? Dan doen we verder onderzoek. Als dat nodig is, controleren wij alle woningen van een straat of complex. We laten u dit altijd weten. We pakken alle risicovolle situaties meteen zorgvuldig aan. Daarbij laten we ons altijd adviseren door een gespecialiseerd bureau. Ook werken wij nauw samen met GGD Hollands Midden. Uw veiligheid en gezondheid is voor ons het belangrijkst.

 • Meer informatie

  Heeft u vragen over asbest in uw woning?
  Bel dan gerust met Habeko wonen: (0172) 583 111.

  Waar kan ik vragen stellen over gezondheid?
  Heeft u vragen over asbest en de gezondheidsrisico's? Belt of mailt u dan gerust naar de GGD Hollands Midden, team Milieu, Hygiëne en Gezondheid. Zij weten alles van asbest en gezondheid. Het telefoonnummer is (088) 308 3381. Het e-mailadres is mhg@ggdhm.nl.

Lees meer